Zprávy úterý, 27. dubna 1999

Nyní podrobněji

Havel: Vláda poškozuje ČR slovy o neúčasti na pozemních operacích

Prohlášení členů vlády, že ČR rozhodně nevyšle do případných pozemních vojenských operací české vojáky, je podle Havla alibismem, který diskredituje stát. "Z hlediska budoucnosti České republiky považuji za nesmírně trapné a za velký krok k našemu znevěrohodnění, když dříve, než je nějaká pozemní válka a než nás do ní spojenci zvou, vyhlašuje pro jistotu naše vláda, že se Češi žádných bojů nezúčastní," řekl prezident zpravodajce ČTK na palubě letadla cestou z Minneapolis do New Yorku. Představitelé aliance podle prezidenta v současné době neuvažují o pozemní operaci a plně se soustředí jen na letecké útoky, které ještě zintenzivní. Jediná česká vláda ze všech členských států NATO hovoří o pozemních operacích, uvedl prezident. Je-li pravda, že vláda o této věci jednala, "tak jsem překvapen, protože ji o to nikdo nepožádal", řekl Havel.

ČR podle Havla ještě mnoho dluží svým krajanům v zahraničí

Česká republika má ještě velké dluhy vůči svým krajanům žijícím v zahraničí, nicméně je podle prezidenta Václava Havla začíná pomalu splácet. "Pro naši zemi je náš vztah ke krajanům i zkouškou naší dospělosti a evropanství," řekl prezident na minnesotském setkání s krajanskými komunitami. Mezi nedostatky jmenoval volební právo a možnost nabytí dvojího občanství. Těmto problémům se doposud nevěnovala náležitá pozornost, a prezident proto přivítal, že česká vláda připravila zákon o státním občanství, a doufá, že jej schválí i český parlament. "Pokud nebudeme schopni otevřít se našim krajanům a bývalým spoluobčanům, kteří často mají tu přednost, že vnímají mnoho věcí s nadhledem a nebo pohledem z trochu odlišné perspektivy, těžko si budeme zvykat na sjednocující se Evropu," uvedl Havel. Několikrát přitom Čechoameričanům poděkoval za jejich podporu v době totalitního režimu i těsně po roce 1989 a vyzdvihl jejich pomoc při vstupu ČR do NATO.

Prezident Havel zahájil v USA sympózium o občanské společnosti

Obnova občanské společnosti ve všech postkomunistických zemích je podle českého prezidenta Václava Havla nezbytnou, ale také velmi nesamozřejmou věcí. Část nových českých politických elit chová k této obnově odpor či apatii, neboť tyto elity se rychle adaptovaly na obecnou nechuť státu zbavovat se čehokoli, co už jednou dostal do své moci, řekl Havel v projevu, jímž zahájil v pondělí na minneapoliské Univerzitě St. Thomase sympózium o občanské společnosti. Sympozium vyvrcholilo týž den předáním čestného doktorátu hlavě českého státu.

Premiér Zeman se vyjádřil odmítavě k účasti českých vojáků na případné pozemní intervenci NATO v Kosovu

K účasti českých vojáků na případné pozemní intervenci NATO v Kosovu se na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku český premiér Miloš Zeman vyjádřil odmítavě. Uvedl, že jednoznačně negativní je nejen jeho osobní názor, ale i názor celé vlády, která se touto otázkou při rozboru možných scénářů několikrát zabývala. Na dotaz o příspěvku ČR na zamýšlený plán ekonomické obnovy Balkánu premiér Zeman řekl, že jednotlivé státy se na něm budou zřejmě podílet podle objemu svého hrubého domácího produktu. Připomněl, že česká vláda i přes nepříznivou situaci doporučila zvýšit rozpočtový deficit o miliardu korun a tyto prostředky věnovat na pomoc kosovským uprchlíkům.

Při schůzkách s generálním tajemníkem rady Danielem Tarschysem a s předsedou Parlamentního shromáždění RE lordem Russellem-Johnstonem se premiér Zeman zabýval krizí v Kosovu a českými iniciativami v Radě Evropy. Vedle iniciativy zaměřené na posílení kompetencí Evropského soudu pro lidská práva jednal Zeman s Tarschysem i o Fondech sociálního rozvoje, k nimž se ČR loni připojila. "Máme zájem využívat možností fondů. Připojení k nim "bylo dříve vášnivě odmítáno". Kvůli tomu nám v roce 1997 sociální fondy nemohly pomoci při krytí nákladů záplav," uvedl český premiér. "Fondy by mohly být pro ČR velmi významné, protože svými půjčkami s nízkými úrokovými sazbami poskytují pomoc nejen v případě živelních katastrof, ale i v oblasti sociálního bydlení a podpory malého podnikání," dodal Zeman.

ČR by se mohla připojit k některým sankcím vůči Jugoslávii

Česká republika by se mohla připojit k některým sankcím, které pravděpodobně vyhlásí Evropská unie vůči Jugoslávii. Například zastavení leteckého provozu mezi oběma zeměmi záleží na tom, zda ministr dopravy Antonín Peltrám předloží takový návrh kabinetu. Na dotaz ČTK to připustil premiér Miloš Zeman po příletu ze Štrasburku, kde se zúčastnil 50. výročí založení Rady Evropy. Návrh, který mají projednat ministři zemí Evropské unie, zahrnuje i vyloučení JSR ze všech sportovních soutěží a dalších událostí pořádaných na území členských států EU a úplné zastavení civilního leteckého provozu mezi unií a Jugoslávií.

Podle Václava Klause je závěr washingtonského summitu NATO slabý

Závěr washingtonského summitu NATO v souvislosti řešením problémů na Balkáně pokládá za slabý předseda sněmovny Václav Klaus. Podle něj si tisíce Američanů kladou otázku, jak řešit krizi v Jugoslávii. Většina z nich má přitom podle něj pocit, že není možné "jen tak pokračovat". Klaus proto soudí, že nejsou uzavřeny ani další cesty vedoucí k řešení situace na Balkáně. "Drtivá většina lidí, se kterými jsem mluvil, má pocit, že je možné hledat jiné cesty, jak se z této situace dostat. Takže já myslím, že nejsou další alternativy uzavřeny," uvedl Klaus. Ten také odmítl jakkoli komentovat slova českého prezidenta Václava Havla, který v pátek ve Washingtonu nejprve vyjádřil podporu účasti českých vojáků v případné pozemní operaci NATO v Kosovu, dva dny poté ale svá slova zmírnil a uvedl, že čeští vojáci by měli být v mírových jednotkách.

Ministr Kavan k summitu NATO

Podle českého ministra zahraničí Jana Kavana potřebuje vzdušná operace NATO v Jugoslávii více času. Je příliš brzo na hodnocení, zda byla neúspěšná a zda je nutné vyslat do Kosova pozemní jednotky, řekl podle agentury AP Jan Kavan v New Yorku, kde se v pondělí zastavil na cestě z víkendového summitu NATO ve Washingtonu. Upozornil, že Praha nepodporuje vyslání českých vojáků jako součást vojenských sil proti Srbům, ale nabídne svá vojska jako mírové síly. Kavan agentuře AP řekl, že "neformálně připravuje" s Ruskem dohodu o ukončení bojů v Jugoslávii a o poválečném uspořádání Kosova. "Moje vláda podporuje výraz 'autonomní Kosovo' v rámci existujících hranic Jugoslávské svazové republiky," řekl a dodal, že pro ekonomickou obnovu Kosova a naplnění demokracie by bylo dobré něco jako 'minimarshallův plán'. To však je mnohem obtížnější, kdy už byla prolita krev, podotkl Kavan.

Většina poslanců s novou strategickou koncepcí NATO souhlasí

S novou strategickou koncepcí NATO, která Severoatlantické alianci umožňuje zasáhnout v krajních situacích i mimo území členských států, se většina českých poslanců ztotožňuje. V anketě, kterou provedla ČTK, ji důrazně odmítl pouze předseda klubu KSČM Vojtěch Filip. Poslanci rovněž vítají rozhodnutí NATO pokračovat v rozšiřování aliance.

Kardinál Vlk vyzval jménem evropských biskupů k míru v Kosovu

Kardinál Miloslav Vlk jako předseda Rady evropských biskupských konferencí vyzval ve středu všechny strany války v Kosovu, aby hledaly mírové řešení konfliktu. "Nastala doba, kdy se musíme obrátit s výzvou na všechny strany účastnící se války v Kosovu, aby složily zbraně, které rozsévají smrt, posadily se za jednací stůl a hledaly mírové řešení konfliktu. Nesmíme přenechávat rozhodnutí výhradně síle zbraní," praví se v prohlášení vydaném Vatikánem.

Zařízení české polní nemocnice se zpožděním vyrazilo do Albánie

Vlak s první částí vybavení šesté polní nemocnice české armády, která se má v Albánii zapojit do humanitární operace NATO na pomoc kosovským uprchlíkům vyrazil v pondělí večer se zpožděním z České republiky. Příčinou zpoždění byl podle informací z tiskové služby ministerstva obrany nadměrný náklad jednoho z vozů.

Ve Zbýšově bude humanitární středisko pro kosovské Albánce

Humanitární středisko pro uprchlíky z Kosova vznikne v penzionu Pamír ve Zbýšově u Brna. Útočiště tam najde 110 běženců, kteří se podle jeho provozovatele Pavla Absolína do dvou až čtyřlůžkových pokojů nastěhují patrně již tento týden.

Senátoři schvalují zákaz dovozu ropy do JSR i plán stabilizace

Uvalení embarga na dovoz ropných produktů do Jugoslávie, na němž se o víkendu shodli představitelé členských států NATO, schvalují podle průzkumu ČTK také čeští senátoři. Ti zároveň vítají německý plán ke stabilizaci Balkánu, přijatý členskými zeměmi aliance a sedmi státy sousedícími s Jugoslávií. Se zákazem dovozu ropných látek do JSR souhlasí např. předseda a místopředseda zahraničního výboru Senátu Michael Žantovský 'ODA) a Jan Krámek 'ODS). "Je samozřejmě nesmyslné bombardovat jugoslávské rafinérie a přitom nechat dovážet novou naftu," uvedl Žantovský.

Ministerstva nechtějí o transportech NATO informovat předem

O transportech NATO přes české území nebudou Ministerstva veřejnost předem informovat. Zástupci ministerstev zahraničí a obrany se na tom dohodli v zájmu hladkého průběhu akcí. Jak zdůraznila v pondělí zástupkyně ředitele tiskového odboru ministerstva zahraničí Monika Pajerová, obě ministerstva považují za nutné zachovávat co největší opatrnost. Minulý týden totiž pohrozili snahou aktivně zabránit průjezdu vojenského materiálu na Balkán například brněnští komunisté.

Kampaň SOS Kosovo už vynesla 21 miliónů, z toho osm již využito

21 miliónů korun už vynesla kampaň SOS Kosovo. Za osm miliónů korun už nadace Člověk v tísni na pomoc kosovským uprchlíkům nakoupila náklad dvaceti kamiónů s humanitární pomocí. Tento týden odjede dalších šest kamiónů, tentokrát do Makedonie. V úterý naloží pracovníci nadace dva kamióny oblečením a obuví pro děti i dospělé, hygienickými potřebami, šicími soupravami a hračkami. Cílem nákladu je uprchlický tábor Stenkovec.

Český helsinský výbor pořádá sbírku telefonních karet pro běžence z Kosova, kteří žijí u nás v uprchlických táborech. Dárci těmto lidem umožní navázat spojení s domovem a jejich příbuznými. Nadace Člověk v tísni při České televizi hledá také lékaře ochotné odjet na čtyři až šest týdnů do postižených oblastí Makedonie a Albánie.

Dreyer: Prioritou ČR musí být plnění vstupních kritérií do EU

Prioritou České republiky před vstupem do Evropské unie by mělo být plnění předvstupních podmínek. Až budou splněny, pak lze teprve hovořit o plnění Maastrichtských kriterií, protože ČR se zatím chystá na vstup do EU, nikoliv do Evropské měnové unie. Na pondělní konferenci "Euro: 100 dní obchodu, bankovní a podnikové praxe" to v přednášce na téma začleňování ČR do EU řekl první rada delegace Evropské komise v ČR Ralf Dreyer. Podle něj nebylo dosaženo žádného viditelného urychlení v procesu přibližování se k EU. Dreyer vyjádřil také obavy, že se ČR nestihne vyrovnat se všemi "zpožděními", což se promítne v další zprávě Evropské komise v červnu.

Problémem vstupu ČR do EU je pokles ekonomiky

Pokles výkonnosti české ekonomiky a nízká průchodnost legislativních návrhů vlády může být hlavním problémem vstupu ČR do Evropské unie. Na pondělní přednášce v Kladně to konstatoval náměstek ministra zahraničí pro vyjednávání vstupu do EU Pavel Telička. "Loňský hospodářský pokles byl signálem, že naše ekonomika má strukturální problémy, jež jsme si dříve nepřipouštěli. Zájmem evropských společenství přitom je přijetí takových zemí, jejichž ekonomiky jsou zdravé a fungující," uvedl.

Předsedkyně Senátu na jednání šéfů parlamentů v Sofii

Předsedkyně Senátu, horní komory Parlamentu České republiky, Libuše Benešová přicestovala v pondělí do Sofie, kde se dnes zúčastní setkání šéfů parlamentů zemí přidružených k Evropské unii. Diplomatické zdroje ČTK z bulharské metropole sdělily, že hlavními tématy rozhovorů mají být mimo jiné rozšiřování unie, krize v jihosrbské provincii Kosovo a přejímání zákonů EU.

Kužvart chce, aby resorty počítaly s ochranou životního prostředí

Ochrana životního prostředí by měla být podle ministra životního prostředí Miloše Kužvarta začleňována do politiky jednotlivých resortů. Ministr to v pondělí řekl novinářům po návratu ze 7.zasedání Komise pro trvale udržitelný rozvoj v New Yorku. O systémovém přístupu k ochraně přírodního bohatství a o vstupu České republiky do Evropské unie Kužvart diskutoval s šéfem ředitelství Evropské komise pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Jamesem Curriem.

ČSSD nepodporuje změnu volebního systému na většinový

Sociální demokracie není podle jejího místopředsedy Zdeňka Škromacha jednoznačně zastáncem změny volebního systému do Poslanecké sněmovny z poměrného na většinový, který dosud prosazovala ODS. "Chyby v Ústavě v oblasti volebního zákona je třeba obecně opravit, ale nejsme pro změnu systému, protože stávající poměrný považujeme za vyváženější," řekl v pondělí Škromach novinářům.

Podle Holáně nechtějí lidovci spolupráci se sociální demokracií

Neuspokojivá činnost vlády a liknavá příprava evropské integrace jsou hlavní důvody, proč členové KDU-ČSL nepreferují koaliční spolupráci se sociálními demokraty. Na pondělní tiskové konferenci v Ostravě to řekl místopředseda lidové strany Vilém Holáň s tím, že politika ČSSD je stavěna na jiných základech, než politika lidové strany. Velké problémy by KDU-ČSL přinášela i spolupráce s ODS, kterou Holáň kritizoval za negativní postoje k začlenění České republiky do Evropské unie, Severoatlantické aliance a za její "stereotyp vícecennosti".

Pro Unii svobody je Davidova koncepce zdravotnictví nepřijatelná

Pro Unii svobody je koncepce zdravotnictví vypracovaná ministrem Ivanem Davidem nepřijatelná. Podle členů odborné komise unie vychází koncepce ze zcela chybné úvahy, že prostředky vkládané do zdravotního pojištění jsou prostředky státu a nikoli pojištěnců. Usnesení komise ČTK tlumočil její předseda a poslanec Václav Krása. "Vzhledem k této chybné premise nemůže koncepce zdravotnictví sloužit jako podklad k diskusi o dílčích problémech, které jsou v ní popsány," uvedl Krása.

Představitelé Brna si připomněli 54. výročí osvobození města

Památku vojáků padlých v bojích o Brno uctili na místním ústředním hřbitově položením květin představitelé města. Pietního aktu k 54. výročí osvobození Brna se zúčastnili také zástupci Sokola, armády a církví a účastníci protifašistického odboje. Brno osvobodili 26. dubna 1945 vojáci 2. ukrajinského frontu vedeného maršálem Rodionem Malinovským v rámci bratislavsko-brněnské operace.

IVVM: Vládě důvěřuje čím dál méně lidí

Důvěra občanů ve vládu Miloše Zemana klesla oproti březnu o pět procent. Podle šetření Institutu veřejného mínění nyní kabinetu důvěřuje 31 procent respondentů. To je o 13 procent méně než v září, kdy ho lidé hodnotili poprvé. Vládě nedůvěřuje 66 procent lidí, což je o šest procent více než před měsícem.

IVVM: Politici postoji k zásahu NATO veřejnost nepřesvědčili

Rozpaky vyvolávají v lidech často velmi opatrné a protichůdné výroky českých politiků k operacím NATO v Jugoslávii. Podle IVVM kritizuje postoj politické reprezentace 64 procent lidí. Více než dvě pětiny dotázaných, 42 procent, názory českých politiků obecně kritizují. Dalších 14 procent lidí jim vytýká, že nedovedou své postoje sjednotit a osm procent přijímá názory českých politiků na vojenský způsob řešení kosovské krize s rozpaky.

IVVM: Dvě třetiny občanů souhlasí s uzákoněním prostituce

Se zavedením zákona o prostituci souhlasí 69 procent občanů naší republiky. Opačný názor zastává zhruba 15 procent a stejný počet dotázaných se nedokázal rozhodnout. Ze zveřejněných výsledků Institutu pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že 40 procent občanů považuje za nejzávažnější argument k uzákonění prostituce zavedení daní z této činnosti.

V rakouském Innsbrucku probíhá Český kulturní týden

V tyrolské metropoli Innsbrucku začal v pondělí Český kulturní týden. V jeho průběhu budou představeny významné české filmy, bude uspořádána výstava české literatury a uskuteční se besedy s představiteli českého kulturního života. Akci pořádá Institut slavistiky Univerzity Innsbruck ve spolupráci s Českým centrem ve Vídni. Patronát nad kulturním týdnem převzal český velvyslanec v Rakousku Jiří Gruša.

Britská rada vyhlásila autorku nejlepší eseje v anglickém jazyce

Vítězkou celostátní soutěže o nejlepší anglicky psanou esej se letos stala sedmnáctiletá gymnazistka Darina Koubínová z Roudnice nad Labem. Soutěž s českým názvem Tam, kde jsem doma vyhlásilo vloni v září pro gymnazisty celé České republiky kulturní středisko při velvyslanectví Velké Británie a Britská rada spolu se zahraničním vysíláním Českého rozhlasu Rádiem Praha. Do soutěže se přihlásilo na 150 gymnázií z celé republiky. Vítězné eseje si mohou zájemci přečíst na internetové stránce http://www.radio.cz. Úryvky z jednotlivých esejí v pátek v 17:30 odvysílá zahraniční vysílání ČRo Rádio Praha na frekvenci britské stanice BBC 101.1 MHz.

Sport

Dohrávaný zápas 24. kola 1. fotbalové ligy Plzeň - Teplice skončil bezbrankovu remízou.

Volejbalisté Fatry Zlín porazili ve finále extraligy potřetí za sebou Jihostroj České Budějovice 3:2 a stali se tak mistry republiky.

Tenista Doseděl postoupil do 2. kola turnaje Tento Czech Open, naopak Damm byl vyřazen.

Členové české horolezecké expedice Himalaya 8000 zbudovali první a druhý výškový tábor ve své cestě na vrchol Lhoce, čtvrté hory světa o výšce 8501 metrů. Podle informací přímo z místa, předávaných ČTK elektronickou poštou, se po několika spadlých lavinách počasí zlepšilo. Čeští horolezci mají "domovskou" e-mailovou adresu přímo v Himálaji: [email protected].

Předpověď počasí na úterý

Oblačno, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.