13. Všesokolského sletu v Praze se zúčastní i sokolové ze Švédska

V souvislosti s udílením cen Gratias Agit jsme už zmínili, že jeden z oceněných pan Jiří Jelínek ze Sydney se zúčastní 13. Všesokolského sletu, který tento víkend proběhne v Praze na stadionu Evžena Rošického hromadnými vystoupeními. Do skladeb se zapojí také mnoho dalších sokolů ze zahraničí. Další informace má Josef Kubeczka:

Na 13. Všesokolský slet přijedou do Prahy mimo jiné sokolové ze Slovenska, USA, Kanady, Švýcarska, Polska a Bulharska. Připravovali se také Sokolové ve Švédsku, kteří využili tamní nedávné České dny ke zdokonalování skladby. Náčelník Sokola Göteborg (Jeteborg) Pavel Mrázek však neskrýval, že jisté potíže mají:

Jak jsme vás nedávno informovali, na České dny ve Švédsku se vypravila také naše spolupracovnice Marina Hužvarová, která nácvik tamních Sokolů bedlivě sledovala:

Jak nám po návratu ze Švédska sdělila naše spolupracovnice Marina Hužvarová, tamní Sokolové pilně cvičili po celou dobu Českých dnů. Pomoci severočeského župního náčelníka Sokola Ladislava Toncara využili i další den v Göteborgu až do chvíle, kdy přijel autobus, kterým se vracel zpět do Čech. Držme tedy švédským Sokolům palce, aby na pražském stadionu Evžena Rošického svou píli dobře zúročili.