České strojírenské firmy dobývají francouzský trh

r_2100x1400_radio_praha.png

Průmysl bude podle názoru většiny odborníků i nadále živit tuto zemi. A hlavní váhu v něm by i v budoucích letech mělo tvořit strojírenství, jako perspektivní oblast průmyslu. Strojírenství spolu s automobilovým průmyslem zůstávají také pilířem českého exportu. Stát proto mimo jiné podporuje účast českých firem na mezinárodních strojírenských veletrzích. Jedním z nich je i každoroční listopadový veletrh MIDEST v Paříži. Jaké poznatky přinesl ten letošní, to už se dozvíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.

MIDEST je jednou z největších světových akcí zaměřenou výhradně na subdodávky do strojírenství a automobilového průmyslu. Především pro střední a menší české firmy je to tedy příležitost, jak proniknout na zahraniční trhy.

"Česká expozice tam jednoznačně patří k největším z oblasti střední a východní Evropy."

Říká Josef Němeček z vládní agentury CzechTrade a dodává.

"Pařížská akce, přestože je největší ve světovém měřítku, oslovuje pochopitelně firmy, které mají zájem o francouzské teritorium a o spolupráci s tamními firmami. My jsme na stánku uvítali největší francouzské firmy a možné poskytovatele nebo zadavatele zakázek v oblasti strojírenských subdodávek. Mohu -li trochu zhodnotit odezvu z veletrhu, kterou mám od samotných českých firem, mohu konstatovat, že každá z firem během čtyř dnů absolvovala několik desítek jednání. Z nich očekávají do budoucna významné zakázky."

Josef Němeček, foto: Autor
Francouzské investory nebylo v uplynulých letech v Česku příliš vidět. Rozhodně daleko zaostávají za Němci, Japonci nebo třeba i Skandinávci. V obchodní výměně je už situace příznivější. Dnes je Francie důležitým obchodním partnerem českých firem. Ty se už podle Josefa Němečka na francouzském trhu vcelku zorientovaly.

"Pro české firmy, které se před čtyřmi pěti lety představovaly na francouzském trhu, to byla doba, kdy získávaly první zakázky, kdy de facto přijímaly jakéhokoliv zahraničního partnera, se kterým se rýsovala možnost nějakého kontraktu. Myslím, že dnes už se zájme českých firem vyprecizoval. Vědí přesně, o jaký segment jim jde. Vědí, jakou část svého exportu chtějí napřít do toho kterého sektoru a ve které zemi. Už jsou na takové úrovni, že jsou schopny si velmi cíleně volit, se kterými partnery do nějaké spolupráce půjdou a se kterými ne."

Také pro francouzské podnikatele už není Česko jakýmsi ´divokým východem´.

"I v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu nejde jenom o prosté subdodávky. Také v těchto segmentech se samozřejmě mezi českou firmou a francouzským nebo jiným partnerem otevírají možnosti nějakého širšího vývoje. Jak vyplývá z odezvy, kterou máme ze strany francouzských firem, a samozřejmě i dalších, zahraniční partneři vyzdvihují fakt, že české firmy dokáží promyslet plány svých partnerů, zlepšit ten jejich původní plán a vrátit jim řešení, které bývá lepší, než jejich partneři sami očekávali."

Pro české firmy samozřejmě hraje jeden velmi důležitý faktor. Jsou stále ještě s to vyrábět kvalitně a přitom za nižší náklady.

"Dobré postavení českých firem dnes nespočívá v tom, že by byly nejlevnější, ale v tom, že jsou schopny nabídnout nejen srovnatelnou, ale často ještě lepší kvalitu za výhodnějších cenových podmínek. Můžeme se na to dívat i tak, že v minulosti byla nákladově konkurenceschopná Francie. Dnes jsme schopni nákladově vyhovět my. Nemusí to ale tak být za pět let."

Ano, za pět let může být všechno jinak. Ostatně Josef Němeček připomíná, že hodně byly na letošním veletrhu MIDEST v Paříži vidět čínské a indické firmy. Ve strojírenství prý ale zatím nehrozí to, co se stalo v textilním odvětví, že by totiž čínská konkurence naše firmy decimovala.

"Ze strany francouzských firem i dalších máme signály o slabé kvalitě čínské produkce, o problémech v komunikaci s čínskými firmami, o tom, že francouzští a další partneři se raději vracejí k českým firmám."

Deník Právo věnoval listopadovému veletrhu MIDEST podstatnou část své přílohy Firma. Pařížská zpravodajka listu na základě vlastních poznatků potvrdila, že přítomné české firmy na světovém poli obstály. Na druhé straně ale také citovala názor nizozemských expertů, kteří tvrdí, že české strojírenské firmy sice stále hrají prim ve střední a východní Evropě, ale přešlapují na místě. Brzy by tak prý Čechům mohl ujet vlak.