Zprávy úterý, 24. srpna 1999

A nyní podrobněji:

Havel uvítal a podepsal zákon o nabývání českého občanství

Za krok k nápravě vztahu České republiky k jejím krajanům vnímá prezident Václav Havel zákon o státním občanství některých bývalých československých občanů, který podepsal. Informoval o tom Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Zákon umožňuje získat české občanství i krajanům žijícím v zahraničí a má tak zmírnit následky křivd z let 1948 až 1989. Je určen českým krajanům žijícím v zahraničí a všem, kdo byli československými státními občany a občanství pozbyli v době od 25. února 1948 do 28. března 1990. Havel podle svého mluvčího vnímá české občany žijící v zahraničí jako integrální součást společnosti a je přesvědčen, že významným způsobem pomáhali a pomáhají České republice. Prezident se domnívá, že Česká republika má ke svým krajanům ještě velké dluhy, což před českými krajanskými komunitami několikrát zopakoval při svých zahraničních cestách. "Právě proto vítá kroky vlády a Parlamentu České republiky k nápravě tohoto stavu a za jeden nich považuje i výše zmíněný zákon," uvedl prezidentův mluvčí. Ve stejný den jako zákon o státním občanství některých bývalých československých občanů přijal Senát 29. července i novelu, podle níž budou moci někteří bývalí občané České a Slovenské Federativní Republiky, nyní státní občané Slovenska, zjednodušeným způsobem nabýt státního občanství České republiky. I tento zákon prezident podepsal.

Prezident Václav Havel dále podepsal sérii zákonů, mezi nimiž jsou novela zákona o ochraně před alkoholismem a toxikomaniemi, zákon o nouzových zásobách ropy, takzvaný protipirátský zákon, novela zákona o působnosti antimonopolního úřadu a novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Novela zákona o ochraně před alkoholismem a toxikomaniemi zakazuje prodej cigaret a dalších tabákových výrobků lidem mladším osmnácti let, stejně jako je tomu u alkoholu. Novela rovněž ruší zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů v zařízeních sociální péče. Doplnit současné množství ropy tak, aby Česká republika v případě ropné krize disponovala rezervou, která se rovná průměrné spotřebě za tři měsíce, umožňuje zákon o nouzových zásobách ropy. Zákon upravuje podmínky, za kterých je vláda při stavu ropné nouze zmocněna omezit spotřebu ropy a ropných produktů. Kabinet může omezit maximální rychlost jízdy motorových vozidel, upravit otevírací dobu čerpacích stanic, zakázat prodej pohonných hmot do nádob nebo zavést přídělový systém. Takzvaný protipirátský zákon má celním úřadům umožnit účinnější boj proti dovozům a vývozům padělků a napodobenin značkových výrobků. Zákon mimo jiné počítá s tím, že celní úřady budou moci nařídit zničení nebo znehodnocení zboží, které soud označil za padělek. Posílit nezávislost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má novela zákona, kterou koncem července podstoupil Senát přímo prezidentovi ve znění, v jakém jej schválila sněmovna. Stejný postup zvolil Senát i v případě novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Novela má Exportní garanční a pojišťovací společnosti umožnit, aby podpořila české podniky i ve vývozních kontraktech, kde jsou zboží a služby dodávány z několika zemí a na nichž se úvěrové pojišťovny jednotlivých zemí podílejí vždy v rozsahu účasti svých vývozců.

