Archeologové objevili unikátní sošku perské bohyně

Perská bohyně plodnosti Anáhitá, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Nedaleko Prahy objevili archeologové pečetidlo v podobě perské bohyně plodnosti Anáhitá. Podle odborníků jde o unikátní nález, který je srovnatelný s inventářem jeskyně Býčí skála. Ta proslula mimo jiné soškou bronzového býčka z halštatské doby. Podrobnosti má Martina Lustigová. Martino, do jakého období můžeme tento nález zařadit?

Archeologové soudí, že nález pochází ze 4. až počátku 6. století, kdy v Persii vládla sásánovská dynastie. Jak ale upozorňuje archeolog a orientalista Petr Charvát, na definitivní určení stáří sošky si ještě musíme počkat: "Musím upozornit, že došlo k určitému posunu ve vnímání toho výrobku, protože se nám z jedné malé soukromé sbírky vynořila velmi podobná secesní soška tohoto druhu. Takže nelze vyloučit, že ten artefakt bude třeba přiřknout době mladší. Nicméně zatím se zdá, že ten předmět opravdu působí starožitným dojmem. Je to předmět, dejme tomu, dýchající určitou atmosférou dálek a atmosférou dobrodružství a tajemství."

Perská bohyně plodnosti Anáhitá,  foto: ČTK
Bude tedy potřeba počkat na výsledky laboratorních testů a to může trvat dlouhé týdny nebo měsíce. Pokud se ovšem potvrdí původní odhad, že jde o sošku z doby stěhování národů, půjde o unikátní nález srovnatelný s objevem Věstonické venuše. Do Čech se soška mohla dostat buď obchodní cestou nebo vojenskými kontakty podél severní hranice římského impéria.

A jak vlastně vypadá? Jde o sedící nebo poloklečící ženskou postavu v dlouhém zeleném plášti se zlatou kápí. Postava si tvář zakrývá knihou nebo slonovinovými destičkami. Na pečetidlu je také vidět zřetelný erotický motiv. "Oni to nevnímali tak vyostřeně. Pokládali za zcela přirozené a normální, že bohyně mateřství, manželství, rodinné péče v sobě obsahuje i tyto aspekty. Aspekty, které nám připadají, dejme tomu, vyhroceně erotické až pornografické."

Podle archeologů není vyloučeno, že se na nalezišti podaří objevit další vzácné kousky. "Výzkum byl zahájen nedávno, takže jsme se zatajeným dechem v očekávání, co se z té země ještě vynoří. Do země nikdy nevidíte," doplňuje Petr Charvát.