Atakovaná nezávislost

Koncem loňského roku se v Česku obsazovaly nejvyšší posty tří institucí, které jsou chápány jako nezávislé. A jak uvádí Zdeněk Vališ, vždy zaznělo podezření, že jde o politickou záležitost.

Prezident Václav Havel se vyslovil kriticky ke jmenování Jiřího Hodače ředitelem České televize. Podle Havla to sice možná bylo v souladu s literou zákona, ale proti jeho smyslu a duchu. Někteří pozorovatelé si v tu chvíli vzpomněli, že necelý měsíc před tím jmenoval prezident do funkce nové členy bankovní rady České národní banky a zvolil při tom postup, na který by se mohla rovněž vztahovat jeho kritika rozdílu mezi dodržením zákona a porušením jeho smyslu. Především ale prezident jmenoval za guvernéra ústřední banky Zdeňka Tůmu. A to proti vůli vlády, bývalého guvernéra Tošovského a dvou největších politických stran. Stihl to překvapivě rychle, dříve než začal platit nový zákon o centrální bance. V roce 1998 naopak u stejné funkce půl roku nespěchal.

Zdeněk Tůma se sice těší mezi finančními odborníky výborné pověsti, ale co naplat, podepsal třeba tzv. Dřevíčskou výzvu i prohlášení Impuls 99. V obou případech jde přitom o politická seskupení, která mají blízko ke čtyřkoalici. Tůmovo jmenování prostě muselo u ODS a sociální demokracie vyvolat dojem, že prezident straní jejich protivníkům. Těm se naopak zvedl adrenalin v krvi, když zanedlouho proběhla pro změnu volba Jiřího Hodače do čela České televize v režii ODS. Alespoň tak to viděno zvnějšku vypadá. A příznivcům čtyřkoalice se podařilo přesvědčit velkou část veřejnosti, že tomu tak skutečně bylo.

Sociální demokracie zpočátku v této kauze poněkud lavírovala, ale nakonec se odklonila od svého smluvněopozičního spojence ODS a zařadila se mezi Hodačovi odpůrce. V hektické atmosféře kolem České televize nicméně všem, jak se zdá, jako by uniklo, že nově vytvořený Energetický regulační úřad už má také svého šéfa. Těsně před Vánocemi vláda jmenovala do této funkce Janu Novotnou. Pozor, neplést se známou tenistkou! V tomto případě jde o blízkou spolupracovnici ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. Mocnou, podle zákona nezávislou instituci, která bude dohlížet na elektroenergetiku a plynárenství a mimo jiné přímo ovlivňovat ceny elektřiny a plynu, má tedy na příštích pět let propachtovanou sociální demokracie. Alespoň tak to zvnějšku vypadá. Je zde pouze jeden rozdíl. Volba energetického regulátora zatím vyvolala údajné zděšení jen mezi odborníky. A jaký závěr z toho všeho plyne? Všechna zmíněná jmenování do funkcí doprovází obviňování z politické manipulace. Má to jeden háček. Ani jedno z obvinění není podloženo žádnými pádnými důkazy o údajné politické zvůli.