ČR má mezistátní smlouvu s Vatikánem

Papež Jan Pavel II.

Česká republika v úterý ukončila jedenáctým kolem expertní jednání o mezistátní smlouvě s Vatikánem. Jednání začala loni na jaře, kdy byla ČR jednou ze dvou zemí střední a východní Evropy, které dosud mezistátní smlouvu s Vatikánem neměly sjednánu. Více o této smlouvě zjišťoval Vilém Faltýnek.

Znak Vatikánu
Dokument definuje právní vztahy mezi oběma státy. Jak řekla ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničí Irena Krasnická, smlouva obsahuje jednak základní ustanovení o vztahu mezinárodních subjektů, a také zakotvuje poměr našeho státu ke katolické církvi:

"Zahrnuje samozřejmě preambuli, články o uznání mezinárodně právní subjektivity obou stran, zakotvení právního postavení katolické církve v České republice, odkaz na konfesní neutralitu České republiky, právo církve na správu svých záležitostí a označení statutárních zástupců katolické církve v České republice."

Jak řekl náměstek ministra zahraničí Martin Palouš, jedná se o návrh, který teprve bude na dalších úrovních dále projednáván.

"Jedná se o prezidentskou smlouvu, čili ten text bude posléze předložen vládě České republiky, a po podpisu smlouvy bude předložen do ratifikačního procesu, to znamená do parlamentu, a posléze prezidentovi k podpisu ratifikačních listin."

V souvislosti s délkou více než ročního projednávání Palouš řekl, že není taková, aby z toho bylo možné cokoli vyvozovat. "Museli jsme si na sebe zvyknout, na náš způsob uvažování a způsob práce," vysvětlil náměstek.

"Církev má svůj vlastní právní systém, své kanonické právo, takže ten základní problém spočívá v tom, vytvořit jakýsí "interface", chcete-li, mezi právním řádem České republiky a všemi právními předpisy, ustanoveními a očekáváními, které katolická církev této souvislosti má."

Obě strany se podle Palouše shodly na tom, že smlouva nemůže řešit problémy, které mají být odstraněny v rámci českého právního řádu. Náměstek ale nevyloučil, že smlouva s Vatikánem urychlila jednání mezi ČR a církvemi o jejich finančních záležitostech a majetku. Zároveň vyjádřil zájem, aby byl dojednaný text předložen vládě ještě do letních prázdnin.