České ženy, děti i senioři trpí násilím v rodině

České ženy, děti i senioři trpí násilím v rodině. Velká část "obětí" se situaci bojí řešit, a spolehlivých údajů proto není dostatek. Podle Národní zprávy o rodině, kterou tento týden zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí, se počet týraných nicméně rok od roku zvyšuje. Podle reprezentativního výzkumu násilí na ženách provedeného Sociologickým ústavem Akademie věd ČR téměř 38 procent žen zažilo někdy v životě nějakou formu násilí ze strany partnera.

Podobná situace je také u dětí. Ty se buď bojí událost oznámit, nebo nevědí, kde si stěžovat, a nemají komu se svěřit. Děti ovšem trpí násilím nejen jako oběti, ale i jako svědci. Na to upozorňuje Světová zdravotnická organizace, která přítomnost dětí při násilí považuje za psychické týrání. Podle údajů občanského sdružení ROSA byly děti v roce 2002 svědky domácího násilí mezi partnery u 74 procent jejich klientek. Počet týraných dětí prudce roste. Zatímco v roce 1994 bylo podle pramenu ministerstva práce a sociálních věcí evidováno 560 týraných dětí, v roce 2002 to již bylo přes 1200.

Násilí na starších rodinných příslušnících se většinou projevuje v zanedbání péče. Známé jsou ale i případy napadení dětmi či vnoučaty i samotného útoku mezi partnery. Ze zkušeností je známo, že častější než fyzické je týrání psychické. Statistická data v této oblasti však chybí. Staří lidé nechtějí z citových důvodů o svých potížích hovořit a tím spíše je řešit přes policii nebo soud. Mnozí se také bojí.