Ztrátové postavení ČR vůči EU nepřichází v úvahu

Pro Českou republiku je nepřijatelné uvažovat o ztrátovém postavení vůči rozpočtu Evropské unie. V Bruselu to v pondělí zopakoval první náměstek ministra financí Eduard Janota. Zdůraznil, že pokud by na tom EU trvala, mělo by to negativní politické dopady a špatný vliv na veřejné mínění. Komisařka Michaele Schreyerová českou delegaci ujistila, že se nic nemění na stanovisku EK, podle něhož se nesmějí nové členské státy po vstupu ocitnout v horším finančním postavení vůči EU, než v jakém byly v roce před vstupem. Zdůraznila však, že pro to musí hodně udělat i česká strana - musí být hlavně schopna peníze nabízené Bruselem účinně čerpat za předepsaných podmínek. Janota upozornil, že dosavadní debata je nadále do jisté míry fiktivní, protože se nemluví o konkrétních číslech. Co bude ČR do kasy EU dávat, kolik z ní bude brát, na co a za jakých podmínek - to vše bude předmětem až závěrečné fáze přístupových rozhovorů, zřejmě koncem roku.