Česko je ohrožené suchem, upozorňuje hydrolog

Foto ilustrativa: Magdalena Kašubová

Sucho, které až na malé výjimky trápí v posledních týdnech celou Českou republiku, podle předpovědí jen tak neustane. Tropické teploty navíc urychlují vypařování vody a zhoršují celkový neutěšený stav podzemních vod a řek. "Česko je ohrožené suchem,"říká hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.

Foto: Magdalena Kašubová,  Radio Prague International
Sucho a extrémní horko je vidět na každém kroku. Vysychají potoky, řeky, klesají hladiny přehrad i rybníků, hoří suché trávy nebo i pole.

"Česko není výjimkou a jako řada oblastí na území Evropy je ohroženo suchem. A to, že se s ním setkáváme v posledních letech intenzivněji, teprve ukazuje, že je problémem i u nás. My jsme měli štěstí, že se nám vyhýbalo od 90. let, ale teď udeřilo takovým způsobem, že pozornost si jednoznačně vyžaduje," upozorňuje Daňhelka.

Připomíná, že před 10 a více lety trápily Česko spíše povodně. Podle odborníků jsou ale sucho a povodně spojité nádoby, avšak až zhruba v posledních pěti letech odborná veřejnost začala vnímat, že nestačí investovat miliardy do protipovodňových opatření, ale je nutné zabývat se i prevencí sucha.

Foto: Luis Iranzo Navarro-Olivares,  Pixabay / CC0
"Problematika sucha se dostala v 90. letech a na začátku tohoto tisíciletí trošku do pozadí díky tomu, že převládalo období výrazně bohaté na povodně. V posledních letech se problematice sucha začalo věnovat pozornosti daleko více. Ale většina opatření, která proti suchu můžeme nastartovat, je dlouhodobá. Takže nelze očekávat, že se je podaří prosadit během dvou, tří let tak, aby měla výrazný dopad,"říká hydrolog.

Pomohl by dlouhodobý déšť

Nedostatek vody dosahuje v současné době podle odborníků historických hodnot. Do hloubky je proschlá i půda. Na to, aby se zásoby vody v české krajině doplnily, by podle nich bylo třeba, aby přišel dlouhodobý déšť, po kterém by pak nesmělo přijít další sucho, jak tomu bylo v poslední době.

Jan Daňhelka,  foto: Šárka Ševčíková,  archiv ČRo
"Samozřejmě sucho nemůže ukončit nic jiného, než srážky. Ale připomenu rok 2015, kdy v polovině srpna většinu území postihly intenzivní srážky, které tehdejší sucho většinou zastavily, ale potom se to sucho opět vracelo i v následujících letech. Takže třeba na východě Čech můžeme mluvit o kontinuálním suchu od roku 2014," připomíná Jan Daňhleka s tím, že z hlediska zdrojů vody a vodních toků ani do budoucna nejsou vyhlídky příliš optimistické.

"Scénáře klimatické změny předpokládají nárůst teploty a přechod k menším srážkám v letním období. Takže z hlediska sucha jsou tyto parametry opravdu nepříznivé," uzavírá hydrolog.