Africký den a Vánoční benefici pro Guineu podpoří mnoho známých osobností

Foto: pro-Contact o.s.

Již deset let se občanské sdružení Pro-Contact věnuje rozvoji gramotnosti a zdravotní péče v západoafrické Guineji. 1 200 dětí chodí díky podpoře jednotlivců i firem z České republiky do školy, a několik z nich dokonce dospělo k univerzitnímu stupni. I přes občasnou politickou nestabilitu v zemi však nebyl nikdy projekt v ohrožení srovnatelném se šířící se nákazou viru ebola.

„Akutní hrozba eboly visí nad stovkami konkrétních dětí a jejich rodin a před tím nelze zůstat lhostejný,“ sdělil jeden z hlavních hostů Vánoční benefice pro Guineu Petr Fejk.

Benefice proběhne 6. prosince 2014 od 16:30 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy. A svými dary, osobní účastí či záštitou společně podpořili benefici spojenou s dobročinnou aukcí i další významné osobnosti a umělci. Bude mezi nimi mimo jiné Zuzana Baudyšová, Josef Koutecký, Pavel Šporcl, Jiří Lábus či Beata Rajská. Výtěžek aukce je určen na okamžité posílení prevence šíření viru ebola v komunitě dětí a jejich rodin, které má organizace pod svými křídly.

Jen zdravé dítě může do školy

Organizace Pro-Contact působí v početné komunitě dětí v hlavním městě Guineje Conakry a ve vnitrozemském Kissidougou. Guinea patří mezi nejchudší státy rovníkové Afriky a způsob každodenního života, počínaje jídlem ze společné mísy, přes přepravu přeplněnými auty a minibusy, až po účast na společných rodinných rituálech, to jsou všechno faktory, které smrtelné nákaze vytvářejí ideální podmínky k dalšímu šíření.

Foto: pro-Contact o.s.
Ze seznamu dětí, které od svých českých „adoptivních rodičů“ na dálku - jednotlivců, kolektivů i firem - dostávají pravidelné roční školné zahrnující i příspěvek na nezbytnou lékařskou péči, zatím nebyla hlášena žádná oběť eboly. S obětmi se však ve svém okolí setkali místní spolupracovníci organizace. Ebola není zdaleka jedinou zdravotní hrozbou v této oblasti.

Od roku 2012 sdružení Pro-Contact provozuje Knihovnu Járy Cimrmana, která plní rovněž úlohu informačního a osvětového centra. Probíhají zde pravidelná setkání s dětmi zařazenými do projektu a děti jsou poučovány o prevenci nemocí včetně nákazy HIV, debatuje se o plánovaném rodičovství a sexuální výchově a o vzdělávacích možnostech, jaké jejich rodiče neměli či nezažili.

Knihovna Járy Cimrmana,  foto: pro-Contact o.s.
Knihovna Járy Cimrmana a terénní pracovníci sdružení, dobře obeznámeni se situací jednotlivých rodin, tak hrají klíčovou úlohu i při osvětě, jak čelit nové hrozbě krvácivé horečky. Výtěžek aukce poputuje ze zastupitelských lavic pražské radnice do školních lavic v jedné z nejchudších zemí rovníkové Afriky.

Africký celý den

Ve stejných prostorách a přilehlých sálech bude týž den již od 13 hodin probíhat Africký den. Během něj bude možno ochutnat kávy od afrických pěstitelů či zúčastnit se workshopu hry na bubny. Především bude ale Africký den příležitostí debatovat na panelových diskusích s předními experty o bohaté historii a současnosti česko-afrických vztahů, dozvědět se víc o českých projektech v Africe či o tom, proč je důležité o Afriku neztrácet zájem.

Více informací naleznete zde: africkyportal.cz/africky-den