Cena dostala mladíka z dětského domova ke královské rodině

Žáci stovky škol se v Česku zapojují do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Jeden z nich, devatenáctiletý Lukáš Kotlár, to díky ní dotáhl z dětského domova až k setkání s britskou královskou rodinou. Těžištěm jeho aktivit byla práce pro čtvrtletník a online časopis Zámeček určený dětem z dětských domovů, jehož se stal šéfredaktorem. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je vzdělávacím programem určeným pro lidi od 14 do dovršení 25 let. Každý účastník se podle své volby věnuje aktivitám ve čtyřech oblastech - dobrovolnictví, sportu, rozvoji talentu a dobrodružné expedici.