Češi v zahraničí se do neděle mohou zapsat do volebního seznamu

Ve dnech 9. a 10. října 2009 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Již potřetí v nich bude možné hlasovat nejenom na území České republiky, ale také na zastupitelských úřadech v zahraničí. Podmínkou je však buď voličský průkaz anebo včasné zapsání se do zvláštního seznamu voličů. A na to zbývá už jen několik dní. Lhůta totiž vyprší v neděli.

Registrace ve zvláštním seznamu vedeném u příslušného zastupitelského úřadu v zahraničí je vhodná zejména pro ty občany České republiky, kteří pobývají v zahraničí dlouhodobě nebo trvale. Platná zůstává registrace lidí, zapsaných v předešlých volbách, pokud nepožádali o vyškrtnutí ze seznamu. Úřady však doporučují si svůj zápis telefonicky ověřit. Dosud neregistrovaní voliči se mohou zapsat do 30. srpna, což je už tuto neděli. Zastupitelské úřady budou pracovat i o víkendu, potvrdil nám mluvčí ministerstva zahraničních věcí Milan Řepka: "Naše zastupitelské úřady budou pracovat jak v sobotu 29. srpna, tak i v neděli 30. srpna, a to v době od 8.00 do 16.00 hodin. Bude zajištěn chod zastupitelského úřadu tak, aby občané mohli podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Víkendová služba bude držena ale jen v tyto dny. Do té doby budou zastupitelské úřady fungovat v tradičních pracovních dobách."

Při podání žádosti je nutné prokázat originálem nebo ověřenou kopií příslušných dokladů jak totožnost voliče, tak jeho státní občanství České republiky a bydliště v konzulárním obvodu zastupitelského úřadu.

Volební okrsky v cizině jsou stanoveny podle působnosti českých vyslanectví a konzulátů, nejsou však jimi honorární konzuláty.

Volit mimo místo svého trvalého bydliště lze s voličským průkazem. Občané s trvalým pobytem v České republice o něj mohou požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, do 2. října písemně nebo do 7. října osobně. Občan s trvalým pobytem v cizině si může voličský průkaz vyžádat na zastupitelském úřadě, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů. S voličským průkazem lze hlasovat jak ve kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky, tak ve kterémkoliv volebním okrsku na zastupitelských úřadech v cizině. "Obě tyto cesty jsou samozřejmě možné. Podrobnosti jsou v ucelené podobě na našich webových stránkách www.mzv.cz," potvrzuje Milan Řepka.

A vedoucí volebního oddělení ministerstva vnitra Daria Benešová k průběhu samotného hlasování dodává: "Volič ve volební místnosti na zastupitelském úřadě dostane hlasovací lístky Královéhradeckého kraje, který byl vylosován státní volební komisí jako volební kraj, pod který se sčítají všechny výsledky ze zahraničí."

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio