Brnknout někomu

r_2100x1400_radio_praha.png

S telefonováním je spojeno mnoho výrazů. S rozvojem mobilních telefonů se mění a obohacuje i slovní zásoba. Dvojslovné označení tohoto telefonu se už zcela ustálilo na označení jednoslovném - mobil.

S telefonováním je spojeno mnoho výrazů. S rozvojem mobilních telefonů se mění a obohacuje i slovní zásoba. Dvojslovné označení tohoto telefonu se už zcela ustálilo na označení jednoslovném - mobil. Jeho protiklad, klasický telefon jsme začali nazývat pevná linka. Už dříve jsme někomu mohli zavolat, zatelefonovat, brnknout, cinknout, ozvat se. Dnes se tento seznam sloves rozhojnil o sloveso mobilovat a od něho odvozené podstatné jméno mobilování.

Ale i samotný fakt telefonování se změnil. Dříve jsme ho považovali za věc soukromou a uchylovali jsme se s ním do domovů a telefonních budek. Dnes ho provozujeme na ulicích, v tramvajích i na jiných veřejných místech. Divadla musela zařadit před svá přestavení upozomění po diváky, aby si vypnuli své mobilní telefony. Protože, věřte nevěřte, moji spolu návštěvnici koncertu vážné hudby, seděly jsme obě v lóži, zazvonil telefon a ona ho během koncertu vyřídila. Zvykáme si, že vedoucí ráno v tramvaji udělují povely svým zaměstnancům a účetní hledají ztracené faktury. No budiž, snad se naučíme i tohle, vzájemně se neobtěžovat.

Dřív, když jste telefonovali z pevné linky, stačilo se představit. Volanému bylo hned jasné, kde jste. Byl jste tam, kde se nacházela pevná linka. Pominu nešvar používat místo představení se slov: Haló! nebo Prosím! Tím se zdržuje komunikace. Volající se musí ujistit, kdo je u telefonu. Zato ale vznikla nová otázka: "Kde jseš?" To je nejčastější úvodní otázka při použití mobilu. Nebo začínáme hovor otázkou:"Můžeš mluvit?" U mobilu se často nepotřebujeme dozvědět jméno volajícího, protože u osob zapsaných v seznamu mobilu volaného, se jeho jméno zobrazí na displeji.

Objevilo se nové sloveso: prozvonit někoho. Nemyslí se tím někomu zatelefonovat. Myslí se tím dohodnutý signál. Příjemce hovor nepřijme, a tím dojde k předání informace, aniž by byla spotřebována část kreditu volajícího.

Používání mobilů se lavinovitě rozšířilo. Už klesá naše nevraživost na všudypřítomné telefonující. Jen velmi málo z nás odolalo mobilnímu telefonu. Pomalu se přesouvají do skupiny "staromilců", o kterých si uživatelé mobilů myslí, že nerozumějí současnému světu. Ale kdo ví, zda si neuchovávají jednu nedocenitelnou věc, koncentraci na své myšlenky.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz