Americké jaro 2008 zahájilo kolokviem o vzájemných vztazích v kultuře i politice

Na Masarykově univerzitě v Brně proběhlo tento čtvrtek a pátek kolokvium Česko-Americké vztahy mezi minulostí a budoucností. Kolokvium je součástí několikatýdenního festivalu Americké jaro 2008, který začal právě v tomto týdnu v Brně. V Brně akci sleduje Milena Štráfeldová, se kterou jsme teď v telefonickém spojení. Mileno, mohla bys posluchačům vysvětlit, čeho se to kolokvium týká?

"Kolokvium se týká celé řady témat, já bych tu naznačila některá, o kterých se jednalo ve čtvrtek. Proběhl tady například panel Mezi starou vlastí a Amerikou, tedy první desetiletí přistěhovalectví do Ameriky. Tady zazněla mj. velmi zajímavá informace, která možná posluchače překvapí, že do Ameriky se jeden čas chtěla odstěhovat i Božena Němcová, měla dokonce nabídku, že by mohla vyučovat ve Wisconsinu české krajany."

Proč nakonec neodjela?

"Byla to jenom úvaha, která se objevila v jednom z jejích dopisů, zřejmě tomu už zabránily její zdravotní potíže."

Ano, a já jsem tě přerušil...

"Mluvilo se tady o hudbě, o vlivu americké populární kultury na české prostředí, o vlivu jazzu na českou populární hudbu, ale také například o česko-amerických vztazích a transatlantické spolupráci a o vývoji americké bezpečnostní politiky vůči České republice. Čili je vidět, že ta témata jsou velice různorodá. V pátek bylo třeba velice zajímavé, co říkal vydavatel Amerických listů Petr Bísek o tom, jakou roli hrají tištěná média mezi českou komunitou v americké společnosti. Samozřejmě se tu hodně diskutovalo, zda vůbec mají krajanská média šanci na přežití, jaká je role internetu a zda dokážou oslovit dnešní velmi početnou komunitu mladých Čechů, studentů a samozřejmě i ilegálů, kterých jsou v Americe desítky tisíc a kteří samozřejmě také hledají nějakou platformu, na které by se mohli setkávat. Hledají možnosti, jak vydávat nějaká periodika, a dneska se nabízí pochopitelně web a Internet."

A jak to, Mileno, v Brně vypadá s účastí? Jsou tam domácí účastníci, nebo i zahraniční? Nebo převážně zahraniční?

"Účast v auditoriu bohužel není vysoká. Jsou tady studenti z Masarykovy univerzity. Ale jsou tady zajímaví účastníci, kteří přednášejí, a to například bratři Michael a Steven Klimeshové ze Spillville v Iowě. Ti měli velmi zajímavou přednášku o historii nejstaršího českého katolického kostela v Americe, svatováclavského kostela ve Spillville, a o nejstarší české škole, která je zajímavá tím, že právě v ní Antonín Dvořák složil známý Americký kvartet. K tomu vyšla i nová kniha, která se jmenuje Přicházeli z daleka, napsal ji Cyril M. Klimesh a byla prezentována právě během tohoto kolokvia."