BIS varuje před snahou lobbistů ovlivňovat správu majetku státu

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za uplynulý rok varuje před snahami podnikatelských a lobbistických skupin získat vliv nad významnými rozhodnutími při správě státního majetku. Jako příklad zpráva zveřejněná na webu BIS uvádí Lesy ČR. Podle BIS na sebe díky svému značnému majetku soustředily pozornost skupin, jejichž cílem bylo ovlivňovat obchodní a personální záležitosti státního podniku. Podobný lobbistický tlak se podle BIS projevoval i u obří zakázky na odstraňování ekologických škod. O možnosti korupce se zmiňuje i v souvislosti se zakázkami Správy železniční dopravní cesty. BIS také sledovala situaci kolem plánů na privatizaci Českých aerolinií (ČSA).