Bude přechovávání dětské pornografie trestné?

Za přechovávání dětské pornografie by měl být podle Senátu potrestán pouze ten, kdo ji vyrábí, zpřístupňuje nebo s ní obchoduje. Horní komora parlamentu proto v novele trestního zákona navrhla zrušit pasáž, podle níž mohlo být jakékoli přechovávání dětské pornografie trestáno až dvěma lety vězení. Proč? To se dozvíte z příspěvku Martiny Lustigové.

Senátoři se obávali možného zneužití trestnosti držení dětské pornografie. Chtějí zabránit například tomu, aby byl trestně stíhán někdo, kdo by takové materiály dostal třeba elektronickou poštou. Pokračuje senátor Jaroslav Kubera z ODS:

Jaroslav Kubera
"Ten problém nastal u pouhého držení dětské pornografie, kde jsme samozřejmě velmi vážně zvažovali i situaci v České republice, zejména teď v souvislosti s tím, jak se po roce vytáhlo CD na paní senátorku Janáčkovou. V České republice to bývá zvykem zejména před volbami. A představili jsme si situaci, kdy před volbami někdo někoho obviní z toho, že drží dětskou pornografii, ten člověk je zcela znemožněn, rozveden, prakticky se z něj stává bezdomovec, aby se pak ukázalo, že tomu tak nebylo. Takže to byl jediný sporný bod, který jsme opravili. Takže samotné držení, pokud není používané k nějakému obchodu, není trestné."

Senátor Jaroslav Kubera ještě dodává: "Například v době IT techniky je velmi snadné - a každý, kdo se trošku vyzná v počítačích, to ví - uložit do počítače věci bez vědomí uživatele. Představme si situaci, kdy někdo udá někoho, že takové věci drží. Policie zabaví jeho počítač. Je to například živnostník. Půl roku ten člověk v podstatě nemůže podnikat, protože tam má účetnictví, než policie zjistí, že mu to tam někdo pomocí nějakého banneru nebo pomocí hackera vložil. Ten člověk je pochopitelně při našem rychlém veřejném mínění zcela znemožněn a pokud je osvobozen, tak si lidé stejně říkají: ´Bůhví, jak to bylo.´"

S výhradami senátorů nesouhlasí jeden z předkladatelů novely poslanec Milan Bičík z KSČM. Obsah poslanecké novely byl podle něj připraven ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti a s experty na trestní právo a vychází z rozhodnutí Rady EU o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii: "Jako jeden z předkladatelů se samozřejmě domnívám, že náš návrh je komplexnější, ucelenější - právě proto, že byl zpracován komplexně i s těmi změnami v současně platném paragrafu 205. Vzhledem k tomu, že to usnesení a návrh, který vytvořil ústavně-právní výbor a který byl schválen prakticky těsně před zahájením jednání pléna Senátu, je nutno to ještě prostudovat, nechtěl bych předbíhat událostem. Zkrátka a dobře, nyní bude určitý čas na prostudování obou návrhů a sněmovna potom nějakým způsobem hlasováním rozhodne."

Senátoři souhlasili s poslanci v tom, aby zneužití dítěte k výrobě pornografie bylo samostatným trestným činem, za který by hrozil jeden rok až osm let vězení. Nejvyšší sazbu senát nově navrhl pro ty, kdo by takto zneužili dítě, na které měli dohlížet - to se týká například vedoucích na dětských táborech nebo vedoucích zájmových kroužků. Zákon by měl podle senátorů nadále obsahovat trestný čin ohrožení mravnosti, který se týká výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie.

A co o trestnosti přechovávání dětské pornografie soudí psycholog Jeroným Klimeš? "My o každém tom materiálu víme, že vznikl za cenu zneužití dítěte. A vlastně ti konzumenti se dívají na tyto materiály a vlastně si znovu představují zneužití dítěte. Zákazem držení pornografie říkáme, že není dobré snít o trestných činech. Příprava na vraždu je také trestným činem. A tito lidé sní o tom, že by bylo hezké, spáchat trestný čin. Mě to přijde úplně zvrhlé."

Co říkáte obavám senátorů, že to může být zneužito - například tak, že někdo někomu dětskou pornografii podsune do počítače? "To se samozřejmě stát může. Ale o takových případech se vždycky mluví, ale nikdy jsme je pořádně neviděli, nikdy jsme neviděli zneužití těchto materiálů pro tuto argumentaci. Já jsem naopak viděl případy, že rodiče dětskou pornografii nahrávali a pak to na sebe udali. Ale tam je většinou vidět to, že je tam dlouhodobý úmysl. A většinou, když lidé mají takovou úchylku, tak mají doma celé sbírky. To nejde udělat jenom tím, že má v počítači jednu fotku, ale on má doma celou sbírku kazet. Já věřím, že když bude nějaký hraniční případ, který bude těžko posuzovatelný, tak od toho je tady soud, eventuálně máme sexuologická vyšetření, kdy se dá zjistit, jestli ten člověk má reaktivitu na tyto objekty, jestli je to opravdu záměrná sbírka a ne třeba jenom nahodile stáhnutá jedna fotka," soudí psycholog Jeroným Klimeš.