Česká ekonomika jde nahoru

Podle konečných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, vzrostl loni hrubý domácí produkt oproti roku 2000 o 3,6 procenta. Čím to je, že ekonomika vykazovala růstový trend, když západoevropské země byly v tom samém období postiženy hospodářskou recesí?

Předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá uvádí, že hlavním důvodem byl růst domácí poptávky.

"Já bych skutečně potvrdila, že Česká republika dosahuje mnohem lepších výsledků, než země Evropské unie, kde hrubý domácí produkt vzrostl v loňském roce pouze o 1,6 procenta. Česká republika se zařadila svou dynamikou za Irsko, Lucembursko a Řecko a ve skupině členských zemí OECD zaujala v loňském roce páté místo. To jsou tedy velmi dobré výsledky. Ten důvod podle našeho názoru spočívá v tom, že u nás velmi rychle rostla domácí poptávka. Ten růst byl tedy tažen domácí poptávkou, která převýšila ten záporný vliv oslabené konjunktury ve světě."

Ekonomický růst už podle Marie Bohaté pocítili pozitivně i běžní spotřebitelé. Růst spotřeby domácností byl dokonce vyšší než růst hrubého domácího produktu.

"Bylo to o 3,7 procenta, ve čtvrtém kvartálu dokonce o 4,1 procenta. Dá se očekávat, že s růstem hrubého domácího produktu poroste spotřeba domácností dále. Podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu více než polovinou, 53 procenty."

Celkový růst samozřejmě příznivě ovlivnil také podnikatelský sektor. Ten více investoval. Předsedkyně Českého statistického úřadu zároveň staví do poněkud jiného světla dlouhodobě vysoký kurs české koruny, který působí neklidné spaní mnoha ekonomům, podnikatelům i politikům.

"V loňském roce došlo k velmi příznivému vývoji směnných relací, to znamená k vývoji cen dovozu a vývozu. Dopad na naši podnikatelskou sféru byl proto rovněž příznivý, což se samozřejmě projevilo v zisku podniků, v dobrých výsledcích finančního hospodaření. Jde v podstatě o částku 35 miliard korun, která se rozpustila do našeho podnikatelského sektoru."


Podle Marie Bohaté by se měla růstová dynamika protáhnout i do letošního roku. Lepší zprávy si volební tým sociální demokracie nemohl necelé tři měsíce před volbami přát. Přehnaný optimismus, který u mnoha lidí včetně řady odborníků vyvolaly údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem, ale na druhé tlumí jiní odborníci. Jednak prý lze pozorovat příznaky toho, že by západoevropská recese mohla se zpožděním, ale o to tvrději, dorazit i do Česka, jednak je tu už zmíněný permanentní problém se silnou korunou. Ta také okamžitě po oznámení příznivých výsledků české ekonomiky opět zpevnila a překonala další historický rekord vůči euru. Pro vývozce to samozřejmě znamená opět nižší příjem, tím pádem nižší zisk, tím pádem je k dispozici méně prostředků, které by mohly jít do investic. A na investicích je přece, vedle spotřeby, postaven ekonomický růst. Předseda představenstva Škody Auto Vratislav Kulhánek v této souvislosti poukazuje na špatné zkušenosti se silnou měnou v zahraničí.

"Stačí se podívat do některých jiných zemí, stačí se podívat do Polska, jak dopadlo se silným zlotým a jak se nyní vyvíjí ekonomika. Stačí se podívat do Japonska, jak dopadlo se silným jenem. Ono by stačilo jen trošku přemýšlet a pak by možná ty úvahy o tom, jak je to hrozně výborné - zejména v předvolebním období - mít silnou korunu doznaly možná jiných směrů."

Podle Vratislava Kulhánka nejsou silnou korunou ohrožováni jen vývozci, ale v podstatě i další domácí výrobci.

"Posilování koruny se mělo bránit už před třičtvrtě rokem, před rokem. Teď už mám vážné obavy, že se o posilování koruny nerozhoduje v České republice, ale na burzách v Londýně a jinde. A samozřejmě některá prohlášení o vynikajícím vývoji ekonomiky tomu jen pomáhají. Ale já bych chtěl upozornit na něco jiného. Na to, jakým způsobem jsou zvýhodněny všechny dovozové položky. Nejen automobily, ale podívejte se třeba do samoobsluh. Myslíte si, že může dlouho náš průmysl, naše zemědělství obstát před tímto tlakem?"

Tolik tedy předseda představenstva Škody Auto Vratislav Kulhánek.