Denní souhrn zpráv

0:00
/
0:00

Jižní Korea nabízí Česku dostavbu jaderných elektráren a vrtulníky

Jižní Korea nabízí Česku dostavbu jaderných elektráren nebo vojenské vrtulníky. Česká republika by v zemi mohla naopak uspět při dodávkách vyspělých technologií, jako jsou třeba nanotechnologie. Po vzájemném jednání a po jednání delegací obou zemí to řekli jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje a český prezident Miloš Zeman. Za přítomnosti obou bylo také podepsáno několik memorand, které mají usnadnit spolupráci ve vědě, kultuře, zdravotnictví a průmyslu. Miloš Zeman vyslovil víru ve znovusjednocení Jižní a Severní Koreje.

ČR a Jižní Korea budou spolupracovat v aplikovaném výzkumu

Česko a Jižní Korea začnou v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji od příštího roku spolupracovat v oblasti čistých zdrojů energie, nano- a biotechnologiích. Příležitost dostanou především malé a střední podniky obou zemí. Memorandum o spolupráci v Praze podepsali zástupci Technologické agentury ČR (TA ČR) a klíčových korejských institucí, které se zabývají podporou vědy. Dohoda byla uzavřena v souvislosti s návštěvou jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje v ČR. "Hodně malých a středních českých firem vyrostlo na tom, že začaly spolupracovat s velkými firmami v automobilovém průmyslu. Dnes jsou centrem významných dílčích vývojů pro automobilový průmysl. Při zainteresovanosti firem z Jižní Koreje v ČR je to příležitost i pro rozvoj malých a středních podniků u nás," řekla ČTK po podpisu dohody předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Miloš Zeman se podle právníků někdy pohybuje za hranou zákona

Prezident Miloš Zeman se podle několika ústavních právníků opakovaně pohyboval na hraně nebo za hranou českých zákonů. V analýzách pro Senát to podle senátora Jiřího Šestáka (Starostové a nezávislí) uvedli čtyři z pěti expertů. Posudky si horní komora objednala k petici, která podezírá hlavu státu z velezrady. Vyjádření pětice právníků k otázce velezrady bylo podle Jiřího Šestáka jednoznačné. "Byť kontroverzní výroky pana prezidenta znepokojují velkou část české veřejnosti, tak bylo konstatováno, že podezření pro velezradu či hrubé porušení ústavy nejsou tak závažná, aby se toto podezření proměnilo skutečně v žalobu na prezidenta pro velezradu," uvedl senátor. "Nicméně ve všech těch vystoupeních jako červená nit procházely názory, že jednání a výroky pana prezidenta v řadě případů jsou na hraně, či překračují české zákony," konstatoval dále Jiří Šesták. Posudky k petici zpracovala pětice expertů na ústavní právo - Ján Gronský, Aleš Gerloch, Václav Pavlíček, Jan Wintr a Jan Kudrna. S výjimkou Václava Pavlíčka vyjádřili podle Jiřího Šestáka všichni přesvědčení, že se Miloš Zeman někdy dostává přinejmenším na hranu svých pravomocí.

Senát chce po vládě rychlejší přípravu předpisů k ochraně hranic

Vláda má podle Senátu urychlit přípravu předpisů, které by směřovaly ke zvýšené ochraně českých obyvatel i hranic proti nelegální migraci. Měla by se také v rámci EU i NATO zasazovat o vznik mezinárodní koalice pro boj s původci terorismu a maximálně podporovat síly bojující proti Islámskému státu. Horní komora o tom rozhodla po téměř tříhodinové debatě o bezpečnostních opatřeních, která byla zavedena po teroristických útocích v Paříži z poloviny září. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) před senátory zopakoval, že nemá žádné informace o tom, že by podobný útok bezprostředně hrozil v Česku. Nárůst hrozby terorismu podle ministra Chovance neznamená ani to, že Islámský stát nedávno zařadil Česko do takzvané koalice ďáblů. Ministr také uvedl, že 8. prosince bude Bezpečnostní rada státu projednávat návrhy, které by měly upravit pravomoci tajných služeb s cílem usnadnit získávání informací. Konkrétnější ale nebyl, zdůraznil, že návrhy budou projednávány ve vyhrazeném režimu, tedy v jistém stupni utajení. Pro efektivnější boj s terorismem nejsou nyní změny zákonů třeba, uvedl ministr.

Senát schválil Josefa Fialu z brněnských práv jako ústavního soudce

Senát podle očekávání schválil nominaci Josefa Fialy z brněnské právnické fakulty na ústavního soudce. V tajné volbě mu dalo hlas 52 ze 71 hlasujících senátorů. Patnáctičlenný tým ústavních soudců tak zůstane kompletní. Josef Fiala u Ústavního soudu nahradí Vladimíra Kůrku, jehož desetiletý mandát skončí 15. prosince. Josef Fiala vede katedru občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, je členem Legislativní rady vlády a působí také jako rozhodce a člen rozkladových komisí. Byl asistentem několika ústavních soudců, má i advokátské zkušenosti a je vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.

Státem uznané velikonoční svátky se rozšíří o Velký pátek

Státem uznané velikonoční svátky se příští rok rozšíří o Velký pátek. Senát to schválil nejtěsnější většinou v rámci novely, kterou nyní dostane k podpisu prezident. Lidé tak budou mít 13 dnů pracovního klidu. Řada senátorů chtěla novelou 17. listopad, který je Dnem boje za svobodu a demokracii, opět oficiálně připomínat i jako Mezinárodní den studentstva. Na hlasování o toto doplnění se ale nedostalo, stejně jako na návrh Zdeňka Škromacha (ČSSD), aby se Mezinárodní den seniorů připomínal 1. října jako oficiální významný den. Velký pátek, který připomíná biblické ukřižování Ježíše Krista, je svátkem v řadě evropských států. Patří mezi ně například Německo, Rakousko, Slovensko a skandinávské země. Předkladatelé v čele s KDU-ČSL připomenuli, že Velikonoce podobně jako Vánoce pokládají za významné svátky vzhledem ke kulturní tradici a zvykům i ateisté.

Podmínky pro navracení nezákonně vyvezeného umění se asi zlepší

Podmínky pro dohledávání a navracení nezákonně vyvezených uměleckých předmětů nebo starožitností zpět do Česka se mají zlepšit. Pomoci tomu má vládní novela, kterou Senát schválil podobně jako Sněmovna téměř jednomyslně. Předlohu, která by měla být kvůli unijním závazkům přijata do Vánoc, nyní dostane k posouzení prezident. Novela zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků rozšiřuje množství předmětů, na které se může vztahovat. Nyní zákon považuje za kulturní statek kulturní památky, muzejní sbírky a sbírkové předměty, archiválie a předměty kulturní hodnoty, které splňují podmínky pro prohlášení za kulturní památku. Propříště bude podle novely kulturním statkem předmět, který je součástí národního kulturního pokladu členského státu bez dosavadních omezujících kritérií. Další změny spočívají v prodloužení lhůt pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců a pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři. Na stejnou dobu se prodlouží promlčecí doba. Pro podání zprávy Evropské komisi o postupu podle zákona budou mít úřady pět let místo tří.

Rada Evropy chce, aby Česko víc chránilo menšinové jazyky

Rada Evropy (RE) vyzvala Českou republiku, aby zvýšila své úsilí o ochranu a podporu menšinových jazyků, zejména němčiny a romštiny. Jak RE informovala ve svém tiskovém prohlášení, její výbor ministrů předložil Praze řadu doporučení na základě zprávy expertní komise, která hodnotila, nakolik je Česko v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Výbor ve své zprávě upozorňuje na existenci dobře rozvinutého obecného rámce pro ochranu národnostních menšin v zemi a uznává existenci speciálního programu financování pro plnění podmínek Charty. Nicméně také vyzývá Českou republiku, aby zvýšila své úsilí na podporu informovanosti a tolerance k menšinovým jazykům a kulturám jako nedílné součásti kulturního dědictví země. Zvláště potřebná jsou prý opatření na podporu němčiny a romštiny v oblasti vzdělávání a jejich používání v médiích a ve veřejném životě. V současné době je prý v české společnosti nízké povědomí o tradičních menšinových jazycích země a o jejich přínosu k národnímu kulturnímu dědictví. Němčina je převážně vnímána a vyučována jako cizí jazyk. Přítomnost romštiny v hlavním vzdělávacím proudu je omezená a její výuku komplikuje negativní veřejné vnímání Romů. Na druhou stranu polština je v oblasti vzdělávání z velké části v dobré situaci ve svých tradičních oblastech.

Vláda pro spravedlivější zastoupení žen v dozorčích radách

Vláda podpořila evropskou směrnici, která by měla velké firmy přimět ke spravedlivějšímu zastoupení mužů a žen v dozorčích radách. O rozhodnutí informoval na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Hlasování o předloze, kterou připravila eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, nebylo jednotné. "Kvóty na ženy vládou sice prošly, nicméně já jsem od začátku z principu proti, což jsem projevila i hlasováním," uvedla Jourové nástupkyně v ministerské pozici Karla Šlechtová (za ANO). Podle návrhu, jak o něm Věra Jourová mluvila při listopadové návštěvě Prahy, směrnice už neprosazuje pevné kvóty podle pohlaví ve vedení společností, ačkoli v původním návrhu se hovořilo o tom, že žen by mělo být v radách nejméně 40 procent. Nyní směrnice nabádá firmy, aby se v případě, kdy se o místo ucházejí dva stejně kvalifikovaní zájemci, braly ohled na spravedlivé zastoupení pohlaví. To znamená, aby daly přednost ženě, pokud je v radě příliš velké zastoupení mužů, nebo naopak.

ČR se nepřipojí k dopisu proti rozšíření plynovodu Nord Stream

Česko se nepřipojí k dopisu proti rozšíření plynovodu Nord Stream, které má omezit transport ruského plynu přes Ukrajinu. Na jednání o tom rozhodla vláda. Plán na rozšíření plynovodu přitom již dříve kritizoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Materiál předložil ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), kterého o český podpis pod dopis požádal slovenský ministr hospodářství Vazil Hudák. Slovensko s dalšími šesti státy EU v pondělním dopise místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi nastínilo možné negativní dopady projektu na energetickou bezpečnost dotčených států i regionu. Ministr Mládek na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že dopis, jak ho jeho slovenský kolega formuloval, je příliš silný. České ministerstvo průmyslu uvedlo, že dopis kromě Slovenska podepsaly také Litva, Lotyško, Estonsko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Plynovod Nord Stream přivádí ruský zemní plyn po dně Baltského moře do Německa a tím i do střední a západní Evropy.

Obce s úložištěm jaderného odpadu si polepší, schválila vláda

Obce, na jejichž katastrálním území se nachází úložiště radioaktivních odpadů, dostanou ročně o milion korun vyšší příspěvek než dosud. Počítá s tím nařízení, které dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Příspěvek pro obce od Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dosud činil tři miliony korun za rok, nyní se má zvýšit na čtyři miliony Kč. Nízkoaktivní odpady z jaderné energetiky se v Česku ukládají v povrchovém úložišti v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, které leží v katastru obce Rouchovany. Zneškodnění nízkoaktivních odpadů z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví pak řeší úložiště Richard u Litoměřic a Bratrství u Jáchymova. SÚRAO má v plánu v Česku postavit i takzvané hlubinné úložiště, jeho spuštění předpokládá v roce 2065. Záměr vyvolává řadu sporů, zástupci většiny vytipovaných obcí s ním nesouhlasí.

Kabinet schválil zákon posilující postavení spotřebitelů u úvěrů

Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele, který má posílit postavení spotřebitelů. Uvedl to premiér Bohuslav Sobotka(ČSSD). Spotřebitelé budou mít možnost splatit dluh kdykoliv. Výrazně také omezuje sankce za pozdní splátky úvěrů. Předloha zároveň posiluje odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru. "Udělali jsme důležitý krok v boji s lichvou. Vládou schválený návrh převádí dohled nad všemi poskytovateli půjček pod ČNB," uvedl premiér. ČNB by tak měla vydávat povolení k činnosti, o které bude muset každá firma zažádat a v případě provinění by ho mohla odejmout. Centrální banka v připomínkovém řízení měla k této změně zásadní připomínky. Úvěr by měl podle zákona věřitel poskytnout pouze tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností. Zákon by měl vstoupit v účinnost během 1. pololetí 2016. Podle návrhu bude mít poskytovatel v případě prodlení spotřebitele se splácením úvěru vedle smluvního úroku nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení (nyní osm procentních bodů nad reposazbou ČNB) a smluvní pokutu 0,1 procenta denně z dlužné částky. V případě prodlení by celkově mohl naúčtovat penále a smluvní pokuty jen do 70 procent z výše úvěru, nejvýše však 200.000 korun. Ze 100.000 Kč by tak klient zaplatil až 70.000 Kč. Při dřívějším splacení dluhu bude mít poskytovatel právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, například při dlouhodobé nemoci, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma.

