Bohatství představuje pro Čechy peníze i zdraví

Co představuje pro Čechy bohatství? Jsou to peníze, domy a jachty nebo je to zdraví a přátelé? Na tuhle otázku se pokusil odpovědět průzkum společnosti GfK. A výsledek? Jak se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové, je to půl na půl.

Foto: Evropská komise
Pro více než čtvrtinu dospělých obyvatel Česka znamená pojem bohatství především peníze a majetek, téměř stejná část lidí si však pod tímto pojmem nejprve představí zdraví. Ostatní lidé jako bohatství chápou především rodinné vztahy, možnost vzdělání nebo úspěchy v zaměstnání a cestování.

Odlišný pohled na bohatství je dán i věkem a vzděláním. Člověk mladší nebo s horším vzděláním v průměru preferuje hmotné statky. Rozdíly jsou i podle jednotlivých krajů. Specifická je Praha, kde je zdraví vnímáno stejně silně jako majetek a peníze. Tím se hlavní město vymyká zbytku republiky, kde je podle Ondřeje Tomase z firmy GfK vždy dominantní jedna z kategorií.

"Ve středních a západních Čechách jsou to jednoznačně peníze, majetek. V jižních Čechách a na severní Moravě je výrazně nahoře zdraví. To jsou jediné dva regiony, kde se peníze a majetek neumístily na prvním místě a naopak tu skórují velmi vysoko nehmotné kategorie - zdraví, rodina, přátelé, vzdělání a volný čas."

A kolik peněz musí lidé mít, aby je ostatní považovali za bohaté? Podle více než třetiny Čechů musí jejich celkový majetek dosahovat alespoň deset milionů korun. Někteří z dotázaných jsou ale skromnější. Bezmála polovina považuje za bohaté už takové lidi, jejichž souhrn majetku činí jeden až pět milionů. V tom případě by to byli všichni vlastníci pražských bytů.

A takto vypadaly na serveru Novinky.cz odpovědi na otázku, kolik peněz by lidé potřebovali, aby se cítili bohatí?

"Alespoň 30 tisíc měsíčně. - Nevím, nemám tušení. - Já bych teď potřebovala 500 tisíc. - Kolik peněz? Tak 10 milionů. - Určitě nějaké miliony."

A co by si za své miliony koupili?

"Asi bych to všechno vrazil do rodiny. - Nějaký rodinný domek. - Nájemní smlouvu. - Asi něco rodině a sobě auto. - Barák, něco rodině a přátelům."

V průzkumu, kde odpovídala tisícovka lidí mezi 18 a 64 let se objevily i rozdíly mezi muži a ženami, uvedl Ondřej Tomas.

"Muži - naprostá většina - se automaticky soustřeďuje na hmotné věci - peníze, majetek a věci, které s tím souvisí. Pro většinu mužů je jako status majetku podstatné auto, motocykl, na dalších místech potom bydlení, cestování, tedy věci, které se dají pořídit za peníze a jsou primárně odvozeny od hmotných statků."

Lidé obecně hodnotí život bohatých jako bezproblémový. Celých 51 procent se však domnívá, že bohatí přišli k majetku nepoctivě. Sami přitom také chtějí zbohatnout. Nevěří však příliš tomu, že skutečně velké bohatství lze získat prací a spoléhají na náhodu. Pro dvě třetiny jsou to sázky a loterie a pro 66 procent dědictví.