Češi v zahraničí se ještě týden mohou registrovat pro volby do Sněmovny

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se budou konat za sedm týdnů, ve dnech 9. a 10. října 2009. Čeští občané v zahraničí se jich mohou zúčastnit také, ale s určitými specifiky. V zemích s větším časovým posunem proběhne hlasování na zastupitelských úřadech o den dříve. A kromě toho mají krajané už jen zhruba týden na to, aby se buď zapsali do tamních seznamů voličů, nebo se ujistili, že již zapsaní jsou.

Volební okrsky v cizině jsou stanoveny podle působnosti českých vyslanectví a konzulátů, vyjma těch honorárních. Čeští občané, kteří dlouhodobě nebo trvale pobývají v zahraničí, mohou hlasovat na příslušném zastupitelském úřadě, pokud jsou vedeni v tamním zvláštním seznamu voličů. Platná zůstává registrace voličů, zapsaných v předešlých volbách v letech 2002 nebo 2006, pokud nepožádali o vyškrtnutí ze seznamu. Je ale možné a vhodné si telefonicky ověřit svůj zápis ve zvláštním seznamu voličů.

Dosud neregistrovaní občané se do něj mohou zapsat do konce příštího týdne, tedy "nejpozději do 30. srpna, což je neděle. Podle mých informací budou na zastupitelských nebo konzulárních úřadech v zahraničí služby tak, aby byla možnost toho zápisu i během soboty a neděle," upřesňuje vedoucí volebního oddělení ministerstva vnitra Daria Benešová.

Občané s trvalým pobytem v České republice, kteří se budou v době voleb zdržovat v zahraničí, mohou hlasovat na libovolném zastupitelském úřadě, pokud budou mít voličský průkaz. Ten si vyřídí ještě doma, "a to u obecního úřadu v místě, kde má trvalý pobyt a kde je do stálého seznamu voličů na území České republiky zapsán. O ten voličský průkaz může požádat už v současné době. Nejpozději – pokud bude podávat žádost písemnou – do 2. října, nebo osobně dva dny přede dnem voleb."

Osobně si lze na obecních úřadech vyzvednout voličské průkazy až od 24. září, říká Benešová a pokračuje: "Pokud volič už v té době nebude na území České republiky, pak je možné, aby si nechal voličský průkaz zaslat do zahraničí. A to buď na adresu, kterou uvede a kde se bude v zahraničí zdržovat, anebo druhou možností je, že si nechá tento voličský průkaz zaslat na zastupitelský úřad, který si zvolil jako své místo hlasování, a tam mu potom v ty dny voleb bude voličský průkaz vydán."

Pokud jde o samotný termín hlasování, podle časových pásem se může v různých zemích lišit, upozorňuje Daria Benešová z ministerstva vnitra: "Tam kde probíhá hlasování ve čtvrtek a v pátek, tak probíhá od 14. do 21. hodin v oba dny. A tam, kde se to liší pouze o dvě hodiny, tak probíhá v pátek od 12. do 22. hodin místního času a v sobotu od 8. do 12. hodin místního času."

Přesné místní informace, včetně adres volebních místností, lze najít na internetových stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů, jejichž adresář obsahuje web Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz.