Rok 2011 přinesl přísnější pravidla pro pobyt cizinců v České republice

Foto: Evropská komise

O povolení k pobytu v Česku musí od Nového roku cizinci žádat osobně, nikoliv v zastoupení. Poplatky je přitom přijdou na čtyřnásobek. Cizincům se prodraží i zdravotní pojištění, místo dosavadních pěti tisíc korun ročně zaplatí až 30 tisíc. Přísnější pravidla ale na druhé straně platí i pro české zaměstnavatele. Vyplývá to z novely cizineckého zákona. Na podrobnosti se Milena Štráfeldová zeptala ředitele odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáše Haišmana:

Tomáš Haišman
Od roku 2011 platí přísnější pravidla pro pobyt cizinců v České republice. Cizinci i zástupci neziskových organizací koncem minulého roku proti tomu dokonce protestovali. Čím tedy novela cizineckého zákona zpřísňuje pravidla a proč?

"Já bych především polemizoval s tím slovem, že je přísnější. Ona je totiž poměrně hodně vyvážená, protože řadu nových práv novela přináší právě cizincům. A pokud je vůči někomu nepříznivá, a musím říct, že poměrně výrazně, tak jsou to deficity z minulosti. To znamená vůči těm, kteří zprostředkovávají, kteří se pohybují v šedé a černé zóně. A jsou to také ti zaměstnavatelé, popřípadě zprostředkovatelské agentury, kteří zneužívali práci cizinců."

To znamená, že například nařízení, že cizinec musí o povolení žádat osobně, má odstranit právě celou tu šedou zónu zprostředkovatelů?

"Jistě, a musím říct, že ty výhrady, které se vznášejí ze strany nevládních organizací, mi připadají poměrně zásadní ve vztahu k jejich vlastní existenci a jejich vlastní činnosti. To je přesně to pole, kde oni mohou nabídnout, a my bychom pravděpodobně i zaplatili některé služby, které by pomohly dosáhnout konečného cíle. To znamená, aby každý, kdo přichází v důstojných podmínkách s oprávněnou žádostí, byl vyřízen důstojně. Potřeba vyloučit zprostředkovatele, za které nehorázně platí právě cizinci, je ta potřeba, kterou jsme byli vedeni k osobní účasti. A musím říct, že v této souvislosti budeme asi velmi důslední."

Pojďme tedy konkrétně k tomu, co všechno se pro cizince mění?

Foto: Evropská komise
"Mění se toho hodně, protože ta novela je poměrně velmi zásadní. Řada věcí se nyní řídí jinými pravidly, nežli se řídila před 1. květnem, a kde mohly existovat právě ze strany cizinců určité pochybnosti. Druhé z těch nařízení, které je přímo účinné, nám ukládá zavést tzv. elektronické průkazy povolení k pobytu pro občany z třetích zemí. Má účinnost od 1. 5. a bude poměrně jednoznačným zásahem do vydávání osvědčení toho člověka na území ČR. Pak jsou tři směrnice, z nichž za výraznou pozornost stojí ta, které se říká sankční. Ta právě napomáhá i z komunitární úrovně k zavedení určitých pravidel do zneužívání cizinců zejména na pracovních trhu, popřípadě i v jiných sférách. Je tam zpřísnění povinností pro zaměstnavatele a zprostředkovatelské agentury, je tam i zpřísnění podmínek pro podnikání cizinců na území ČR. To zpřísnění je poměrně velmi jednoznačné prostě proto, že chceme, aby, pokud je někdo v Čechách jako cizinec zaměstnán, musel dokládat velmi pravidelně svůj příjem. Co je docela důležitou změnou proti minulosti, je úprava zdravotního pojištění. O té se teď hodně mluví. Je potřeba konstatovat, že i tato oblast by měla do jisté míry zpřehlednit zdravotní pojištění, respektive zdravotní péči poskytovanou cizincům."

Mohu se ještě na závěr alespoň krátce zmínit o speciální protikorupční lince? K čemu má sloužit?

"Protikorupční linka je jedno z opatření, které jsme zavedli v souvislosti s převodem nových agend na ministerstvo vnitra. To je převod dlouhodobých pobytů a tzv. dlouhých víz z policie na ministerstvo, konkrétně na náš odbor. Je to opatření, které by mělo do jisté míry preventovat problémy, o kterých se v souvislosti s cizinci často mluví, a to je korupce státních úředníků a zkorumpované prostředí, ve kterém jsou ti cizinci nuceni se pohybovat."

Více informací na internetové stránce ministerstva vnitra www.mvcr.cz.