Z krajanského tisku

vavrusova_volba.jpg
0:00
/
0:00

Nový domov představuje novou prezidentku Masarykova ústavu Dagmar Vavrušovou, která ve funkci nahradila Roberta Tmeje.

Nový domov představuje novou prezidentku Masarykova ústavu Dagmar Vavrušovou, která ve funkci nahradila Roberta Tmeje.

Základní myšlenkou ústavu i podle nové prezidentky zůstává „touha po setkávání lidí českého a slovenského původu, pobavit se, sportovně či společensky se vyžít vzájemně si pomoci a seznámit své kanadské přátele a veřejnost s naším kulturním dědictvím, s naším způsobem života“.

Ondřej kohout
Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku Klub přináší minirozhovor s výtvarníkem Ondřejem Kohoutem, který jako 28letý odešel do Rakouska začátkem 80. let. „Jako signatář Charty 77 jsem neměl šanci na práci v oboru (...) a nemohl jsem sehnat ani pomocnou práci,“ připomíná normalizační dobu Kohout. A na otázku, co ho naučila emigrace, odpovídá stručně: „Nelpět na jediné vlasti.“

Týdeník chorvatských Čechů Jednota představuje docentku katedry českého jazyka Filozofické fakulty Záhřebské univerzity Katicu Ivankovićovou. Přestože studium češtiny je podle ní pro tamní studenty těžké, a navíc se vždy kombinuje s jiným oborem, jejich zájem už řadu let neopadá. Podle docentky se uplatňují v turistice, žurnalistice i ústřední státní správě a jen část z nich pochází z prostředí české menšiny. A jak se vlastně rodačka z bosenské Banja Luky dostala k češtině? Prostě jen u moře naslouchala turistům, jejichž čeština se jí zalíbila natolik, až se jí tento jazyk a literatura stali osudem.

Z Jednoty se dozvídáme, že mezi kolektivní členy České besedy Daruvar patří také Radioklub, který nese jméno Jana Husa. Jeho 107 členů potvrzuje postavení nejpočetnějšího spolku technické kultury v regionu. Z 16 loňských domácích i mezinárodních soutěží si přivezli sedm prvních cen a potvrzení o navázání spojení se všemi 338 entitami světa jim vbrzku přinese čestnou plaketu.

Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku přináší celý text smutečního projevu Viléma Prečana z březnového posledního rozloučení s básníkem a překladatelem Janem Vladislavem. Na jiném místě Zpravodaj informuje o setkáních a slavnostních shromážděních, které se uskuteční o dvou českých státních svátcích – 5. července v Kostnici a 6. července v Ženevě.

Ze Zpravodaje Sokolské župy Slovácké zase Vídeňské svobodné listy přetiskují pozvánku do Oetzu ve švýcarských Alpách. Už po šestatřicáté tam sokolové na přelomu května a června stráví svatodušní svátky, mimo jiné i u pamětní desky u řeky Ache, kde bylo před 125 lety nalezeno tělo Miroslava Tyrše. A další článek připomíná březnových 120 let od naplnění Tyršova snu o sjednocení českého sokolstva v podobě vzniku České obce sokolské.

Český velvyslanec v Rakousku Jan Koukal ve Vídeňských svobodných listech zve na 3. mezinárodní krajanský festival v Praze, který se uskuteční od 16. do 20. září 2009.

Americké listy nabízejí zkoušku z českého pravopisu, která spočívá v doplňování písmen S nebo Z – a na řešení mají čtenáři čas až do příštího čísla se správným řešením úkolu.