EY: Čtyři z pěti firem v ČR mají nevyhovující zabezpečení dat

Zhruba 85 procent českých firem má nevyhovující nebo jen částečně vyhovující zabezpečení podnikových informací. Ve světě je podíl podniků s nevyhovujícím zabezpečením ještě o tři procentní body vyšší. Hlavním důvodem je přitom nízká výše rozpočtu na kybernetickou bezpečnost. Vyplývá to ze studie EY Global Information Security Survey. Kvůli nízkým investicím do kybernetické bezpečnosti a chybějícím odborníkům jsou české firmy pomalejší v odhalování bezpečnostních incidentů. Do hodiny odhalí útok 33 procent českých firem, ve světě je to polovina. Vylepšení zabezpečení svých systémů v Česku plánuje 55 procent firem, ve světě chystá bezpečnostní opatření 78 procent společností. "Priority kybernetické bezpečnosti jsou v ČR odlišné od okolních zemí, hlavní hrozby se však příliš neliší. Mezi ty patří především demotivovaní zaměstnanci a phishing," uvedl Petr Plecháček z české pobočky EY. Phishing je metoda podvodného získání citlivých údajů na internetu a následné krádeže peněz. Podle Petra Plecháčka je zajímavé, že české firmy příliš nevnímají zvyšující se hrozby vyplývající z mobilních technologií či zneužití sociálních sítí.

CVVM: S hospodářskou situací ČR je spokojeno 29 pct. lidí

Česká společnost je v hodnocení ekonomické situace země rozdělena stále do dvou přibližně stejně velkých táborů. Podle listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je s hospodářskou situací Česka spokojeno 29 procent lidí, opačný názor zastává 30 procent lidí. Největší část dotázaných, téměř dvě pětiny, si myslí, že ekonomická situace Česka není ani dobrá ani špatná. Podle CVVM jsou listopadové výsledky poměrně stabilní a nedochází k razantním změnám. "K posledním větším změnám v hodnocení celkové ekonomické situace došlo zhruba v polovině roku 2015, kdy docházelo k výraznějšímu poklesu pesimistického hodnocení od května do září a zvýšení kladného hodnocení mezi červem a zářím 2015," uvedlo CVVM. Optimističtěji hodnotí hospodářskou situaci lidé se zlepšující se subjektivně hodnocenou životní úrovní, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci a stoupenci pravice. Na opačném pólu stojí důchodci, nezaměstnaní a voliči komunistické strany. Kladné hodnocení má tendenci klesat s věkem a stoupat se zvyšujícím se dosaženým vzděláním.

Arcidiecézní muzeum získalo prestižní titul Evropské dědictví

Arcidiecézní muzeum v Olomouci získalo jako první v České republice prestižní titul Evropské dědictví. Zařadilo se tak mezi devět evropských pamětihodností, které toto ocenění letos získaly. Experti udělením titulu ocenili jedinečnost muzea, která spočívá v rozsahu výstavních prostor, bohatství sbírek i záměru prezentovat příběhy, které vypovídají o společně sdílených dějinách. ČTK to sdělila mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Jana Tichá. Podle zástupců muzea je to velká pocta, titul může přilákat další návštěvníky. Podle ředitelky památkového ústavu Nadi Goryczkové, která byla zároveň předsedkyní české národní poroty, cílem označení Evropské dědictví není jen ochrana pamětihodností, ale také zdůraznění jejich celoevropského rozměru a podpora vzdělávacích a propagačních aktivit. "Arcidiecézní muzeum Olomouc pořádá umělecké a kulturní programy, vedle výstav organizuje komentované prohlídky, besedy, festivaly, workshopy, semináře a konference a propojuje tak kulturní a uměleckou rovinu s životem muzejní instituce představující církevní sbírky," uvedla Naďa Goryczková.

Obraz Mikuláše Medka se v Londýně prodal za 6,2 milionu Kč

Za 161.000 liber (asi 6,2 milionu Kč) včetně všech poplatků se v londýnské dražbě aukční síně Sotheby's prodalo plátno Mikuláše Medka. Jeho cenu přitom odborníci síně odhadovali výrazně nižší, a to kolem 120.000 liber (asi 4,6 milionu Kč) včetně poplatků. Prodaným dílem na aukci nazvané Umění 20. století - jiný pohled je podle portálu aukční síně olej z roku 1967 o velikosti 130 krát 180 centimetrů a nazvaný Tři události. Obraz byl dosud v jisté soukromé sbírce ve Švýcarsku. Nového majitele Sotheby's neupřesnila. Mikuláš Medek (1926-1974) byl vnukem impresionisty Antonína Slavíčka. Zaujímá podle odborníků díky originalitě projevu, hloubce významu a nevšední spiritualitě svého díla jedno z předních míst v českých dějinách poválečného umění a svou uměleckou nezávislost a duchovní rozměry prokázal i za komunistického režimu.

