Ceny VIA BONA se udělovaly za pomoc bezdomovcům i dar ze závěti

Nadace Via udělovala Ceny VIA BONA mimo jiné za podporu lidí bez domova, protikorupčnímu projektu a za osvětu při získávání dárců kostní dřeně. Nadace tak prostřednictvím cen poosmnácté ocenila filantropii a dobročinnost jednotlivců a firem. "Srdcařkou roku" se stala Zdenka Wasserbauerová za osvětu u mladých lidí o dárcovství kostní dřeně. Za posledních osmnáct let získala 7600 nových dárců. Vojtěch Sedláček se mezi vítěze zařadil díky inovativní podpoře lidí bez domova v projektu Nejdřív střecha. Libor Winkler byl oceněn za systematickou podporu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu.

Novou kategorií byla letos Cena za dar ze závěti. Cenu v této kategorii získala in memoriam Kateřina Šmídková, jejíž dar dal vzniknout ocenění podporujícímu české vědkyně v oboru ekonomie. Je s ním každoročně spojena odměna 100.000 korun.