Zeman chce zvýšit mzdy státních zaměstnanců snížením jejich počtu

Premiér Miloš Zeman podmiňuje zvýšení mezd státních zaměstnanců snížením počtu těchto pracovníků. Snížení celkového objemu mnohdy přebujelého státního aparátu umožní podle premiéra zvýšit průměrnou mzdu státních zaměstnanců. Redukce počtu zaměstnanců však nesmí být plošná. Musí se týkat jen těch oblastí, kde snížení počtu pracovníků nevytvoří vážné škody, a naopak přispěje ke zvýšení produktivity práce těch zbývajících, řekl Zeman. Podle Zemana se při jednání o platech státních zaměstnanců zaměňuje průměrný plat těchto pracovníků a celkový objem mzdových prostředků. Návrh ministra financí Pavla Mertlíka na zmrazení mzdových prostředků je dobrým základem pro snižování počtu zaměstnanců, usoudil předseda vlády. "Daleko snadněji snižujete počty státního aparátu tehdy, když máte zmrazený celkový limit mzdových prostředků, než tehdy, když takové zmrazení neexistuje," řekl Zeman. Vláda předložila ve svém programovém prohlášení závazek, že sníží přebujelý státní aparát. To nebylo možné udělat okamžitě. Bylo nutné vytipovat oblasti, kde je to možné, a naopak oblasti, kde to není žádoucí, uvedl premiér.

Medka rozladil leták ODS namířený proti němu a Fischerovi

Kandidát čtyřkoalice Ivan Medek na společném setkání s občany a kandidátkou za Občanskou demokratickou stranu Jiřinou Jiráskovou neskrýval své rozladění nad některými pasážemi předvolebního letáku s podpisem šéfa Občanské demokratické strany Václava Klause. V dopise, který občané pražského volebního obvodu č. 27 našli ve schránkách, totiž podle něj "ostře" napadá jeho samotného i nezávislého kandidáta Václava Fischera. Klaus v letáku mimo jiné píše: "Za své podnikatelské zájmy lobující pan Fischer rozmařile utrácí ve své kampani nevídané milióny, aby pravicově laděné Pražany zmátl....A pan Medek, kandidující za Unii svobody a lidovce, kteří nevědí jakou nejjednodušší cestou vstoupit do socialistické vlády a kterým je ideově zcela jedno, na čí straně jsou?". Klaus v letáku uvádí, že ve volbách nejde o jediný hlas v Senátu, ale "především o signál celé naší zemi, že přišel čas zastavit nedávný hazardní výkyv doleva". Také před loňskými parlamentními volbami Občanská demokratická strana před volbami mobilizovala pravicové voliče, aby zabránili nástupu levice. Po volbách ovšem umožnila uzavřením smlouvy se Sociálními demokraty sestavit vládu. Společné setkání Medka a Jiráskové bylo o poznání vzrušenější než nedávné Medkovo setkání s Fischerem. Zcela rozdílné názory mají Jirásková a Medek na právě na opoziční smlouvu, která byla předmětem kritiky většiny přítomných občanů. Rozdíly u obou panovaly dále například u změn volebního systému.

Olomoucká charita shromažďuje prostředky na pomoc Turecku

Občané, kteří chtějí pomoci lidem postiženým katastrofálním zemětřesením v Turecku, mohou využít iniciativu Arcidiecézní charity Olomouc, která shromažďuje pro tento účel finanční prostředky ve Wurmově ulici v centru města. Ve zdejší pokladničce je již podle ředitele charity Jindřicha Suchánka přes 2000 korun. "Přijímáme jen finanční pomoc, prozatím není možné darovat oblečení ani potraviny. Nevíme totiž, co bude v postiženém území nejvíce zapotřebí," řekl Suchánek. Podle něho budou získané prostředky předány turecké charitě. Peníze je možné také zasílat na humanitární účet Arcidiecézní charity Olomouc ACHO 19-10 68 000 407/0100, variabilní symbol 10 u Komerční banky v Olomouci. Suchánek upřesnil, že do pokladničky v olomoucké charitě mohou lidé věnovat svůj příspěvek každý všední den od 7 do 17 hodin. Veřejnou sbírku na pomoc tureckým občanům postiženým zemětřesením vyhlásila rovněž pražská centrála České katolické charity. Finanční prostředky shromažďuje na účtě svaté Anežky u Komerční banky s číslem 182-941-011/0100, variabilní symbol 9122.

Někteří uprchlíci chtějí z Kašavy odjet přímo do Kosova

Páteční hladovku asi dvaceti uprchlíků z humanitárního střediska v Kašavě na Zlínsku označili někteří z 69 zdejších kosovských Albánců za nátlakovou demonstraci těch, kdo chtějí zůstat v místě. Část uprchlíků však chce z Kašavy odjet přímo do Kosova, uvedla matka čtyř dětí, čtyřiačtyřicetiletá Lale Miftarajová. Sama by chtěla ihned letecky odcestovat do rodné Mitrovice, přestože nezná tamní situaci. Krátkou hladovkou protestovala část uprchlíků proti stěhování do Vidnavy na Jesenicku, kam je autobusy převezou ve čtvrtek. Dotaz na průběh hladovky vyvolal na tvářích některých uprchlíků úsměv. Jana Benešovská, vedoucí uprchlického tábora v Zastávce u Brna, pod který kašavské zařízení patří, předala všem uprchlíkům dopis v rodné řeči s vysvětlením důvodu přestěhování do Vidnavy. "Budou blíže letišti v Ostravě-Mošnově, odkud jsou vypravována letadla s uprchlíky," řekla Benešovská. Dodala, že při hladovce vynechala část Kosovců jen oběd. Nervozita provázející stěhování uprchlíků prý není nová. "Zafixují si místo a těžko se s ním loučí," vysvětlila vedoucí. V Kašavě je nyní 69 běženců, z toho 25 dětí. Do Kosova se rozhodlo vrátit 38 uprchlíků, kteří čekají na odlety domů v rámci vládou schválených repatriačních letů.

Lánského mluvčí: K informacím o účtu v cizině nemáme co dodat

Místopředseda vlády Egon Lánský se už nehodlá vyjadřovat k informacím, podle nichž si v Rakousku zřídil bankovní konto bez devizového povolení České národní banky. Ačkoli Lánského mluvčí Petros Michopulos minulý týden odkazoval na vicepremiérův návrat z lázní, po jeho návratu řekl, že "není nic nového" a "všechno, co jsme k tomu chtěli říci, už bylo řečeno". O Lánského kontu v Rakousku, které si údajně založil bez povolení, informoval deník Mladá fronta Dnes s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Ministerstvo financí mělo na tento účet v roce 1996 poslat část pohledávky lucemburské společnosti Hollanco ve výši 290.000 dolarů (asi devět miliónů korun). Této společnosti tehdy Lánský pomohl získat peníze, které jí dlužil český stát. Michopulos v minulých dnech opakovaně zdůraznil, že Lánský se nedopustil v souvislosti s lucemburskou firmou Hollanco ničeho nezákonného ani neetického. Část peněz pro tuto firmu Lánský u sebe dočasně deponoval (uschoval) a poté s ní naložil podle pokynů vlastníka firmy Hollanco, jímž je jeho dlouholetý přítel Fritz Hollander, řekl mluvčí. Michopulos uvedl, že účastníkem transakce byla prostřednictvím resortu financí Česká republika, což je podle něj "nesporné". Podle jednoho z paragrafů devizového zákona se přitom devizové povolení nevyžaduje "je-li účastníkem devizově právního vztahu Česká republika nebo Česká národní banka". Pavel Palivec z tiskového oddělení centrální banky však řekl, že na základě této jediné informace a bez znalosti konkrétních okolností nelze říci, zda jde o případ, na který se výjimka vztahuje, či nikoli. Z jeho slov vyplynulo, že pokud si zahraniční účet založí fyzická osoba a v budoucnu na tomto kontě přijme nějakou platbu od státu, devizové povolení potřebuje. Něco jiného je, když účet v zahraničí zakládá přímo stát nebo Česká národní banka, kdy povolení není nutné. Palivec zdůraznil, že spekulace o Lánského zahraničním kontě nemůže Česká národní banka vzhledem k povinnosti mlčenlivosti jakkoli komentovat.

Poslanci a vláda zasednou do čerstvě vymalovaných prostor

Do nově vymalovaných a zčásti zrekonstruovaných prostor zasednou po prázdninách poslanci v Poslanecké sněmovně a vláda ve Strakově akademii. Největší investice byla provedena ve sněmovně, kde se ve zcela novém provedení předvede jedna z poslaneckých restaurací. Investice na její rekonstrukci si vyžádala 12 miliónů korun. "Generální opravu jedné z poslaneckých jídelen jsme plánovali již asi rok předem. Vyměnili jsme dvanáct let staré sporáky, trouby a vlastně veškeré zařízení kuchyně," řekl kancléř sněmovny Petr Kynštetr. Dodal, že ostatní úpravy ve sněmovně byly pouze standardního charakteru, tedy vymalování veřejných prostor, revize elektřiny, vody a plynu. Technický ráz měly i úpravy ve Strakově akademii. Úřad, který během ministerské dovolené ovládli dělníci, bude mít nové elektrické rozvody, telefonní a počítačovou síť a vodní hydranty. Čerstvě vymalována je vstupní hala Strakovy akademie a menší úpravy postihly i kuchyňku vedle zasedací síně vlády. "Tam se dělaly skutečně drobné dílčí úpravy. To slouží především jako výdejna jídel, takže se tam ani nedá něco smažit. Dělala se tam vzduchotechnika a podobně," řekl Jindřich Marek z tiskového oddělení Úřadu vlády.

Policie zatím žádného účastníka sobotní demonstrace skinů nestíhá

Policie zatím nezačala stíhat žádného účastníka sobotní pražské demonstrace příslušníků hnutí skinheads. Rozhodnutí o tom, zda bude některý ze skinů obviněn, padne až poté, co policie vyhodnotí veškeré záznamy, které má o demonstraci k dispozici. "Do konce týdne by měly být vyhodnoceny všechny záznamy," uvedl tiskový mluvčí pražské policie Josef Šulcek. Upřesnil, že policie prozkoumá nejen záznamy, které pořídily policejní dokumentační skupiny, ale také materiály, jež z demonstrace odvysílaly televize. Dodal, že policie zašle po vyhodnocení záznamů snímky, kde se vyskytují podezřelé momenty, státnímu zastupitelství. To by se mělo vyjádřit k tomu, zda by mohlo jít o trestný čin. Teprve na základě stanoviska státního zastupitelství zahájí policie stíhání. Sobotní akce skinheadů, kteří se shromáždili na náměstí Míru v Praze 2 a poté prošli centrem města, se obešla bez incidentů. Podle policie mělo shromáždění "celkem pokojný průběh". Policisté žádného ze 150 skinů, kteří pochodovali Prahou, nezadrželi ani nepředvedli. Odpůrci skinheads tvrdili, že shromáždění bylo svoláno k výročí smrti nacistického pohlavára Rudolfa Hesse, který zemřel 17. srpna 1987. Skini sraz úřadům oficiálně nahlásili jako uctění "památky poslední oběti druhé světové války". Představitelé Hnutí občanské solidarity a tolerance i Československé anarchistické federace kritizovali policii za to, že průchod skinů centrem Prahy vůbec umožnila.

Hnutí občanské svobody a tolerance podá trestní oznámení na policejního důstojníka

Hnutí občanské svobody a tolerance se rozhodlo podat trestní oznámení nejen na pořadatele a některé účastníky sobotní pražské demonstrace hnutí skinheads, ale také na Antonína Fedorka, velitele policejní jednotky, která na shromáždění dohlížela. Řekl to Petr Horák z tohoto hnutí s tím, že Hnutí občanské svobody a tolerance zašle trestní oznámení v úterý Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Současně mu poskytne videozáznam, který při monitorování této akce pořídilo. Hnutí občanské svobody a tolerance chce podat trestní oznámení také na čtyři pořadatele shromáždění a dále na ty jeho účastníky, kteří propagovali fašismus nášivkami na oděvu nebo hajlováním.

Redaktor podal trestní oznámení na skiny a pardubického primátora

Trestní oznámení na pardubického primátora Jiřího Stříteského a na organizátory a účastníky demonstrace, kterou svolala na 21. srpna do Pardubic Vlastenecká fronta, zaslal okresnímu státnímu zastupitelství redaktor časopisu Most pro lidská práva Milan Daniel. Účastníci a organizátoři sobotního pochodu asi čtyřiceti skinů městem se dopustili podle něj trestného činu podněcování k národnostní a rasové nenávisti. Podle Daniela, který je členem sekce proti rasismu vládní rady pro lidská práva, se primátor svou nečinností dopustil podpory a propagace fašismu. Účastníci a organizátoři demonstrace se dopustili trestných činů například provoláváním hesel "Nic než národ" a v projevech podněcujících k národnostní a rasové nesnášenlivosti, uvedl. Primátor podle novináře nekonal svou povinnost, když vystoupení Vlastenecké fronty již předem nezakázal nebo na místě neukončil. "Jde o precedens, který může veřejnosti signalizovat, že takové jednání bude podobným organizacím tolerováno i nadále," míní Daniel. Vyjádření Stříteského se zatím nepodařilo získat; vedoucí jeho sekretariátu Jaroslav Kout však řekl, že o tomto oznámení zatím na radnici nic nevědí.

Pracovníci Vítkovic pokračují ve stávkové pohotovosti

Pracovníci hutní a strojírenské společnosti Vítkovice pokračují ve stávkové pohotovosti i po jednání Rady Odborové centrály Vítkovice se zástupci managementu společnosti. Řekl to vedoucí tiskového oddělení firmy Pavel Šmíd. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 15. června kvůli špatné finanční situaci podniku. Z mimořádně kritické situace, v níž se firma nachází, vedou podle ředitele společnosti Iva Janíka pouze dvě východiska: buď vyhlásit konkurs, nebo naopak zabránit tomuto nebezpečí, což je cíl, k němuž směřuje úsilí managementu. Při záchraně společnosti může podle ředitele sehrát důležitou roli právě odborová organizace, přistoupí-li na návrh znovunastolení důvěry a ochoty aktivně spolupracovat, uvedl Šmíd. "V této souvislosti požádal Janík odborové funkcionáře o zvážení, zda je ještě probíhající stávková pohotovost opodstatněná a zda by ji neměli v zájmu utváření lepších vztahů, zejména vůči věřitelům a bankám, ukončit," dodal Šmíd. Odboráři jsou připraveni s novým vrcholným vedením firmy úzce spolupracovat, řekl předseda odborů Pavel Folta. S problémy, které Vítkovice zatěžují, chtějí odboráři v příštím týdnu seznámit více zaměstnanců.

Vyšetření hlavy ženy zraněné kamenem potvrdilo zhmoždění mozku

Zhmoždění mozku ženy, zraněné kamenem vrženým příznivci ostravského Baníku na rychlík vezoucí fotbalové fanoušky Sigmy Olomouc, prokázalo nedělní vyšetření její hlavy na počítačovém tomografu. Na základě vyšetření absolvuje dnes žena další plastickou operaci. Ani po dalším vyšetření si však lékaři nedovolí odhadnout, nakolik úraz mohl poškodit některé funkce mozku. Po pachatelích intenzivně pátrá policie. Za informace, které by vedly k jejich dopadení, vypsaly České dráhy společně s Odborovým sdružením železničářů a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra odměnu 100.000 korun. Ostravská radnice, zástupci fotbalového klubu a policie se již dohodli na zpřísnění bezpečnostních opatření při fotbalových utkáních. Pokud policie přistihne útočící fotbalové fanoušky, bude jejich chování hodnotit jako řádění extremistických skupin.

