Český trh práce se možná více pootevře cizincům

Problémy českého zdravotnictví v posledních týdnech naprosto vítězí v boji o prostor na prvních stránkách novin a v úvodních minutách zpravodajských pořadů. Tak trochu neprávem pak zatlačují do pozadí jiná témata, kterými také žije česká společnost. Ať už je to třeba situace na trhu práce nebo strach z cizinců. A když zkombinujeme zrovna tyto dvě otázky do jedné, lze se ptát, jak Česká republika otevírá svůj pracovní trh lidem ze zahraničí.

I když totiž část práceschopných obyvatel České republiky nemá práci, jsou zde na druhé straně místa, které nelze obsadit z domácích zdrojů. To je jeden z hlavních důvodů, proč Česko již před několika lety začalo, zatím opatrně, otevírat svůj pracovní trh cizincům. Jak celý tento proces probíhal, o tom jsme si povídali s náměstkem ministra práce a sociálních věcí pro oblast Evropské unie a zahraničních vztahů Čestmírem Sajdou.

Jak a proč vnikl tzv. pilotní projekt aktivního výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků?

"Tady je potřeba říci, že ten pilotní projekt se zrodil na základě nově vznikající potřeby přijímat zahraniční pracovníky v České republice, neboť ze země, ze které se po revoluci odcházelo, se ČR stala zemí cílovou, a po vstupu do Evropské unie se tento zájem o bydlení a práci v ČR ještě zesílil. Takže v září 2001 se vláda usnesla, že se spustí pilotní projekt, který ověří schopnost ČR přijímat zahraniční pracovníky. Ta pilotní fáze projektu je plánována na 5 let a v prvním roce se projekt otevřel pro občany Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. V dalším roce se rozšířil o možnost občanů Běloruska, Moldavska a absolventy českých vysokých škol ze všech států světa. Ještě o rok později se otevřel pro Srbsko a Černou Horu, Kanadu a absolventy českých středních škol ze všech států světa. Tu Kanadu jsme tam dali, protože jsme si chtěli ověřit i vyspělejší země. A od 1. ledna letošního roku přibyla také Ukrajina. Ten projekt dneska už má za sebou určité zkušenosti. Každý rok se aktualizuje, aby se to přizpůsobilo aktuálním potřebám a nakonec také aby se odstranily taková ta hluchá místa. Finálním produktem toho projektu by měla být koncepce státní politiky v této oblasti."

Co by jste v rámci toho vyhodnocování dosavadních zkušeností vyzvedl jako jeho hlavní přínosy?

"Co je možná pozitivní pro ČR, tak o práci v ČR je velký zájem. Mnohem větší, než se odráží na tom, kolik se těch účastníků potom do tohoto projektu dostane. Protože ty překážky, které zatím máme, ta pracovní povolení atd., ono je poměrně administrativně složité ho získat, tam se nám objevují některé věci, které musíme ještě upravit tak, abychom mohli více lidí do toho zařadit. A ty úpravy by měly být na jednání vlády v tomto roce."

Na to bych se právě chtěl zeptat: co ten pilotní projekt nabízí cizincům? V čem konkrétně jim ulehčuje ten přístup?

"Tak v tuto chvíli je trochu změněn zákon. V době, kdy ten pilotní projekt začínal, tak trvalý pobyt mohli cizinci v ČR získat po deseti letech. A ten projekt jim nabízel dva a půl roku poté, co budou mít práci. Takže to bylo pro ně a pro jejich rodinné příslušníky takové to zásadní zvýhodnění. A také měli účastníci projektu v případě ztráty zaměstnání ještě ochrannou lhůtu na nalezení nového pracovního místa, pokud to předchozí místo neztratili vlastní vinou."

Od 1. března teď nastává nějaká nová fáze projektu?

"My to ke konci roku, samozřejmě s nějakým zpožděním, vyhodnocujeme. Dáváme to do vlády a po těch zkušenostech, které máme, jsou tam aktualizované poznatky. A teď navrhujeme, že bychom ho otevřeli pro všechny třetí státy světa. Třetí státy jsou samozřejmě myšlené jiné, než členské země Evropské unie, kde je ten režim úplně jiný. Nějaké negativní vymezení z hlediska bezpečnosti, rizik, nějakých jiných zájmů ČR, které neumím dopředu odhadnout, by tam existovalo. Jinak by to bylo pro celý svět. A zároveň bychom trošku zjednodušili ten systém získáváni pracovních povolení a podobně.

A tady bych chtěl zdůraznit, že ta práce pro cizince v ČR je vždy podmíněna tím, že není český občan, který by tu práci mohl dělat. Takže vždycky je tam ta podmínka, že nebere práci našim občanům a teprve v okamžiku, kdy zde není vhodný uchazeč o to místo, tak se nabízí cizincům."