Zprávy úterý, 15. srpna 2000

Evelina Himalová

A nyní zprávy podrobné:

Odpůrci globalizace pokračovali v Praze v kampani proti MMF a SB

Happeningem před sochou sv. Václava v Praze upozornili v pondělí aktivisté Iniciativy proti ekonomické globalizaci na spolupráci Mezinárodního měnového fondu a Světové banky s diktátorskými režimy. Při symbolickém vystoupení se papírové tanky podporované zástupci obou světových institucí krvavě vypořádaly s požadavky chudých obyvatel zemí ovládaných diktátory. "Happening znázornil například nezodpovědné poskytování půjček Východnímu Timoru, kde byli do loňského roku lidé zabíjeni puškami placenými MMF a SB," řekla novinářům mluvčí Iniciativy proti ekonomické globalizaci Alice Dvorská.

ČLK podá stížnost na VZP pro porušování hospodářské soutěže

Česká lékařská komora podá tento týden Úřadu pro hospodářskou soutěž stížnost na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) pro porušování pravidel hospodářské soutěže. Novinářům to v pondělí řekl prezident ČLK David Rath. "VZP zneužívá svého dominantního postavení a uzavírá smlouvy se zdravotnickými zařízeními na různě dlouhou dobu. To ekonomicky znevýhodňuje zařízení, která smlouvu dostanou na dobu kratší," vysvětlil. Zvláště hrozivá je podle Ratha situace rentgenových pracovišť; téměř všem jsou smlouvy prodlužovány jen na dva roky. "Značná část těchto pracovišť musí do dvou let modernizovat a obměnit přístroje, aby vyhověla atomovému zákonu. Žádný peněžní ústav však nedá úvěr zařízení, které má smluvní jistotu dva roky," zdůraznil Rath s tím, že smlouvy by měly znít alespoň na osm let.

Pokud bude VZP dávat smlouvy jako dosud, hrozí podle Ratha za dva roky obrovský problém. Může se omezit dostupnost sítě zařízení poskytujících tyto služby. A protože bez rentgenové diagnostiky se většina lékařských oborů neobejde, dopadne to také na všechny ambulance praktických lékařů a specialistů, kteří ztratí možnost pacienty vyšetřovat moderně. Nespokojenost lékařů s VZP dokumentoval Rath na výsledcích průzkumu, který mezi ambulantními specialisty provedla ČLK. Z přibližně 7000 ambulantních specialistů v ní odpovědělo 800 a shodli se na tom, že VZP je nejhorší mezi zdravotními pojišťovnami. Lékaři hodnotili přístup VZP, vstřícnost úředníků a splatnost a výhodnost smluv.

Poslanci nevědí, zda ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla reformu penzí ve sněmovně prosadí

Poslanci sněmovního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví si zatím netroufnou odhadnout, zda ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla obstojí před sněmovnou s reformou důchodového systému. Jejich názory na navržený způsob reformy se totiž značně různí. Mezi hlavní změny penzijního systému patří oddělení důchodového systému od státního rozpočtu a současné zachování průběžného systému financování důchodů.

Velkým kritikem způsobu reformy penzí je poslanec Unie svobody Václav Krása. "Předložený materiál v žádném případě není koncepcí důchodové reformy," řekl ČTK. Mimo jiné kritizoval, že větší část z vybraných daní a dalších příjmů státu půjde právě na důchody. Naznačil, že průběžný systém financování důchodů se může ještě několik málo let udržet, ale v konečném důsledku bude potřebovat obrovské finanční dotace. Krása rovněž podotkl, že Špidlova reforma vychází z nadhodnoceného odhadu růstu hrubého domácího produktu (HDP) a tudíž očekávaného vyššího výběru daní.

Unionosté již delší dobu prosazují zavedení povinného důchodového připojištění. Soudí, že jedině tak lze zabránit kolapsu penzijního systému. Návrhy ministra Špidly, které by měla koncem roku začít posuzovat Poslanecká sněmovna, tak podle Krásy jeho strana zcela jistě nepodpoří. Poslanec ODS Marek Benda již dříve prohlásil, že ani ODS pro návrhy ministra Špidly hlasovat nebude.

S podporou reformy penzijního systému mohou sociální demokraté počítat ze strany komunistů. Jaroslav Štrait, který je stranickým odborníkem na sociální problematiku, ČTK řekl, že předloženou reformu podpoří. Komunistům však vadí, že Špidla teze reformy zveřejnil bez ohledu na názor sněmovní komise pro tuto reformu. "Měl by počkat také na názor ostatních politických stran, zvláště ODS a Unie svobody," dodal. Štrait přitom poznamenal, že Špidla příliš zveličuje úlohu penzijního připojištění. "V ČR zatím není právní jistota, že by tyto důchodové fondy byly nedotknutelné," soudí. Koncepce reformy by podle ministra měla odvrátit avizovaný kolaps důchodového systému, který podle současného ekonomického a demografického vývoje hrozí kolem roku 2020.

Nové správní soudnictví má zabránit průtahům úředních rozhodnutí

Zavedení nového systému správního soudnictví v ČR, jehož koncepci předložila vláda k diskusi do Poslanecké sněmovny, má podle poslance ČSSD Zdeňka Koudelky rozšířit dosavadní možnosti přezkoumávání správních rozhodnutí státních i samosprávných orgánů. "V situaci, kdy úřad odmítá vydat rozhodnutí, nebo to zbytečně zdržuje, mu navíc bude moci soud nařídit, aby tak neprodleně učinil," řekl v pondělí Koudelka novinářům v Brně. Jak uvedl, správní soudnictví je nyní v České republice realizováno u obecných soudů formou správního senátu. "Při tomto způsobu však existují obavy, že správní soudnictví nerozhoduje jednotně. Rozsudky jsou přijímány izolovaně a nelze proti nim podávat opravné prostředky," řekl Koudelka s tím, že navíc tento systém nesplňuje kritéria správního soudnictví, ke kterým se ČR zavázala v dohodách s Radou Evropy.

Ve vládou připravené koncepci jsou tři varianty, z nichž Koudelka dává přednost té, podle níž by zůstala jednotná soudní soustava. Náklady na toto řešení, které počítá se 49 novými soudci správního kolegia Nejvyššího soudu a využitím jeho nynějšího aparátu i zázemí, se odhadují na 400 miliónů korun. O 130 miliónů korun více by stála realizace návrhu na zřízení samostatného Nejvyššího správního soudu. "Takové řešení je však spojeno s rizikem vzniku kompetenčního sporu mezi stávajícím Nejvyšším soudem a nově zřízeným Nejvyšším správním soudem," varoval poslanec. Nejméně přijatelný je pro něho návrh na zřízení Nejvyššího správního soudu v doplnění o krajské správní soudy, který vedle hrozby kompetenčních sporů zahrnuje i nejvyšší náklady dosahující jedené miliardy korun. Hlasování poslanců o jedné z navržených variant očekává Koudelka na podzim, nový systém by pak podle něj mohl začít fungovat od roku 2002.

Ministr školství odvolal náměstka Roupce; nahradí ho Müllner

Ministr školství Eduard Zeman odvolal k pondělku 14.8. z funkce náměstka pro regionální školství Petra Roupce. Ve funkci jej od úterka 15.8. nahradí dosavadní místopředseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Jaroslav Müllner. Roupec zůstává poradcem ministra pro otázky transformace základní školy. ČTK o tom informovala mluvčí ministra Vladimíra Al Malikiová. Důvod Roupcova odvolání však nesdělila.

"Oficiálně jsem odvolán bez udání důvodu," potvrdil ČTK tuto skutečnost Roupec. Tento postup je podle něj "výsostným právem ministra". Dodal, že nabídku pracovat jako poradce ministra přijal. "Nabídku jsem dostal, vyslovil jsem s ní souhlas, jmenování však oficiálně ještě neproběhlo," řekl v pondělí ČTK Müllner, který se do České republiky vrací ze zahraniční dovolené. O svých představách v nové funkci proto bude hovořit až později.

ÚOHS přerušil řízení o výjimce pro restrukturalizaci Vítkovic

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přerušil správní řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro program restrukturalizace a.s. Vítkovice. ČTK o tom v pondělí informoval Kristián Chalupa z oddělení tisku a informací ÚOHS. Řízení, které bylo na žádost ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu zahájeno letos 6. června, se přerušuje až do ukončení konzultací s Evropskou komisí. "První konzultace se uskutečnila 14. července v Bruselu za účasti zástupců ÚOHS, Revitalizační agentury a ministerstev financí, zahraničních věcí a průmyslu a obchodu," uvedl Chalupa. Dodal, že antimonopolní úřad správní řízení přerušil proto, že konzultace budou pokračovat a nelze určit dobu jejich trvání.

Evropská komise může podle Evropské dohody souhlasit se státní pomocí pro ocelářství jako s výjimečným opatřením, obvykle na základě sociálního zdůvodnění. Pokračování těchto výjimek však v roce 1998 podmínila tím, že Praha vypracuje a předloží komplexní program restrukturalizace hutního průmyslu. Provozní restrukturalizace ostravského podniku spočívá v decentralizaci a přechodu na holdingové uspořádání. V první části finanční restrukturalizace odkoupí Revitalizační agentura (RA) část pohledávek od věřitelů, přičemž transakce bude financována úvěrem od Konsolidační banky. Ve druhé fázi by se mělo snížit základní jmění firmy ze 13,279 miliardy o 8,896 miliardy korun. Ve třetí fázi bude soudním vyrovnáním věřitelům nabídnuta možnost konverze pohledávek do akcií a.s. Vítkovice v horizontu tří let nebo dlouhodobý instrument do 30 procent nominální hodnoty pohledávek splatných do dvou let od podání nároku na vyrovnání.

Prodej podílu Nomury v IPB je neplatný

Prodej 46,16procentního podílu akcií Investiční a Poštovní banky (IPB), který v pátek ohlásila Nomura International, je podle České národní banky neplatný. "Prodej by v žádném případě neměl být platný, žádný souhlas k převodu akcií z naší strany nebyl udělen," řekl v pondělí ČTK mluvčí centrální banky Milan Tománek. "Upozornili jsme již dříve Nomuru, že potřebuje náš souhlas a že platí zákaz Komise pro cenné papíry na obchodování s akciemi IPB," dodal k tomu Tománek. Přes zákaz KCP již převáděli akcie IPB dva obchodníci s cennými papíry a oběma nyní hrozí správní řízení a miliónová pokuta. O záměru Nomury prodat akcie přitom Česká národní banka byla informována. Nomura totiž prostřednictvím společnosti Saluka Investments, která akcie IPB držela, komunikovala s Fondem národního majetku. Ten měl na akcie IPB v případě jejich prodeje předkupní právo. "Fondu připadalo bezpředmětné se v době zákazu obchodování touto nabídkou zabývat," dodala k tomu mluvčí fondu Jana Víšková. Podle informací ČTK přitom nabídka Nomury navíc neobsahovala potřebné náležitosti.

Nomura přitom podle některých informací prodala akcie IPB po přibližně 150 korunách, což představuje zhruba devět miliard Kč. Celá operace přitom má zřejmě vést k dokončení projektu České pivo. Podle nejmenovaného zdroje ČTK došlo ze strany Nomury při této akci k tunelování IPB. V projektu Nomura získala podíly v pivovarech Plzeňský Prazdroj a Radegast, když České pivo nakupovalo akcie pivovarů za úvěr od IPB. "Tento úvěr však zřejmě nebyl nikdy uhrazen," dodal zdroj. Mluvčí ČNB tyto informace nepotvrdil ani nevyvrátil. Dodal pouze, že centrální banka zkoumá všechny faktory celého případu.

Telecomu hrozí miliónová pokuta pro nesplnění podmínek licence

Pokuta v řádech miliónů korun hrozí Českému Telecomu za to, že loni nesplnil některé podmínky licence k provozování telekomunikačních služeb. Zatímco se firmě podařilo splnit ukazatele hodnotící kvalitu sítě a služeb, má problém s počty nově vybudovaných stanic a telefonních automatů a dobou vyřizováním žádostí o telefon. ČTK to v pondělí sdělil předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník s tím, že tento týden by mělo začít správní řízení, ve kterém se o případném udělení pokuty a její výši rozhodne.

