ČEZ má povolení k jadernému úložišti i přes nesouhlas Ministerstva životního prostředí

Elektrárenská společnost ČEZ získala územní rozhodnutí pro sklad vyhořelého jaderného paliva ve Skalce u Žďáru nad Sázavou. ČEZ považuje Skalku za záložní variantu pro případ, že by nedostal povolení vybudovat mezisklad v Temelíně. Zatím má mezisklad na vyhořelé palivo jen v jaderné elektrárně v Dukovanech. Podrobnosti má Kateřina Brezovská.

Územní rozhodnutí pro úložiště ve Skalce vydal odbor výstavby Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. Nutno upozornit, že se jedná o mezisklad, kde vyhořelé palivo zůstane třicet až čtyřicet let a pak bude buď umístěno do trvalého úložiště, nebo zpracováno jako surovina. Vážné výhrady k budování meziskladu ve Skalce však mají ekologické iniciativy a především ministerstvo životního prostředí, které k tomu vydalo negativní stanovisko. Důvody přiblížila Radiu Praha mluvčí ministerstva Rita Gabrielová.

"Toto stanovisko bylo záporné především proto, že stavba meziskladu vyhořelého jaderného paliva ve Skalce se nám zdála nadbytečná. Z hlediska stávající kapacity totiž není potřeba stavět nějaký další objekt. Samozřejmě, že to stanovisko obsahovalo ještě další obavy. Například obavu z toho, že si ČEZ tímto způsobem hledá vhodnou cestu k pozdější realizaci trvalého úložiště vyhořelého paliva. Samozřejmě je tady také obava z vlivu radioaktivního záření na okolí a tak dále."

ČEZ ale podezření, že by mohl lokalitu ve Skalce využít jako trvalé úložiště, odmítá. Podle společnosti není pro tento účel vhodná z geologických důvodů. Je vhodná pouze pro mezisklad, který má stačit na vyhořelé palivo z Dukovan i Temelína po následujících 30 let. Všechny čtyři obce, na jejichž katastrálních územích by měl mezisklad vzniknout, vydaly k jeho stavbě souhlas s vydáním územního rozhodnutí. To pak realizoval Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem. Rita Gabrielová k tomu dodává.

"Musím říci, že nebývá zykem aby územní rozhodnutí nerespektovalo stanovisko ministerstva. Protože při pozdější realizaci potom vzniká problém s veřejností. My jsme veřejnost několikrát oslovili. V rámci zákonného procesu se konala veřejná slyšení a myslím si, že je zbytečné postupovat proti názoru veřejnosti a realizovat něco, co zde není vítáno."

Variantu Skalka hodlá ČEZ opustit v okamžiku, kdy získá územní rozhodnutí pro mezisklad v Temelíně.