Píár

0:00
/
0:00

Víte co je to "píár"? A jak s tímto slovíčkem, vzešlým z anglické zkratky, v dnešní češtině vůbec nakládat?

Nezasvěcenec je často na rozpacích, co se to na něj hrne za nová slova. Co to zase je, tohleto slovo píár?

Podívejme se na něj do korpusů. V následující ukázce vidíme jeho užití.

Třetí důležité poradě tu říkají "píár"

Toto je prvním krokem adaptace, tentokrát zkratky PR (péer), tak bychom ji četli českým způsobem. V novém slově jsme převzali čtení z angličtiny, spolu se zkratkou i spojením.

V naší ukázce je to zatím nesklonná podoba přejatého slova. Jedná se o slovo zkratkové, ve funkci podstatného jména. V následující ukázce vidíme, že se užívá nejen nesklonného slova piár, ale již česky adaptované přídavné jméno píárový:

Ze zimy je léto a z dlouhého spánku se kromě medvědů probouzejí také zaměstnanci píárových agentur (asi víte, že zkratka P.R. znamená public relations).

Co je to ale public relations?

Slovník říká:

oddělení pro styk s veřejností; styk s veřejností

Je to jakési oddělení vnějších vztahů. Odpovídají tomu výkladu všechny naše kontexty z korpusu?

Najdeme i spojení: píárové firmy To znamená, piár neoznačuje jen oddělení různých institucí a firem, ale existují i specializované agentury. Je to ale i činnost těchto oddělení a agentur.

Píár se tomu teď moderně říká a firmy na tohle píár teď dávají stohy bankovek.

V píárové branži se takovému přemisťování informací říká kreativita.

Zaměstnanci piárových agentur tedy své informace vytvářejí, jsou kreativní. To znamená, že se příliš nestarají o pravdivost, ale spíše o účinek svého jednání. Řekli bychom čistě a původně česky, že "masírují" veřejné mínění. Dřív jsme tomu říkali propaganda. Zdá se, že "vymývání mozků" existuje ve všech zřízeních.

Od základu píár už existuje i sloveso a další dvě podstatná jména. Je to důkaz, že slovní základ píár se v češtině zabydluje:

Kamarádi od novin jim to odpíárovali, aby jim do divadla nahnali publikum.

Neviditelný pes 9.3.2006

Potřebujeme píárko. Když nebudeme mít v celostátních novinách svoje lidi, můžeme to s olympiádou zabalit.

Bývalý píárista je mezi slušnými novináři podobný protimluv jako bývalý černoch.

V ukázkách jsou i další slova, nedávno přejatá z angličtiny.

už nesmí pracovat foundrejzr, který má slušně placený džob a občas odprezentuje píár plán.

Učte se anglicky!


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz