Česko už patnáct let vysílá experty do civilních misí mezinárodních organizací

Petr Gajdušek, foto: Ondřej Tomšů

V Palestině, Kosovu, na Ukrajině, v Afghánistánu - tam všude působí či působili čeští experti v rámci civilních misí. Letos je tomu právě 15 let, kdy naši odborníci vycestovali poprvé. Od té doby se na misích OBSE a EU napříč kontinenty podílelo na 250 českých odborníků.

Petr Gajdušek,  foto: Ondřej Tomšů
Samotní experti pocházejí ze široké škály odvětví, od státních zástupců, soudců či policistů, přes bezpečnostní experty, až po projektové a finanční manažery, IT specialisty, nebo auditory. Aktivní účast v těchto misích představuje dlouhodobou prioritu české zahraniční politiky. „Nábor probíhá různými způsoby. Je řada metod, ale ten zájem je v mnoha ohledech dostatečný, takže není problém najít příslušné experty,“říká v rozhovoru pro Radio Praha Petr Gajdušek, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí.

Zkušenost s působením v rámci mise OBSE má Věra Ivanovičová. V devadesátých letech pracovala v Kosovu, před třemi lety jako pozorovatelka na Ukrajině v Charkově.

Zdroj: Prague Security Studies Institute
„Bylo to těsně po skončení Majdanu. Myslela jsem, že se situace začne postupně uklidňovat, vše se začne vracet k fungování právního státu a že OBSE bude pomáhat budovat demokratické instituce. Přijela jsem v období, kdy panovala určitá psychóza, kdy na východě byl velký strach z vpádu ruských vojsk. V Charkově byla naštěstí situace jiná než ve Slavjansku, kde se ještě bojovalo, ale když jsem si uvědomila, jak blízko jsem od válečného konfliktu a viděla v televizi záběry z těch bojů, tak to mne polil pot“, vzpomínala ve vysílání Radiožurnálu Věra Ivanovičová.

„Pracujeme v zemích, které jsou nestabilní, nebo s nízkou životní úrovní. Bráním se tomu označit nějakou misi za těžší nebo jednodušší, protože každá z nich v sobě skrývá nějaké výzvy. Ale nedávno jsem mluvil s kolegou, který působil na východní Ukrajině v době válečných bojů a to co mi popisoval, na mne zanechalo hluboký dojem. Ti, kteří působí ve válečných oblastech, se zaslouží speciální poděkování“, říká Petr Gajdušek.

Chceme zvýšit počet expertů v mezinárodních organizacích

Civilní mise představují velmi efektivní způsob řešení konfliktů a stabilizování krizových oblastí. Díky tomu, že vyslaní experti působí přímo u zdroje problému, mohou nabízet místním vládám velmi praktická řešení při obnovování míru a prosperity ve svých zemích. V roce 2016 tak například všech deset civilních misí EU poskytlo 700 školení pro více než 9000 osob z oblasti justice na třech kontinentech. Dále proškolily přes 800 osob ze středního a vyššího managementu policie, soudů a ministerstev vnitra a spravedlnosti, včetně samotných ministrů. To vše s cílem podpořit instituce právního státu a bezpečnostního aparátu pro potřeby místních populací, ale i občany Evropské unie,“ vysvětluje smysl civilních misí Kenneth Deane, který má zodpovědnost za řízení všech deseti evropských misí v Evropě, Africe i Asii.

Česká republika je členem bezmála 500 mezinárodních organizací a podle Petra Gajdušky je v nich často nedostatečně zastoupená. „ Problém je dlouhodobý. Naše příspěvky jsou v jednotkách miliard korun a my jsme přesvědčeni, že máme dostatek expertů a odborníků na to, abychom zvýšili zastoupení českých občanů v mezinárodních organizacích. Má to řadu pozitivních efektů, jednak pro vnímání kreditu České republiky, ale také proto, že řada odborníků najde vhodné uplatnění. Chceme na tom začít pracovat.“

Česko má vlastní zkušenost jako země, která prošla přechodem od totalitního režimu k demokracii, nabízíme proto odborné zkušenosti i v této oblasti.

„To podporujeme nikoli v rámci vysílání civilních expertů, ale pomocí projektů transformační spolupráce. V roce 2016 bylo financováno 69 projektů, např. podpora nezávislého zpravodajství v Bělorusku nebo rovné politické a veřejné participace občanské společnosti v Barmě. Celkově bylo na projekty na podporu demokracie a lidských práv vynaloženo v roce 2016 60 milionů korun,“ dodává státní tajemník MZV Petr Gajdušek.