Boj s pavědou a iracionalitou nelze podle "Sisyfovců" vzdát

'Sisyfovci', foto: Autor
0:00
/
0:00

Už po sedmé ve své historii udělil Český klub skeptiků Sisyfos Bludné balvany - anticeny. Sdružení, jehož členy jsou zejména přírodovědci a lékaři, uděluje Bludný balvan jednotlivcům, spolkům a organizacím za matení české veřejnosti šířením iracionálních bludů. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

'Sisyfovci',  foto: Autor
Na činnost spolku Sisyfos existují dva vyhraněné názory. Podle jednoho je Sisyfos nerudná a nevraživá skupina rigidních zastánců vědy klasického střihu. Druhý názorový tábor naopak oceňuje Sisyfos jako ostrůvek kritického rozumu v moři blátivého iracionálního myšlení, mysticismu a postmoderního relativismu. Dosti často se tak na tapetě ocitají také média. Ani letošní udílení Bludných balvanů nebylo v tomto ohledu výjimkou. V kategorii družstev získala bronzový balvan Česká televize za pořad Sama doma, kde pravidelně propaguje astrologii. A mezi jednotlivci se na bronzovém místě umístil jeden kolega z Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál za propagaci grafologie v rozhlasovém seriálu Prezidentské rukopisy. "Redaktorem oslovená grafoložka podle písma vysvětlovala charakterové vlastnosti českých prezidentů. Přitom vždy věděla o koho jde, a pak jen zopakovala to, co mohla načíst v historické literatuře,"řekl Radiu Praha nejznámější představitel klubu, astrofyzik Jiří Grygar. K tomu podle Grygara člověk vůbec nepotřebuje vidět rukopisy československých a českých prezidentů.

Astrofyzik Jiří Grygar,  foto: Autor
"Takové charakteristiky prezidentů bych si dovolil střihnout od boku, aniž bych viděl jakýkoliv jejich rukopis."

Mezi letošními laureáty byla ovšem významnější "esa". Například autor seriálu knih o tajemných místech české krajiny. Ten v ní nalézá různé energetické body, bludné kořeny, troly i skřítky. Držitel letošního zlatého Bludného balvanu zase podniká v oblasti odstiňování patogenních zón. Stříbrný balvan dostala jedna firma za šíření a obchodování s "kouzelnou" pí-vodou, proto také její představitelé bývají nazýváni pívodníci. Nemají členové sdružení Sisyfos při každoročním udílení anticen jistý pocit marnosti svého snažení?

"Už z našeho názvu klubu skeptiků, který se jmenuje Sisyfos, přirozeně vyplývá, že jsme si vědomi jakési marnosti našeho snažení. Obyčejně v této souvislosti cituji výrok Jana Wericha, který říká, že boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát, ale utéci z tohoto boje také nemůžeme, protože potom by blbost zaplavila celý svět."

Tady ale narážíme na základní problém. Kde je ona hranice mezi vědou a pavědou? Kdo je oprávněn ji určit?

'Sisyfovci',  foto: Autor
"Ta hranice možná není úplně ostrá, ale zase existuje přísloví, které říká, že i když přechod mezi dnem a nocí není zcela určitý, tak každý ví, co je den a co je noc. To znamená, že existuje jakési jádro vědeckého poznání, stejně jako existuje jádro těch pavěd. A tam je, myslím, situace jednoznačná. Mohou být pochopitelně hraniční oblasti, ale těmi se my tak nezabýváme, když udělujeme Bludné balvany. Tady jde jednoznačně o výsledky nebo činnost, která se nachází hluboko v té temnotě."

Dlouholetým členem Českého klubu skeptiků je i bývalý první místopředseda ODS, dnes poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. Ani tentokrát neopomněl přijít shlédnout udílení Bludných balvanů.

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil,  foto: Autor
"Tento týden mám volno, je poslanecký týden, takže se mohu věnovat svým povinnostem tady v České republice. Rád jsem se ale z těch povinností na chvíli vyvázal, abych sem mohl dnes večer zajít."

A co soudí Jan Zahradil o marnosti boje s pavědou a iracionalitou?

"Já doufám, že to kyvadlo, které se vychýlilo v devadesátých letech směrem k mystice, relativizaci vědeckého poznání a k šarlatánství a léčitelství, se teď zase vychyluje zpátky, a že lidé časem poznají, že vědecké poznání nemá cenu zpochybňovat, že je dobré se ho držet, že koneckonců také na něm stojí naše civilizace."

Neměly by se Bludné balvany udělovat také politikům?

"Možná, že ano. Já jsem ale rád, že sem politika nevstoupila, že tady nemá v tuto chvíli žádný prostor. Je dobré, že některé sféry veřejného života zůstaly uchráněny od politiky."