Historik Jan Křen dostane vysoké německé vyznamenání

Vysoké německé vyznamenání Velký kříž řádu za zásluhy převezme ve středu z rukou německého velvyslance Hagena Lambsdorffa český historik Jan Křen. Tiskové oddělení německého velvyslanectví dnes ČTK sdělilo, že vyznamenání udělil Křenovi prezident Johannes Rau za zásluhy o německo-české vztahy. Jan Křen se zkoumání a výuce společných česko-německých dějin věnuje desítky let. Předsedá Česko-německé komisi historiků a je členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. Křen je také ředitelem Centra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd. Zkoumá historii československého zahraničního odboje za druhé světové války a dějiny česko- německých vztahů. Na toto téma vydal například knihu Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780 - 1918. V 60. letech patřil k reformnímu proudu v KSČ, a proto byl v roce 1970 ze strany vyloučen a propuštěn z univerzity. Patří k zakladatelům samizdatových Historických studií. Velký kříž řádu za zásluhy Německé republiky dostal v minulosti například kardinál Miloslav Vlk za přispění k dobrým česko-německým vztahům.

Kardinál Vlk odletěl v pondělí do Říma na Světové dny mládeže

Arcibiskup pražský a primas český kardinál Miloslav Vlk odletěl v pondělí do Říma, kde se spolu s katolickou mládeží z celého světa zúčastní od úterý do neděle 15. ročníku Světových dnů mládeže. Do dějiště setkání mladých věřících s papežem Janem Pavlem II. doprovázejí kardinála i další katoličtí biskupové. ČTK o tom informoval ředitel tiskového střediska České biskupské konference Stanislav Kosík, podle něhož Vlk odjel do své titulární římské baziliky Sv. kříže Jeruzalémského, kterou mu při jmenování kardinálem na podzim roku 1994 přiřkl papež. Během bohatého programu české skupiny mladých katolíků bude mimo jiné ve čtvrtek a v sobotu sloužit svaté mše, doplnil Kosík.

Na mezinárodní setkání mladých katolíků do Říma odjelo v minulých dnech z České republiky asi 4000 věřících. Organizátoři letos očekávají účast až 1,5 miliónu lidí ze 160 zemí světa. Program Světových dnů mládeže zahájí 15. srpna večer papež mší v chrámu svatého Jana v Lateránu. Ve dnech 16., 17. a 18. srpna jsou v plánu setkání mladých z různých částí světa v jednotlivých farnostech. V sobotu se má večer v ulicích centrálního Říma uskutečnit křížová cesta. Světové dny mládeže jsou organizovány každý druhý rok, a to vždy v jiné zemi. Letos je to vůbec poprvé, co se účastníci dnů scházejí v "metropoli katolicismu" Římě, a to mimořádně až po třech letech - kvůli letošnímu Svatému roku 2000. Předcházející dny se konaly v roce 1997 v Paříži a sešlo se zde přes milión účastníků. Mladí katolíci z Česka se oslav zúčastnili poprvé v roce 1991 v Čenstochové v Polsku.

Prahu navštíví vědec Schatten, který jako první naklonoval opici

Kurs zaměřený na současný výzkum buňky, který od 21. srpna pořádá v Praze Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd, navštíví americký vědec Gerald Shatten, jehož týmu se jako prvnímu na světě podařilo naklonovat opici. "Vedle něho bude třem desítkám mladých vědců z celého světa přednášet dalších 14 nejlepších světových expertů," informovala v pondělí ČTK Lenka Reichlová z tiskového odboru akademie. "Otec" opičky Tetry, jejíž fotografie v polovině letošního ledna obletěla svět, za svůj vědecký přínos a dlouholetou spolupráci s českými laboratořemi obdrží od Akademie věd čestnou medaili Jana Evangelisty Purkyně. Shattenův tým přivedl opici rodu makak rhesus na svět z embrya, které bylo vytvořeno rozdělením buňky jiného embrya. Operace podle vědců dokázala, že je možné vytvořit zvířata shodná s originálem. Kurs "Window to the zygote 2000" spoluorganizovaný Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity finančně podpořila Mezinárodní organizace pro výzkum buňky pod záštitou Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Akce potrvá od 21. do 30. srpna.

