Češi postavili v Ugandě novou školu pro nejchudší děti

r_2100x1400_radio_praha.png

Tento týden otevřela Arcidiecézní charita Praha novou školu v africké Ugandě. Škola je pojmenována po českém světci Janu Nepomuckém a představuje další krok v projektu Adopce na dálku. Na podrobnosti se Milena Štráfeldová zeptala vedoucí Rozvojového střediska charity Praha Jarmily Lomozové.

"Arcidiecézní charita Praha realizuje v Ugandě rozvojové projekty už od r. 2000. Pomáháme tam nejchudším dětem ve vzdělávání v rámci programu Adopce na dálku. V této oblasti na východ od hlavního města, je to velmi zaostalá vesnická oblast, podporujeme téměř čtyři tisíce dětí právě v programu Adopce na dálku. A protože vidíme, jaké jsou poměry, jaká je kvalita výuky, jak chybí v některých oblastech základní školy, rozhodli jsme se ve vesnici Kitula školu postavit a pomoci těm nejpotřebnějším dětem z nejchudších rodin. 1. února usedlo do školních lavic prvních 189 dětí. Všechny jsou zařazeny do programu Adopce na dálku."

Co všechno adoptivní rodiče dětem vlastně umožňují? Co poskytuje Adopce na dálku dětem?

"Příspěvky od dárců z České republiky míří na úhradu nákladů spojených se vzděláváním dětí. Vedle nákladů na školné to jsou uniformy, pomůcky, samozřejmě také zdravotní péče, protože tu si místní lidé často také nemohou dovolit. A další potřebné věci, školní oběd, mimoškolní aktivity..."

K té nové škole: to je škola internátního typu, nebo tam děti chodí každý den?

"Je to základní škola, kam děti docházejí ze svých domovů. Jsou tam děti, které buď chodit do školy nemohly z finančních důvodů, nebo chodily do základních škol, které jsou velmi vzdálené jejich bydlišti, několik kilometrů. Takže tím se jim uleví a zlepší jejich situace."

Co se tam děti všechno naučí?

"V podstatě bych to přirovnala k naší základní škole. Mají matematiku, mají jejich místní jazyk luganda, už od útlého dětství se učí angličtinu, protože ta je oficiálním jazykem v Ugandě. My budeme klást důraz na tzv. tematické vyučování, aby byly poznatky z jednotlivých předmětů propojeny, aby pomohly dětem se co nejlépe orientovat v běžném životě, v realitě."

Působí tam taky čeští učitelé?

"My jsme vybírali v průběhu prosince učitelský sbor, vybírali jsme ho pouze z místních lidí. Je ale pravda, že v lednu odcestovaly do Ugandy dvě naše dobrovolnice, mladé slečny, které pomohou zlepšovat chod školy. Budou se dětem věnovat například při mimoškolních aktivitách."

Kolik let budou děti chodit do této školy?

"V Ugandě trvá základní školní docházka sedm let. To znamená, když připočítáme jednu přípravku, jakoby školku, kterou jsme také přiřadili k základní škole, že můžou naši školu navštěvovat až osm let. V první fázi jsme otevřeli tři třídy základní školy a jednu třídu školkovou. A budeme školu postupně plnit odspoda, jak budou děti dorůstat a jak budeme přibírat prvňáčky. Celková kapacita školy by pak měla během několika málo let být až čtyři sta dětí."