Češi jsou týmoví hráči, říká mladá manažerka

management_soutez4.jpg

Světové firmy dostaly opět důležitý signál. V Česku rostou talentovaní manažéři. Ve finále prestižní celosvětové soutěže Global Management Challenge Euromanager, které se letos konalo koncem dubna v Macau, suverénně zvítězil pětičlenný tým českých vysokoškoláků. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

V konkurenci třiadvaceti zemí byli Češi jasně nejlepší. Vítězství je o to cennější, že český tým byl složen pouze z mladých lidí, dosud ´nezatížených´ manažérskou praxí. Některé země naproti tomu vyslali do soutěže i čtyřicetileté zkušené manažéry. Euromanager je největší soutěž tohoto druhu na světě. Název je ale poněkud matoucí. Nejde vůbec jen o záležitost zemí Evropské unie. Ostatně už fakt, že letošní finále proběhlo v někdejší portugalské kolonii, dnes čínském Macau, ležícím asi 60 kilometrů od Hongkongu, je dostatečně výmluvný. Soutěž se koná už od roku 1980. Česko se k projektu připojilo teprve v roce 2001. A hned první účast skončila úspěchem. Český tým, složený ze studentů Vysoké školy ekonomické a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Paříži zvítězil. Letos jiný český tým, vítěz domácího soutěže, světový triumf zopakoval. Jedinou ženou v týmu byla studentka Vysoké školy ekonomické v Praze Lenka Králová. Jak si cení vítězství?

"Bylo to důležité proto, že se nám podařilo porazit Čínu, která vyhrála pět světových finále za sebou. Bylo to tedy pro nás takové zadostiučinění."

V soutěži se realisticky simuluje prostředí ve firmě. K dispozici jsou údaje o jejím finančním a ekonomickém postavení na trhu a další nezbytné údaje pro manažérské rozhodování. Každý tým samozřejmě reprezentuje jinou firmu a jde o to, která bude na trhu nejúspěšnější. Řešení, která manažéři přijímají v oblasti marketingu, výroby, lidských zdrojů, logistiky a financí, vyhodnocuje počítač.

"Testuje schopnost orientovat se v neznámých situacích, testuje do velké míry analytické schopnosti, schopnost analyzovat situaci na trhu a schopnost udělat správné rozhodnutí pro budoucí situace."

A co je hlavním kritériem úspěšnosti?

"Imaginární firmy, které jsme vedli, byly kótovány na burze, takže podle ceny akcie se potom určovalo, jaké firmy je nejlepší."

Počítač vymýšlí různé záludnosti, pro každé kolo stanoví těžší podmínky. Často se pak soutěžící tým dostává do pozice krizového managementu. Předpokládá to samozřejmě perfektní spolupráci všech členů týmu. Spolupráce ale může probíhat i na jiné úrovni. Lenka Králová uvádí jako příklad Číňany.

"Oni mají velikánskou podporu doma. Spolupracují na bázi, že když jeden rok vyhraje jeden tým, tak si vyměňuje poznatky s týmem, který vyhrál další rok národní finále a jede reprezentovat Čínu v mezinárodním finále. Funguje to na úplně jiné bázi než třeba u nás."

Číňané vlastně prozradí důležité informace domácím konkurentům. A jak tedy spolupracují Češi?

"Češi jsou týmoví hráči, tedy v rámci svého vlastního týmu. Ne napříč těmi týmy. Pokud jste dlouho na něčem pracovali, snažíte se to chránit před ostatními."

To je docela zajímavý postřeh. Lenka Králová také soudí, že vítězství v soutěži pak člověka víc hřeje, když ví, že se o ně zasloužil pouze v rámci úzké skupinky. A rovněž preferuje ´český´ přístup pro profesní kariéru.

"Řekla bych, že pro ostrou pracovní kariéru je náš přístup lepší."

Vítězství v prestižním mezinárodním finále manažérských týmů je bezesporu skvěla vizitka Česka i českých vysokých škol. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že jakkoli se počítač snaží co nejvěrněji simulovat realitu, stále se jedná o virtuální podnik na virtuálním trhu. Skutečný život ve firmě může přinést řadu jiných situací, se kterými ani nejdokonalejší stroj nemůže počítat, a které přitom mohou zásadně ovlivnit chod firmy. Třeba s tak důležitým faktorem, jako jsou personální otázky, personální vztahy si počítačový program asi těžko poradí. Lenka Králová připouští, že nakonec šlo v podstatě o hru, sofistikovanou, ale přece jen hru.

"Ten model je dost abstraktní a zjednodušený. My jsme třeba na jedno rozhodovací kolo měli hodinu, hodinu a půl. V tomto časovém úseku není člověk schopen obsáhnout tolik rozhodovacích dílčích částí, aby bylo možné řešit dejme tomu vztahy mezi pracovníky, povyšování, motivace a ostatní věci. Musíme si uvědomit, že tato hra nepřipraví člověka na všechno, co může v životě nastat. Je to hra, která vás v určitém slova smyslu tříbí v některých aktivitách, ale není to hra, která by z vás udělala přímo manažéra."

Pravdou ovšem je, že u mezinárodního finále jsou vždy přítomni zástupci velkých celosvětových společností. A ti se vůbec netají svým úmyslem vidět při práci potenciální talenty pro své nadnárodní týmy.

"Vím o několika kamarádech, kterým bylo po zakončení této soutěže nabídnuto místo ve velmi prestižních společnostech."

Říká Lenka Králová, studentka pražské Vysoké školy ekonomické, toho času v Bruselu na stáži u jedné firmy.

Foto: www.czechgmc.cz