Alice Masaryková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, politička, socioložka.

Zdroj: Česká centra / FDULS

První žena s doktorátem z historických věd, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže. Většinu života věnovala sociální práci, zakládala školy, nemocnice, podporovala množství sociálních projektů. V době první světové války, když Masaryk opustil zemi, pomohla schovat některé jeho dokumenty. Za tuto činnost byla zatčena a jako vlastizrádkyni jí hrozil trest smrti. Na nátlak světové veřejnosti byla po několika měsících z vídeňského vězení propuštěna. Po vzniku republiky byla krátce poslankyní v Revolučním národním shromáždění. Po smrti matky Charlotte převzala povinnosti „První dámy“.

Po komunistickém převratu v roce 1948 a smrti jejího bratra Jana Masaryka emigrovala do Chicaga, kde se aktivně zapojila do práce v krajanských spolcích. Zemřela v 87 letech v roce 1966. V roce 1994 byly její ostatky převezeny do rodinné hrobky v Lánech.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.