Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Český dialog, Jednota i bulletin Československého ústavu zahraničního referují o dalším ročníku jazykových a vlastivědných kurzů ústavu.

Od konce června do druhé poloviny července se kurz konal na České zemědělské univerzitě v Praze–Suchdole. Přihlásilo se na něj deset účastníků ze Spojených států a Československý ústav zahraniční pozval také po dvou studentech z českých škol ve Vídni a v Chorvatsku a z filologických fakult univerzit v Petrohradu, Kyjevě a Lvově.

Předseda Konzultativní rady při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí Martin Jan Stránský se v Českém dialogu vrací ke krajany neustále skloňovaným otázkám, týkajícím se korespondenční volby a dvojího občanství. Dobrá vůle pro zrychlení určitých procesů ve prospěch krajanů a demokratizace možná existuje ze strany senátní komise, ale v žádném případě neexistuje ze strany parlamentu, konstatuje Stránský, zřejmě v narážce na Sněmovnu. A zmiňuje se, že předsedovi Českého a slovenského sdružení v Kanadě Miloši Šuchmovi osobně doporučil, aby krajané nepřijímali aktivní členy KSČM na krajanských aktivitách nebo oslavách. Je to důležitý krok, kterého si určitě všimnou patřičné české úřady, píše Stránský. V závěru svého článku se pak zavazuje angažovat se ve věci myšlenky centralizovat veškeré záležitosti, týkající se krajanů, v jednom úřadu - jako je tomu například na Slovensku.

V mapování českých a československých památníků ve světě pokračuje bulletin Československého ústavu zahraničního tentokrát exotickým záznamem. Přináší totiž obrázek památníku Jana Amose Komenského v čínském Pekingu, kde je instalován nedaleko galerie Jin Tai Art Muzeum pravděpodobně od roku 2004. Komenského jméno a nápis, podle kterého jde o světově proslulého českého pedagoga, jsou na podstavci busty uvedeny čínsky a anglicky.

Český dialog referuje o americkém sokolském sletu v texaském Fort Worth, které dnes tvoří dvojměsto se známějším Dallasem. Na XXII. Americký sokolský slet, který byl součástí Mezinárodního kulturního festivalu, se sjeli sokolové nejen ze všech končin USA, ale také z Brazílie, Venezuely, Mexika, Kanady, Holandska, Švýcarska, Německa i dalších zemí. Samotných cvičících byly asi čtyři stovky, píše Český dialog a poznamenává, že součástí sletu byla i výstava o historii Sokola, kterou připravili manželé Milanovi.

A zaznamenejme ještě, že Mirko Janeček, nyní již obyvatel Roztok u Prahy, vydal 40stránkovou Ročenku Kanadských listů, jež vydával 42 let. Je to jeho rozlučkové poslední číslo, které obsahuje dosud nepublikované články, a nejméně polovinu ročenky věnuje svým životním tématům, týkajícím se letců, vojáků, parašutistů, takzvaných chodců a samozřejmě skautů.