Igor Lukeš: Bez práva volit je koncept občanství prázdný

Ilustrační foto: Filip Jandourek, archiv ČRo

Korespondenční volba byla hlavním tématem první on-line konference ministra zahraničí Petříčka s krajany. Do debaty se zapojili zástupci českých organizací a spolků z 32 zemí světa.

Ilustrační foto: Martin Pokorný,  Český rozhlas

Až půl milionu Čechů v současnosti žije a pracuje v zahraničí. Jen málokdo z nich má možnost zapojit se do volebního hlasování. Jedinou šancí je buď v době voleb návrat do České republiky, nebo po předchozí registraci hlasovat na zastupitelském úřadě. Ne v každé zemi má ovšem Česká republika ambasádu, v některých je tisíce kilometrů daleko od míst, kde Češi působí. 23 zemí Evropské unie svým občanům žijícím v zahraničí umožňuje korespondenční volbu. V Česku se o tom už léta diskutuje, ale stav zůstává neměnný.

Iniciativa „Chceme volit distančně“

Virtuální debata s ministrem zahraničí,  foto: Klára Stejskalová

V minulosti mezi krajany vznikla řada petic. Jak zaznělo při virtuální debatě se zástupci ministerstva zahraničí, odezva ze strany českých úřadů, zástupců parlamentu byla zatím nulová. Marta McCabe ze Spojených států a Dagmar Straková z Belgie se nyní chopili koordinování krajanů, komunikace s autory všech petic, které sjednotili pod jednu iniciativu „Chceme volit distančně“.

https://www.chceme-volit-distancne.cz/podporuj%C3%AD-n%C3%A1s

Během virtuální debaty, do které se zapojilo na 300 krajanů z 32 zemí světa, ministr zahraničí Tomáš Petříček vyjádřil naději, že ke změně volebního zákona dojde ještě do příštích voleb. „Je v zájmu České republiky nebránit českým občanům volit“, řekl ministr. Známý historik a honorární konzul v Bostonu Igor Lukeš zveřejnil při této příležitosti poselství, ve kterém zdůraznil, že bez možnosti volit je celý koncept občanství prázdný.

Martin Smolek,  foto: archiv Úřadu vlády ČR

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka je návrh volebního zákona na legislativní radě vlády. Na prosazení zbývá víceméně půl roku. V řadě bodů se ovšem politické strany neshodnou. Podle ministra by cestou mohlo být vyjmutí bodu korespondenční volby pro Čechy působící v zahraničí.

Nové formy komunikace s krajany 

Ministr Petříček si komunikaci s krajany vytýčil jako jednu ze svých priorit. Výsledkem je i vznik portálu Czechglobal, který má propojit tradiční krajanské spolky, Školy bez hranic i například mladé vědce a další, kteří dnes pracují v zahraničí.

Tomáš Petříček,  foto: ČT24

Na příští období se podařilo navýšit rozpočet do fondu Českého kulturního dědictví. „Peníze chceme investovat do vzdělání, do kulturního dědictví a samozřejmě také do správy majetku krajanských komunit“, prohlásil ministr Petříček. MZV v současnosti eviduje na 300 krajanských spolků.