Zprávy úterý, 13. ledna 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přináším zprávy.

A nyní podrobněji:

Vláda plánuje předčasné volby na 19. června

Předčasné volby by se podle mluvčího vlády, ministra Vladimíra Mlynáře mohly konat 19. června. Jak sdělil, vláda se rozhodla, že stáhne z Poslanecké sněmovny a znovu tam ve středu 14. ledna předloží zákon o prodeji státní půdy, který sněmovna do 15. dubna neprojedná. Sněmovna by mohla být rozpuštěna 20. dubna tak, aby se volby mohly konat 19. června. Vladimír Mlynář uvedl, že vláda považuje spojení hlasování o důvěře s předložením svého zákona do Poslanecké sněmovny, která jej do 90 dní neprojedná, za "nejpřijatelnější" způsob, jak dospět k předčasným volbám.

Ústava pak stejně jako zákon o volbách vyžaduje, aby se předčasné volby konaly do 60 dní od rozpuštění sněmovny. Pro vyhlášení řádných parlamentních voleb dává zákon prezidentovi lhůtu 90 dní před jejich konáním, avšak v případě rozpuštění sněmovny se tato lhůta zkracuje o třetinu.

Reakce na rozhodnutí vlády

Prezident Václav Havel nebude podle svého mluvčího Ladislava Špačka v nejbližší době komentovat způsob, který dovede Českou republiku k předčasným volbám. Prezident Havel hodlá v této věci zachovat přísně ústavní postup a udělá tedy to, co mu Ústava v té které situaci umožní, řekl prezidentův mluvčí.

Za krok správným směrem označil předseda ČSSD a Poslanecké sněmovny Miloš Zeman pondělní rozhodnutí vlády. "Na druhé straně musím zdůraznit, že krok správným směrem ještě neznamená ujití celé cesty a je třeba učinit i další kroky," řekl Zeman. Zopakoval, že sociální demokraté navrhnou při zahájení úterní schůze sněmovny rozšíření jejího programu o návrh ústavního zákona, který vypracovala ČSSD a který by měl umožnit zkrácení funkčního období nynější sněmovny. "Obě dvě varianty ponecháváme otevřené," prohlásil Zeman k rozhodnutí vlády a návrhu ČSSD. Vyslovil názor, že v zájmu politické stability v zemi by nebylo vhodné, aby se uplatnila další varianta, která předpokládá postupný pád tří vlád a teprve poté vyhlášení voleb.

Občanská demokratická strana přivítala rozhodnutí vlády dospět k předčasným volbám v červnu beze změny ústavy. Požaduje ale uzavření písemné politické dohody s podpisy prezidenta, premiéra a předsedů parlamentních stran. Uvádí se to v tiskovém sdělení předsedy ODS Václava Klause. Stejný názor vyjádřil v rozhovoru pro ČTK i místopředseda strany Miroslav Macek.

Komunisté nesouhlasí se způsobem, jakým chce vláda dosáhnout vypsání termínu předčasných voleb. Předseda klubu poslanců za KSČM Vojtěch Filip řekl, že toto řešení je sice ústavně možné, avšak horší než zkrácení funkčního období sněmovny ústavním zákonem. Komunisté proto trvají na projednání svého návrhu zákona, kterým by poslanci třípětinovou většinou rozhodli o zkrácení svých mandátů.

Sněmovnu čekají ekonomické předlohy a možná i protesty SPR-RSČ

Dramatické jednání čeká s největší pravděpodobností Poslaneckou sněmovnu, která se má dnes odpoledne sejít na své letošní první schůzi. Jejím hlavním bodem by sice mělo být hlasování o Senátem vrácených ekonomických předlohách, ovšem po uvalení vazby na poslance a předsedu republikánů Miroslava Sládka někteří zákonodárci očekávají, že sněmovní schůzi poznamenají protesty jeho stranických kolegů. Sládka, který byl obžalován z podněcování k národnostní a rasové nenávisti, zatkla policie minulé úterý. O den později byl vzat do vazby. Soudní líčení s ním se má konat 23. ledna. Nyní ovšem vedou poslanci i právníci spory o to, zda má Sládek právo účastnit se jednání sněmovny v době, kdy je ve vězení.

V Praze začalo jednání hospodářského výboru shromáždění RE

Prezentací obecně známých čísel dokumentujících vývoj české ekonomiky v posledním období zahájil předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman pražské jednání výboru pro ekonomické vztahy a rozvoj Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Zeman v odpovědích na dotazy členů výboru polemizoval s dřívějším tvrzením některých pravicových politiků, kteří označovali Českou republiku za středoevropského ekonomického tygra. Šéf sněmovny zdůraznil význam politické stability pro ekonomický vývoj a vyjádřil zájem České republiky na plném členství v Evropské unii a NATO. Pokud jde o problémy, zmínil například netransparentnost domácího kapitálového trhu pro zahraniční investory.

Hlavní část jednání výboru je zaměřena na posouzení stavu české ekonomiky v evropském a světovém kontextu a role cestovního ruchu v českém hospodářství. Členové výboru zůstanou v ČR až do středy, neboť chtějí navštívit oblasti potenciálního rozvoje cestovního ruchu a setkat se se západočeskými podnikateli.

Parlamentní shromáždění je jedním z hlavních orgánů Rady Evropy. Jeho členové jsou voleni či jmenováni parlamenty členských států v poměru k počtu obyvatel. Shromáždění je poradní orgán, který podává doporučení k politickým a technickým otázkám Výboru ministrů RE. Nemá zákonodárnou moc.

Předseda výboru RE nemá obavy z předčasných voleb v ČR

Předseda výboru pro ekonomické vztahy a rozvoj Parlamentního shromáždění Rady Evropy Terry Davis nemá obavy z předčasných parlamentních voleb v České republice. Davis to řekl na tiskové konferenci v Praze s tím, že ČR představuje zralou demokracii a výsledky voleb v zemi budou v zahraničí respektovány. V reakci na dotaz ČTK, jaké hlavní nedostatky spatřuje na české straně v souvislosti se snahou ČR integrovat se do evropských politických a hospodářských struktur, zmínil obavy, zda český průmysl vydrží nápor prudké konkurence zemí Evropské unie.

V listopadu se průmyslová výroba zvýšila o 6,6 procenta

Průmyslová výroba v České republice v listopadu loňského roku meziročně vzrostla o 6,6 procenta. Za loňských jedenáct měsíců stoupla o 2,3 procenta. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.

Podpora českého exportu vyžaduje propojení kompetencí ministerstev

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kuhnl je přesvědčen, že jedním z nedostatků podpory českého exportu bylo právě to, že kompetence tohoto ministerstva a ministerstva zahraničí byly od sebe odděleny, takže nedocházelo ke spojování jejich expertíz a efektů. Řekl to při pondělním brífinku na Obchodní a hospodářské komoře v Brně po setkání s poslanci, senátory a průmyslníky, s nimiž diskutoval o koncepci proexportní politiky vlády České republiky. Poznamenal, že se dohodli s ministrem zahraničí Jaroslavem Šedivým na vypracování systému institucionálního propojení kompetencí soustředěných v obou ministerstvech.

C&L dala ČR nejnižší rating státní podpory investic

Česká republika dostala od přední světové poradenské firmy Coopers&Lybrand (C&L) nejnižší ratingové ohodnocení týkající se vládní podpory domácích a zahraničních investic. Mezi sedmi sledovanými zeměmi střední a východní Evropy skončila stejně spolu s Lotyšskem, Slovenskem a Slovinskem, řekla zpravodaji ČTK Helena Čadanová z C&L. Podle těchto informací výzkum ukázal, že existuje souvislost mezi výší přímých zahraničních investic a úrovní jejich státní podpory. ČR poskytuje prakticky nulové zvýhodnění celní, daňové a finanční. Nejvýraznější domácí nástroje jsou příprava infrastruktury a rekvalifikace pracovníků, ty však vychází přímo z místních úřadů. "Tato skutečnost odráží přibližně poloviční příliv zahraničních investic do ČR v porovnání s Ma,arskem za období 1990 až 1996," uvedla C&L.

Růst peněžní zásoby v listopadu zpomalil

Tempo růstu klíčového ukazatele peněžní zásoby M2 zpomalilo v listopadu na 7,9 procenta meziročně proti říjnovým 8,5 procenta. Oznámila to v pondělí Česká národní banka. Mluvčí banky Martin Švehla uvedl, že údaje jsou očištěny o vklad spojený s koupí podílu ve společnosti SPT Telecom v roce 1995 konsorciem TelSource, který byl v listopadu stažen. Růst peněžní zásoby táhl vzestup korunových a devizových úvěrů o 10,5 procenta meziročně proti 9,9 procenta v říjnu. Ústřední banka užívá k měření růstu peněžní zásoby měnový agregát M2, který zahrnuje oběživo, vklady na viděnou, termínované vklady a vklady v cizí měně.

