Čeští výtvarníci a soukromí galeristé

V kulturní rubrice vás Vilém Faltýnek zavede mezi české výtvarníky a české soukromé galeristy.

Uvolnění trhu před jedenácti lety přineslo podstatné změny take ve výtvarném prostředí. Začaly například vznikat soukromé galerie. V západních zemích je jejich existence samozřejmostí, potvrzuje přední český grafik Oldřich Kulhánek: Navzdory jejich nezralosti může divák už dnes jasně rozlišovat zaměření a kvalitu té které galerie. Z ekonomického hlediska se vyprofilovaly tři základní typy: kromě galerií státních existují neziskové galerie, které jsou odkázané na sponzoring a státní dotace, a galerie soukromé, které žijí z prodeje. Seznámíme vás teď s několika galeriemi, jejichž existence nebo dnešní podoba je výsledkem těchto proměn.

Jiří Švestka, majitel kontroverzní galerie nesoucí jeho jméno, žil v osmdesátých letech v Německu a působil zde jako kurátor. Po návratu se rozhodl podnikat v Praze. Vystavuje a prodává současné trendy výtvarného umění. Také Galerie Václava Špály, výstavní síň se sedmdesátiletou tradicí, se orientuje na moderní trendy, především na konceptuální umění. Jaký je rozdíl mezi dramaturgií soukromé galerie a neziskové výstavní síně nestátního charakteru charakterizuje Zdena Fabíková, manažerka galerie. Výtvarník a publicista Jiří Hůla založil společně se svým bratrem, malířem Zdenkěm Hůlou jednu z prvních soukromých galerií. Bylo to za hlubokého socialismu v roce 1983. Galerie H působila v rodinném domě Hůlových v Kostelci na Černými lesy a byla v podstatě soukromou nekomerční aktivitou, jejímž hlavním smyslem bylo umožnit setkávání a vystavovaní výtvarníkům. Rozdíl mezi galeriemi před rokem osmdesát devět a galeriemi dnes charakterizuje Jiří Hůla jednoznačně : Mezi ony stovky patří také MK galerie. Pobočky má v Jihlavě, Telči a v Praze. Majitelka galerie Miloslava Kumbárová nezastírá, že jde o obchod. MK galerie se zaměřuje na prezentaci a prodej současné přední české grafiky autorů střední generace. S galerií spolupracují Jiří Saska, Adolf Born, Jaroslav Šerých. Za vlajkového autora galerie můžeme považovat Oldřicha Kulhánka. S Jiřím Švestkou zase nejčastěji spolupracují mnohdy kontroverzní mladí výtvarníci, jako například Ondřej Černý, Kateřina Vincourová. Prezentuje se tu ale i architekt a designer Bořek Šípek. Mezi umělcem a galeristou zcela logicky vzniká vztah obapolné ekonomické závislosti. Jak ale říká Oldřich Kulhánek, výtvarník se neobejde bez galerie i z jiných důvodů: Ekonomické vlivy přesto dominují, jak dosvědčuje i nedávný konflikt mezi Jiřím Švestkou a jím zastupovanými umělci o údajně nevyplacené částky za prodaná díla. V zahraničí je tato ekonomická báze umělecké činnosti běžnou skutečností. V Čechách však přesto někdy vzbuzuje pochybnosti. Oldřich Kulhánek je však vyvrací: