České muzeum v Cedar Rapids v Iowě slaví 15. výročí a obnovuje svou expozici po katastrofálních záplavách

cedar_rapids_stehovani2.jpg

Iowa je jedním ze států USA, kde dosud žije početná komunita českých krajanů. Má dlouhou tradici, první čeští přistěhovalci sem přijížděli už ve 2. polovině 19. století. Centrem této komunity je i městečko Cedar Rapids, kde je České a slovenské národní muzeum. Město před třemi lety postihly záplavy, které silně poškodily i budovu muzea a zničily jeho sbírky. Vše se dnes obnovuje a v létě příštího roku by mělo být muzeum znovu otevřeno.

Domov pro seniory v Kingston Hill
"V Cedar Rapids žije zhruba sto padesát tisíc lidí. Město má bohatou českou historii. V r. 2008 postihla Cedar Rapids obrovská přírodní katastrofa. Řeka Cedar se vylila ze břehů, byla tu povodeň, která poničila vládní a městské úřady a centrum města, které má velký význam pro českou komunitu,"

říká Doug Elliott, ředitel domova pro seniory v Kingston Hill v Cedar Rapids. Tento domov slouží už víc než sto let i českým krajanům, kteří potřebují péči ve stáří.

"Kingston Hill i česká vesnice v Cedar Rapids jsou místa, která nás spojují s minulostí. To je pro nás velmi důležité, protože při povodni vzalo za své mnoho historických památek. Byly zničeny celé budovy, domy, kde žila česká komunita. Dnes to jsou různé instituce a kontakty, které nám pomáhají udržovat vztah k minulosti."

Při odstraňování následků záplav v Cedar Rapids pomohla i Česká republika. Samotné české muzeum získalo od vlády deset milionů korun, jak ale říká Doug Elliott, dar dostala i místní veřejná knihovna.

Stěhování muzea v Cedar Rapids
"Peníze nám umožňují obnovit budovy, důležitější jsou ale knihy a umělecká díla, vztah, který jsme si vytvořili k vlastní minulosti."

O zachování českého dědictví ve Spojených státech se stará i společnost Czech Heritage Foundation. Její členkou je i žurnalistka Kitty Chadima.

"Jsem poloviční Češka, ale můj otec byl stoprocentní Čech. Takže jsem vyrostla v rodině, která má silné české kořeny. Doma jsme měli česká jídla, koláče, vepřové se zelím, zkrátka to, co se jí v Česku."

Pradědeček paní Chadimové byl profesorem na Karlově univerzitě a významným právníkem. Z Čech odešel z politických důvodů.

"Když přijel do Ameriky, byl členem Sokola. A protože Češi, kteří tu tehdy žili, neuměli anglicky, přestal pracovat jako právník a založil nakladatelství Svornost, ve kterém vydával české knížky. Nejprve v Chicagu, protože nejdřív emigroval do Chicaga, a pak přišel do Cedar Rapids."

Houby Days
Dnes Kitty Chadima spolupracuje s organizací Western Pattern of Life, která původně pomáhala českým přistěhovalcům, aby se lépe aklimatizovali v Americe. Podle ní v Iowě žije až osmdesát procent lidí, kteří mají české kořeny. Patřil mezi ně i další z jejích předků z matčiny strany. Přistěhoval se sem kolem roku 1850 jako jeden z prvních a začal v Cedar Rapids farmařit. Dnes se historií těchto "pionýrů" zabývá právě společnost Czech Heritage Foundation. Pořádá ale i řadu akcí:

"Na jaře pořádáme festival "Houby Days" a další akce, vánoce nebo průvody k různým příležitostem. Pro Čechoameričany také poskytujeme stipendia."

Pro studium českých kořenů v Iowě je dnes podle Kitty Chadimové důležitá spolupráce s Českým a slovenským muzeem, které zde právě před patnácti lety otevřel Václav Havel spolu se slovenským prezidentem Kováčem a americkým prezidentem Clintonem. Jí samotné umožnily dokumenty uchovávané v tomto muzeu napsat dizertaci o českých ženách v Americe. Česká a slovenská komunita v Cedar Rapids žije přitom nadále pohromadě, nic na tom nezměnilo ani rozdělení Československa v r. 1993. Znovuotevření opraveného muzea v příštím roce by podle ní mělo přivést do města víc turistů, ale také prohloubit vztahy mezi oběma zeměmi.