Češi loni u notářů sepsali 24.000 závětí, meziročně o 3000 více

Počet závětí opět stoupl, loni jich bylo u notářů sepsáno 23.714. Meziročně je to nárůst o více než 3000. Nejčastěji lidé uspořádávají svůj majetek kvůli tomu, že jim nevyhovuje zákonem stanovená posloupnost dědických tříd, ale také předcházejí sporům mezi dědici či příbuznými. Přestože statistický údaj meziročně narůstá, v západní Evropě jsou počty závětí u notáře četnější.

Závětí je možné postihnout buďto celé jmění, nebo jen jeho konkrétní část. Při zohlednění nepominutelných dědiců, kterými jsou potomci, případně děti potomků, tak může být majetek rozdělen podle přání zesnulého. Jak uvedl prezident Notářské komory Radim Neubauer, nejvíce závětí si podle něj lidé u notáře pořizují v období Dušiček a v zimě, nejméně pak v letních měsících. Notář závěť zapíše do centrální evidence a v případě potřeby si ji kterýkoli ze 441 notářů působících v ČR, který má jako soudní komisař řízení na starost, dohledá.