V Plzni začal festival folkové a country hudby Struny na ulici

Vystoupení špiček české folkové a country hudby i řady méně známých kapel tohoto žánru čekají na návštěvníky festivalu Struny na ulici, který v pondělí začal v centru Plzně. Až do pátku se na čtyřech otevřených scénách vystřídají například Robert Křesťan a Druhá tráva, Poutníci, Roháči, Pavel Lohonka Žalman, Slávek Janoušek, Fleret s Jarmilou Šulákovou a řada dalších kapel i sólistů. Festival navazuje na Jazz na ulici, který se uskutečnil v Plzni minulý týden a hostil řadu vynikajících jazzmanů. "Jazz na ulici navštívily denně tři až čtyři tisíce lidí. Tento týden očekáváme návštěvnost až dvakrát větší, protože folk a country je přece jenom masovější záležitostí než jazz," řekl ČTK organizátor a ředitel Městského kulturního střediska Esprit Hanuš Klůs.

Na Struny na ulici naváže v týdnu od 21. do 24. srpna festival Divadlo na ulici a centrum Plzně ožije pouličním divadlem. Akci zakončí ve čtvrtek vystoupení Divadla Continuo z jihočeských Malovic. Letošní festivaly, které oživují letní odpoledne a večery v Plzni, jsou součástí oficiálního kalendáře akcí oslav milénia.

Fotbalová jednadvacítka půjde do generálky bez tří opor

Tři klíčoví hráči budou chybět v kádru fotbalové reprezentace České republiky do 21 let ve středeční generálce pro blížící se kvalifikaci ME, v níž nastoupí ve Frýdku-Místku proti Slovinsku. Trenér Karel Brückner musí zacelit místo po Polákovi a úplně se mu rozpadl útok, kde budou chybět Baroš i Pospíšil. Brückner přiznal, že neúčast tří hráčů mu dva týdny před kvalifikačním utkáním v Bulharsku hodně kazí plány, alespoň jednou se představit v plné síle. Další hráči ještě navíc absolvovali v neděli ligový zápas, a tak v pondělí dopoledne spíš regenerovali. Zápas samotný má prověřit především aktuální formu mužstva s jádrem tvořeným několika hráči bývalé jednadvacítky, která letos vybojovala na ME stříbrné medaile a dala tak svým nástupcům výkonostní laťku hodně vysoko.

Volejbalové juniorky přiletěly se zlatem a účastí na MS

V pondělí krátce před polednem se vrátily ze Švýcarska volejbalové juniorky a do České republiky přivezly poprvé v historii zlaté medaile z mistrovství Evropy. Na letišti na ně čekali příbuzní a také svazoví funkcionáři, kteří mistryně Evropy přivítali kyticí. Hráčky zářily štěstím, že dosáhly v Neuchatelu historického úspěchu a jejich radost byla ještě větší, když se dověděly, že titul jim zároveň zajistil účast na mistrovství světa příští rok v Dominikánské republice. Kapitánka Jana Šenková si ze Švýcarska přivezla cenu pro nejlepší smečařku šampionátu. V konkurenci 144 hráček z dvanácti zemí se prosadila i její spoluhráčka Ivana Plchotová, nejlepší blokařka mistrovství, po níž v Neuchatelu pokukovali skauti z Itálie. Cesta za zlatem vedla přes klíčové úvodní vítězství nad Německem, druhé místo ve skupině, semifinálovou výhru nad Ruskem a ve finále připravily české juniorky o druhý titul v řadě italský výběr. Štěstím zářil na letišti také trenér Leoš Chalupa, pro něhož byl titul vrcholem tříleté práce s týmem. Dosud nejlepším výsledkem výběru volejbalistek do dvaceti let bylo druhé místo z evropského šampionátu 1992 v Řecku. Pro českou republiku vybojovaly juniorky ještě tři bronzové medaile v letech 1998, 1990 a 1986.

ČOV schválil nominace pro OH v Sydney

Český olympijský výbor schválil nominaci sto dvaceti šesti sportovců, kteří budou Českou republiku reprezentovat na olympijských hrách. Do Sydney pocestuje v sedmnácti odvětvích dvaadevadesát mužů a třicet čtyři žen.

Předpověď počasí:

V úterý bude jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a v západní polovině Čech místy bouřky nebo přeháňky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 24ti. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.

Tolik zprávy Radia Praha.