ODS má zájem, aby šetření skončilo nejpozději v dubnu

Občanská demokratická strana má zájem na tom, aby vyšetřování údajného zahraničního konta ODS policie ukončila nejpozději do konce dubna. ČTK to řekl místopředseda ODS Bohdan Dvořák. "My bychom samozřejmě chtěli přispět k tomu, aby to bylo nejpozději do konce dubna, aby jsme ve volební kampani měli už nějaký oficiální výsledek a mohlo se říci, jak to bylo," uvedl Dvořák. Dodal, že vyšetřovatel ekonomické kontrarozvědky, s nímž jednal o předání dokumentů, přislíbil, že vyšetřování bude uzavřeno jednoznačným konstatováním, zda konto skutečně existuje, nebo ne, a nepovede do ztracena.

Podle informací části domácího tisku se konto ODS má nacházet v curyšské Volckbank patřící nyní bance Crédit Suisse. V médiích se objevily spekulace také o tom, že by další účty ODS mohly být v Rakousku, Slovensku, Lichtenštejnsku a Belgii.

Platforma odejde z poslaneckého klubu ODS možná už dnes

Poslanci ODS, kteří se hlásí k názorové platformě v této straně, by již na dnešním zasedání poslaneckého klubu ODS mohli tento stranický orgán opustit a založit si poslanecký klub vlastní. Řekl to čelný představitel platformy Jan Ruml, který hodlá tento postup prosazovat. Jan Ruml rovněž sdělil, že se hodlá ucházet o funkci předsedy nové pravicové strany, která by měla vzniknout z platformy v ODS. Podle něj by se nová strana měla snažit o podchycení co největšího množství pravicových voličů a usilovat o obnovení důvěry v pravicovou politiku a politiku vůbec. "Je třeba postavit pevnou hráz proti levici v České republice," řekl poslanec. Dodal, že hovořit o tom, zda půjde nová strana do voleb samostatně nebo například ve volební koalici s jiným subjektem, je zatím předčasné.

Řada členů platformy opustí ODS po sjezdu v Litomyšli

Ministr obrany Michal Lobkowicz ČTK řekl, že většina členů názorové platformy ODS a také on sám opustí stranu po sjezdu, který platforma připravuje na sobotu do Litomyšle. Za velmi pravděpodobný považuje svůj odchod z ODS po sjezdu platformy i její další člen a ministr práce a sociálních věcí Stanislav Volák. Z ODS vystoupil již ministr financí Ivan Pilip.

V případě, že se platforma v ODS se na svém sobotním sjezdu rozhodne ze strany odejít, mohlo by ze strany vystoupit zhruba 30 z 69 členů jejího poslaneckého klubu. ČTK to řekl jeho nynější předseda a ministr pro místní rozvoj Jan Černý, který se k platformě rovněž hlásí.

ODA je pro záchranu pravice ochotná zříci se názvu své strany

Občanská demokratická aliance by byla podle člena svého ústředního sněmu Pavla Bratinky ochotná opustit současný název strany ve prospěch případného nového politického subjektu, který by reprezentoval demokratickou pravici. Bratinka to řekl na pondělní tiskové konferenci v Plzni s tím, že jeho strana se nebude bránit vzniku pravicové strany s novým názvem. Bratinka svým prohlášením pravděpodobně reagoval na očekávané vytvoření nového politického subjektu, které by mělo být oznámeno po sobotním celostátním setkání stoupenců názorové platformy ODS.

Návrh obžaloby bývalého vyšetřovatele Státní bezpečnosti

Vyšetřovatel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) postoupil státnímu zástupci návrh na podání obžaloby bývalého vyšetřovatele Státní bezpečnosti Vladimíra Š.(1921), který je trestně stíhán pro ublížení na zdraví a porušení povinnosti veřejného činitele. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí ÚDV Tomáš Hornof. Od června 1950 do února 1951 měl Vladimír Š. jako příslušník tehdejšího vyšetřovacího oddělení pardubické StB používat vůči vyšetřovaným osobám v případu "Teroristé" nezákonných metod. Mimo jiné jim měl odpírat potravu a spánek, podrobovat je dlouhotrvajícím nepřetržitým výslechům a bít je. Nejméně tři osoby byly donuceny k přiznání protistátní činnosti, kterou nikdy neprováděly. V důsledku takto vynucených doznání byl jeden člověk odsouzen k trestu smrti a popraven, další pak čekalo mnohaleté věznění.

Amnestie by se neměla vztahovat na násilníky a recidivisty

Strana Důchodci za životní jistoty požaduje, aby případná amnestie vyhlášená po volbě prezidenta republiky byla diferencovaná a netýkala se pachatelů násilných trestných činů proti dětem a starým lidem a nevztahovala se ani na nenapravitelné recidivisty. ČTK to sdělil tiskový mluvčí strany Otakar Skalski. Připomněl rozpornou zkušenost veřejnosti s amnestiemi, které Václav Havel vyhlásil, zejména s amnestií po jeho zvolením do funkce československého prezidenta. Tehdy se dostali na svobodu i pachatelé závažných trestných činů, což podle Skalského mělo tragické důsledky pro mnoho nevinných lidí a odstartovalo prudký nárůst kriminality. Amnestie by rozhodně neměla být jen humánním gestem a prostředkem ke snížení počtu odsouzených v přeplněných věznicích, uvedl Otakar Skalski.

Ministr Šedivý se šéfem belgické nadace Europalia

S generálním komisařem belgické nadace festivalu Europalia baronem Jeanem-Franoisem de le Courtem se v pondělí v Praze krátce sešel ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Schůzka měla pouze protokolární ráz. Belgie uspořádala v Bruselu, "hlavním městě Evropy", první festival tohoto typu zaměřený vždy na jednu evropskou zemi v roce 1969. Od té doby se jich konalo dvanáct, vždy s velkým úspěchem. Až v roce 1996 musel být kvůli protestům ochránců lidských práv narychlo odvolán festival na téma Turecko a o osudu Europalie se veřejně pochybovalo. Letos by se v Bruselu měla konat Europalia věnovaná České republice.

Miloš Forman převezme v Praze čestný doktorát AMU

Režisér Miloš Forman převezme v pátek v Lichtenštejnském paláci v Praze čestný doktorát, který mu Akademie múzických umění udělí za dosavadní uměleckou tvorbu a její mezinárodní ohlas. Prvním a zatím posledním nositelem tohoto čestného titulu ve více než půlstoleté historii AMU se stal předloni prezident Václav Havel.

Pražský komorní orchestr na severoamerické turné

Na severoamerické turné se s Pražským komorním orchestrem v úterý vydá spolu s rusko-americkou pianistkou Valentinou Lisitsovou také dvacetiletý trumpetista Sergej Nakarjakov. Narodil se v Rusku, má izraelský pas a žije v Paříži. Na otázku ČTK, zda ještě u někoho studuje, odpověděl záporně. "Sám dávám mistrovské kursy," řekl. Je označován za Paganiniho trubky a natočil již řadu kompaktních desek zejména s virtuózními transkripcemi skladeb psaných původně pro jiné nástroje.

Ze sportu:

Trenéra Jana Nelibu odvolalo v sobotu z lavičky hokejistů Vsetína klubové vedení trojnásobného mistra extraligy kvůli problémům s některými hráči. ČTK to potvrdil odvolaný trenér, který uvedl: "Vedení mi oficiálně sdělilo, že jsem byl odvolán pro komunikační problémy. Měl jsem spory s několika hráči. Všechno se dá sice nějak vyřešit, ale podle vedení situace došla tak daleko, že už to vyřešit nešlo". Nechtěl ale prozradit o jaké problémy přesně šlo.

Vítězství na turnaji v katarském Dauhá, které je jeho celkově devátým na okruhu soutěží ATP, vyneslo českého tenistu Petra Kordu opět do první desítky světového žebříčku. Devětadvacetiletý Korda, který své 30. narozeniny oslaví 23. ledna v průběhu letošního prvního grandslamového turnaje Australian Open v Melbourne, je v nejnovějším pořadí na sedmém místě. V žebříčku žen je Jana Novotná druhá za Čechošvýcarkou Martinou Hingisovou.

V 11. etapě Rallye Paříž-Dakar obsadila naše Tatra Karla Lopraise druhé místo a upevnila si tak první příčku v průběžné klasifikaci kamionů. Tatra Milana Kořeného dojela třetí, celkově je zatím čtvrtá. Po ukradené Tatře Bedřicha Sklenovského se od soboty stále pátrá marně.

Krátce o počasí:

V České republice je dnes zataženo, ojediněle mrholení. Teploty se pohybují mezi 2 až 6 stupni Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.