Ekologové a vedení šumavského parku se zřejmě sejdou v pátek

Představitelé správy Národního parku Šumava a zástupci ekologů se v pátek sejdou ve Vimperku na Prachaticku k dalšímu jednání o řešení kůrovcové kalamity a ukončení blokády v pralese Trojmezná. Ekologové, kteří od 27. července brání dřevorubcům v kácení stromů napadených kůrovcem, předají na žádost správy parku svůj návrh písemně nejpozději v úterý. "Přijali jsme termín jednání, který navrhla správa parku, a vyhovíme i jejímu požadavku na předložení písemného návrhu předem," řekl mluvčí blokády Jiří Koreš. Zopakoval, že návrh bude obsahovat ještě větší ústupky, než ten předchozí. K jeho obsahu se však odmítl vyjádřit s tím, že bude zveřejněn až po jednání. Ekologové 16. srpna navrhli, že blokádu v pralese Trojmezná ukončí, pokud správa parku zastaví v této lokalitě kácení. Správa parku to však odmítla. Podle ředitele správy Ivana Žlábka vzhledem k odpovědnosti za dané území trvá na výkonu rozhodnutí orgánu státní správy, tedy na diferencovaných zásazích proti kůrovci i v prvních zónách včetně Trojmezné.

Ke 100. výročí narození kardinála Tomáška vyšlo CD a je i výstava

U příležitosti 100. výročí narození Františka kardinála Tomáška vydaly Gramofonové závody Loděnice kompaktní desku a magnetofonovou kazetu s jeho autentickým vyprávěním. Vzpomíná v něm na dětství i rodiče a celý další život. Podle informací pražského arcibiskupství byl režisérem nahrávky Jiří Šrámek, průvodní slovo namluvil Petr Štěpánek. Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském připravilo ke 100. výročí Tomáškova narození putovní výstavu. Od 13. srpna přibližně do poloviny září ji lze zhlédnout v Březnické kapli na Svaté Hoře u Příbrami. Kardinál František Tomášek řídil pražskou římskokatolickou diecézi v letech 1965 až 1991. Vystupoval na obranu důstojnosti člověka a svobody země a stal se mravní autoritou a legendou přesahující katolické společenství. Když ho papež na jeho vlastní žádost z funkce uvolnil, byl Tomášek nejstarším činným biskupem v římskokatolické církvi. Po odchodu z aktivní služby žil v klidu Arcibiskupského paláce v Praze až do své smrti. Jeho ostatky jsou uloženy v levé boční chrámové lodi Svatovítské katedrály, kde jsou v hrobce v tomto století pohřbíváni pražští arcibiskupové. Nedaleko odtud, v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, mapuje Tomáškův život další pozoruhodná výstava. Až do začátku října si mohou zájemci prohlédnout například tranzistorový přijímač, který kardinál zapínal, když v dobách komunistického režimu nechtěl být odposloucháván. K vidění jsou tam vznešené předměty i věci obyčejné, včetně mnoha dokumentů.

Observatoř na jihočeské Kleti objevila již více než 400 planetek

Již více než 400 potvrzených objevů planetek má na svém kontě observatoř na jihočeské Kleti, nejvyšší hoře Blanského lesa. To ji řadí na sedmé místo mezi téměř 200 observatořemi na světě, které se studiem planetek zabývají. Řekla to Jana Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, jejíž součástí je i kleťská observatoř. "Potvrzené jsou ty objevené planetky, které mají dostatečně spolehlivě určenou dráhu pro přidělení čísla Mezinárodní astronomické unie. Naší jubilejní čtyřstou bylo těleso s pořadovým číslem (11134)=1996 XO2, které astronomové Miloš Tichý a Zdeněk Moravec nalezli 4. prosince 1996. Kolem Slunce oběhne jednou za 4,97 roku, pohybuje se po eliptické dráze v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem a měří přibližně sedm kilometrů," dodala Tichá. Připomněla, že z celkového počtu 403 objevených kleťských planetek je jich pojmenováno zatím jen je 203. K nejnovějším jménům patří (8740) Václav, připomínající všechny panovníky tohoto jména v české historii, planetky připomínající české vědce a zároveň popularizátory vědy.

A ještě krátce o počasí. Čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.