Jsou to normální muži, kteří udělali chybu, vyplývá z odůvodnění verdiktů nad pachateli sexuálního násilí. Socioložky to označily za skandální

Za znásilnění a domácí násilí ukládají české soudy v naprosté většině tresty ve spodní polovině zákonné sazby. Vyplývá to z analýzy 556 rozsudků okresních a krajských soudů.

Foto: 3839153,  Pixabay,  Pixabay License

Až polovina pachatelů znásilnění dětí nebo znásilnění s těžkou újmou na zdraví pak dostává trest pod dolní hranicí sazby.

Například v trestním zákoníku hrozí za znásilnění dítěte mladšího 15 let odnětí svobody v délce 5 až 12 let, v praxi ale soudy ukládají tresty od 3 do 8 let. Často pak volí právě tříletý trest, který lze ještě uložit jako podmíněný. Jak uvedly socioložky Petra Havlíková a Iva Šmídová z Masarykovy univerzity, otázkou je, zda takové tresty dostatečně odrazují společnost od páchání těchto skutků.

Soudy násilí zlehčují, vyplývá z analýzy rozsudků

Socioložky zkoumaly, jak soudy odůvodňují své verdikty. Vybraly si k tomu 72 odsuzujících rozsudků nad mužskými pachateli sexuálního a domácího násilí.

V praxi soudů zjistily zlehčování násilí, popírání jeho negativních dopadů na psychiku obětí, obviňování obětí a omlouvání pachatelů. Podle ředitelky proFem Jitky Polákové analýza dokazuje, že vyjmenované jevy jsou stále přítomnou praxí řady soudů, nikoliv pochybením jednotlivců z řad soudců. Označila to za skandální.

Normální muži, kteří udělali chybu

Ilustrační foto: geralt,  Pixabay,  Pixabay License

Socioložky v rozsudcích nalezly omlouvání násilníků v tom duchu, že jsou to normální muži, kteří udělali chybu. U případu opakovaného análního znásilnění jedenáctileté dívky se například objevila formulace, že jednání bylo jednorázovým vybočením z jinak řádného života pachatele. Soudy také často dospěly k závěru, že násilí nezpůsobilo oběti žádnou psychickou újmu - přitom například u dětí se mohou dopady činu projevit až výrazně později.

Soudy také podrobně zkoumaly morální kredit poškozených - třeba počet jejich sexuálních partnerů nebo to, zda svým chováním neměly na skutku podíl. Soudci v rozsudcích rovněž často zmiňovali, že za čin mohly přirozené sexuální pudy.

Debaty se vedou o změnu definice znásilnění

Centrum proFem chce výsledky analýzy představit Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, což je poradní orgán Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Podporuje také změnu definice znásilnění, o které se v současné době vedou debaty. To je i cílem kampaně Chce to souhlas. Jak uvedla poslankyně Klára Kocmanová (Piráti), již 12 zemí takovou definici má.

Podle proFem ale politická podpora změny definice znásilnění není taková, aby se změnu podařilo prosadit v tomto volebním období.