Česko čekají druhé volby do Evropského parlamentu

Budova Evropského parlamentu, foto: Evropská komise

Začátkem příštího měsíce si čeští občané podruhé budou moci vybrat své poslance v Evropském parlamentu na dalších pět let. První přímo zvolení čeští europoslanci totiž začali pendlovat mezi Štrasburkem a Bruselem před pěti lety, krátce po vstupu země do Evropské unie.

Budova Evropského parlamentu,  foto: Evropská komise
Volby do Evropského parlamentu se v České republice budou konat v pátek 5. června a v sobotu 6. června. A kolik politických subjektů se bude ucházet o 22 českých křesel? Na to nám odpověděla vedoucí volebního oddělení ministerstva vnitra Daria Benešová: "Zatím máme registrováno 33 kandidujících subjektů s tím, že jeden z nich prohlašuje, že podporuje jinou kandidátku, ale my jsme oficiálně ještě neobdrželi žádné jejich oznámení o rezignaci kandidátů."

Na rozdíl od voleb do Sněmovny nebo Senátu bude území České republiky tentokrát představovat jediný volební obvod – samozřejmě rozdělený do spousty okrsků: "Přesné číslo, kolik je volebních okrsků, má k dispozici Český statistický úřad, ale přibližně je to kolem 14.500 volebních okrsků, ve kterých tedy probíhá hlasování na území České republiky. V nich se sečtou výsledky hlasování a ty potom cestou pověřených obecních úřadů centrálně zpracovává Český statistický úřad."

Podle aktuálních údajů má Česká republika téměř deset a půl miliónu obyvatel. Právo volit ale mají samozřejmě jen dospělé osoby, občané České republiky a v případě voleb do Evropského parlamentu i občané ostatních členských zemí unie, pokud jsou v Česku po určitou dobu přihlášeni k pobytu. Úplně přesný počet oprávněných voličů ale Daria Benešová z ministerstva vnitra zatím nezná: "Celkové číslo, kolik bude oprávněných voličů, zjistíme ze seznamu voličů, ale v současné době odhadujeme, že to je kolem osmi miliónů voličů s tím, že pokud jde o občany jiných členských států Evropské unie, tak přesné číslo zjistíme až po proběhlých volbách, protože oni jsou zapisováni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v každé obci, ve které mají pobyt, a my jsme požádali tyto úřady, aby nám potom to číslo nahlášených voličů sdělily."

Pokud jde o občany jiných zemí Evropské unie, žijící v České republice, pro ty už uplynula možnost zapsat se zde do seznamu voličů na sklonku dubna: "V současné době už jsou ty seznamy voličů uzavřeny. Ty se pro zápis uzavírají 40 dnů před dnem voleb a poté už se provádí jenom kontrola případných duplicit, vyškrtávání z důvodu zápisu ve zvláštních seznamech a podobně. Ale pro nový zápis už jsou seznamy uzavřeny."

Naproti tomu mohou čeští občané hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v té členské zemi unie, kde dlouhodobě žijí. A pokud se tam včas zapsali do zvláštního seznamu voličů, vedeného na zastupitelském úřadě České republiky, mohli si od něj také vyžádat voličský průkaz a s ním hlasovat doma. Na samotných zastupitelských úřadech ale hlasovat nelze a voliči s trvalým pobytem na území České republiky mohou volit pouze zde.