ČR a dalším novým zemím navrhovaný rozpočet EU vyhovuje

Od České republiky a dalších nových členských zemí EU se neočekává, že by svými postoji ohrožovaly na nadcházejícím summitu unie dohodu o rozpočtovém výhledu na období 2007-13. Ačkoli Lucembursko jako předseda EU předkládá návrh, který je podstatně nižší než původní verze Evropské komise, noví členové EU v něm příliš neztrácejí. Těmto státům jde především o výši prostředků určených na politiku soudržnosti, tedy na financování projektů ze strukturálních fondů EU. Oproti původnímu návrhu klesá tato kapitola výdajů pouze o 9 procent. Celkový pokles je přitom o 14 procent.

Po prvním "nástřelu" nepříznivém pro nové státy, který způsobil pobouření, opravilo Lucembursko parametry. Jeho stávající dokument umožňuje například České republice očekávat roční příjem ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a částečně z titulu venkovského rozvoje ve výši nejméně 3,5 miliardy eur, tedy 110 miliard korun, zatímco odvod do společné pokladny se bude nadále pohybovat kolem miliardy eur (30 miliard korun). Dobrou zprávou pro nové členy je návrh zvýšit podíl EU na financování naprosté většiny projektů na 80 procent, což oslabí tlak na národní rozpočty.