V Praze přibývá cizinců. Většina pochází z východní Evropy

Počet cizinců v Praze dlouhodobě narůstá. Mezi lety 2001 až 2022 se jejich počet zvýšil z 61 tisíc na 345 tisíc. Cizinci tak mají na populační vývoj Prahy v posledních 20 letech klíčový vliv. Bez nich by počet obyvatel Prahy stagnoval či dokonce mírně klesal.

Procento cizinců v Praze výrazně převyšuje běžný republikový průměr. Tvoří téměř 40 % všech cizinců v Česku. Nejvíce zastoupeni jsou mezi nimi lidé z Ukrajiny, Slovenska a Ruska, významnou část tvoří i příchozí z Vietnamu. Narůstá také počet lidí, kteří do Prahy míří z Rumunska, Bulharska, nebo dokonce z Indie a Filipín.

Ilustrační foto: Tim van der Kuip,  Unsplash

Srovnatelný růst počtu cizinců je i v dalších městech Evropy. Cizinci zde využívají pracovní příležitosti, o které domácí nemají zájem. Odvětví jako stavebnictví, ubytovací a úklidové služby nebo pohostinství jsou na práci cizinců prakticky závislá. Jiní se naopak uplatňují ve vysoce kvalifikovaných manažerských a IT profesích.

Cizinci Prahu omlazují

„Růst počtu cizinců představuje jednu z hlavních výzev pro současná města. V Praze, kde průměrný věk české populace je 44 let, cizinci s průměrným věkem 40 let výrazně omlazují město a představují cennou pracovní sílu. Je však třeba myslet na to, že roste i počet narozených dětí cizinců, což vyžaduje zohlednění jejich potřeb ve školních zařízeních. Proto soustavně sledujeme prognózy vývoje obyvatelstva včetně cizinců, aby se město na budoucí vývoj včas připravilo a vyhnuli jsme se tak možným problémům," doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Očekává se, že počet cizinců v Praze do roku 2050 vzroste na 598 tisíc až 920 tisíc. Přes zjevné ekonomické přínosy ze sociologických šetření vyplývá, že postoj české veřejnosti je ale vůči příchodu dalších cizinců zdrženlivý.

Autor: Zdeňka Kuchyňová | Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
spustit audio