ČSSD chce zachovat imunitu zákonodárců pro politické přestupky

ČSSD chce nechat zákonodárcům přestupkovou imunitu pro jednání související s mandátem. Podle Jeronýma Tejce (ČSSD) by to zabránilo případné šikaně poslanců a senátorů za účast na demonstracích a za politické projevy. Tejc dne tuto změnu navrhl začlenit do ústavní novely, kterou chce vládní koalice zrušit přestupkovou imunitu zcela. Trestní imunitu členů parlamentu a ústavních soudců pak navrhla omezit jen na dobu výkonu jejich mandátu.

Předloha má změnit současný stav, kdy členové parlamentu nemohou být trestně stíháni, pokud je zákonodárný sbor k tomuto stíhání nevydá. Po dobu mandátu by také neplynula promlčecí lhůta. V případě přestupkové imunity si mohou vybrat způsob projednání jejich přečinu, a to buď v obvyklém řízení, nebo v mandátovém a imunitním výboru. Od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 bylo na žádost policie zbaveno imunity 19 poslanců či senátorů.