Archeologové z Uherského Hradiště hledají potomky lidí z Velké Moravy

Archeologové zahajují na Uherskohradišťsku unikátní výzkum, který má zjistit, zda v oblasti žijí potomci lidí z dob Velké Moravy, tedy věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Výzkum organizuje Moravské zemské muzeum, konkrétně jeho Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti. ČTK o tom informovala náměstkyně ředitele muzea Eva Pánková. Cílem vědeckého výzkumu je srovnání DNA, tedy nositele genetických informací, získaných analýzami kosterních ostatků pocházejících z raně středověkého pohřebiště na výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech a žijících jedinců ze současné populace vybraných měst a obcí Uherskohradišťska. "Jedná se především o muže, nositele příjmení, o němž se v obci traduje, že svým původem sahá hluboko do minulosti, například Raštica po knížeti Rastislavovi, a zvláště o ty, kteří mohou svůj rodokmen doložit i konkrétními záznamy, rody sahající do 17. století dokumentované v pozemkových knihách jako například Dřínka, Hrabec, Hrubý, Zajíček, Jurásek a tak dále," uvedla Eva Pánková. Dobrovolníkům ochotným zapojit se do průzkumu odborníci odeberou sliny ke genetickému výzkumu. Muzeum těmto lidem zaručuje anonymitu.

Odborníci zmapovali přístupnost 600 památek pro handicapované

Odborníci zmapovali přístupnost 600 památek pro handicapované, rodiny s kočárky či seniory. Chtějí jim usnadnit plánování výletů a dovolených. Zjišťovali například, zda památky mají nájezdové rampy, šířky dveří nebo rozměry výtahů. Mapa bude přístupná od konce roku, informovali zástupci projektu Mapy bez bariér. "Naším cílem je spojit iniciativy, které bariéry mapují. Vzniklo veřejně dostupné úložiště, kam budou moci vkládat naměřená data i další organizace," uvedla ředitelka Nadace Charty 77 - Konta bariéry Božena Jirků. Data budou fungovat jako strojově čitelná a otevřená, budou je moci využít třeba mapové servery, obce nebo neziskové organizace. Vznikl také web, kde je prezentuje v mapě přímo projekt http://mapybezbarier.cz/ Mapy bez bariér .

Vítězové Chalupeckého a Turnerovy ceny se představí společně

Loňský vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého, prestižní tuzemské ceny pro mladé umělce, představí ve čtvrtek v Londýně svou práci společně se zatím posledním laureátem britské Turnerovy ceny. Český umělec Roman Štětina a Duncan Campbell se v rámci projekce a debaty společně zamyslí nad svými nekonvenčními přístupy k filmovému médiu v současném výtvarném umění. Setkání pořádá České centrum v Londýně a bude je moderovat ředitelka Chalupeckého společnosti Karina Kottová. ČTK o tom informoval zástupce společnosti Šimon Slavík. Roman Štětina se jako jeden z mála českých umělců věnuje práci se zvukem. Loni vyhrál v domácí soutěži s filmem s názvem Ztracený případ sestaveným ze záběrů ze slavného televizního detektivního seriálu Columbo. Výsledkem je snímek, kde jsou použity záběry ze všech dílů od roku 1968 po poslední natočený o 35 let později stále s týmž protagonistou. Dílo vytváří poetický neverbální narativ, který přezkoumává hranice mezi postavou slavného detektiva a jeho skutečným představitelem Peterem Falkem.

Dům U Černé Matky boží opět prezentuje český kubismus

Nová expozice kubismu, která je už několikátou na stejném místě, bude od čtvrtka přístupná v Domě U Černé Matky boží v Celetné ulici. Připravilo ji pražské Uměleckoprůmyslové muzeum, které má prostory národní kulturní památky a významné stavby Josefa Gočára pronajaté na osm let. První den, tedy 3. prosince, je pro návštěvníky vstup zdarma. Expozice představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné a užité umění i architekturu. Obsahuje soubory a solitérní kusy nábytku, doplňky z keramiky, skla a kovů, tapety, plakátovou tvorbu či knižní grafiku. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři jako Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda.

Studenti v Nové Pace vyrobí před svátky téměř dvě tuny cukroví

Studenti oboru cukrář na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace na Jičínsku mají před vánočními svátky plné ruce práce. V rámci praxe vyrobí téměř dvě tuny nejrůznějšího vánočního cukroví nebo perníku na vánoční trhy. ČTK to řekla vedoucí odborného výcviku Božena Vaňková. "Je to všechno ruční práce, studenti si zadělají cesta, vypichují, slepují, potahují a musí si to sami upéct. Celkem děláme devět druhů, máme osm pečených a jeden druh nepečeného," řekla Vaňková. Cukroví od školáků si mohli objednat lidé například v cukrárně v Nové Pace, přijíždějí i lidé z okolních prodejen. "Každoročně je o naše cukroví velký zájem," řekla Božena Vaňková. Výroba tisíců kusů vánočního cukroví je pro studenty poměrně náročná, zabere tři až čtyři týdny.

Vyšla knižní kuchařka plná receptů z červů, cvrčků nebo švábů

Z bohaté předvánoční nabídky knižních kuchařek se jedna výrazně vymyká už svou obálkou. Dobroty na titulním snímku zdobí švábi a cvrčci. Šestinohá stvoření pak představují důležitou příměs desítek předkrmů, polévek, hlavních jídel i dezertů, které kuchařka popisuje. Autorský tým kolem Marie Borkovcové z Mendelovy univerzity v Brně knihu nazval Hmyz na talíři. Věnoval ji budoucím generacím, které prý snad docení potenciál jedlého hmyzu. Pojídání hmyzu je v mnoha světových kulturách zcela běžné, v Evropě se pojem entomofágie dostává do širšího povědomí od přelomu tisíciletí. Rostoucí zájem o recepty a konzumaci hmyzu podle nakladatelství Jota vyústil k sepsání kuchařky. Kromě samotných receptů přináší informace o nutričních hodnotách hmyzu a jeho možném přínosu pro výživu lidí. Nechybí ani malá gastronomická cesta kolem světa včetně fotek smažené tarantule z Kambodže nebo čínských špízů ze štírů.

Karel Gott si nyní neumí představit, že by znovu zpíval

Český zpěvák Karel Gott si v současnosti neumí představit, že by znovu zpíval. Řekl to v rozhovoru, který zveřejnil nejčtenější německý deník Bild. Lékaři začátkem listopadu Gottovi diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin, šestasedmdesátiletý zpěvák však v interview uvedl, že mu dávají devadesátiprocentní šanci na přežití. Zpěvák se v neděli vrátil do nemocnice, aby pokračoval v chemoterapické léčbě. Bildu řekl, že kvůli terapii někdy trpí bolestmi žaludku a kloubů a že mu začaly vypadávat vlasy. "Teď ale není čas na to, abych byl marnivý. Jde o můj život. Kdyby lékaři mou rakovinu odhalili o několik týdnů později, nebyla už by šance na mou záchranu," řekl Karel Gott. Podle něj nádorové onemocnění nezasáhlo žádné orgány.

Fotbal v ČR podle studie přináší do rozpočtu přes miliardu korun

Profesionální fotbal v České republice přináší do státního rozpočtu 1,2 miliardy korun ročně. Vyplývá to ze studie, kterou vypracovala společnost KPMG a kterou prezentovala Ligová fotbalová asociace. Podle ní Fotbalová národní liga a Synot liga dohromady vytvářejí také 5822 pracovních příležitostí. "Tato částka mě nepřekvapila. Dokonce jsem očekával částku ještě o kousek vyšší. Je to pro mě výzva toto číslo ještě zvýšit," řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. "Chceme tím ukázat, že fotbal není jen zábava, ale že to má přímé ekonomické dopady. Chtěl bych, aby si odpovědní lidé tento kontext uvědomili, že čím lepší zázemí bude na stadionech, tím se tam povede dostat více fanoušků a tím toto číslo bude vyšší," dodal. Podle studie vynaloží všech 32 profesionálních klubů v ČR za rok dohromady 2,66 miliardy korun. Z toho jde 1,12 miliardy na platy hráčů a 1,2 miliardy na provoz klubu. Zbytek tvoří platy ostatních zaměstnanců a investice. Dalších 435 milionů korun spolkne ročně fotbal v rámci investic do stadionů. Diváci na stadionech utratí 238 milionů, na sázkách se protočí 250 milionů a 50 milionů stojí výroba televizního a rozhlasového signálu. Celkem je tak odhadovaná spotřeba spojená s fotbalem 3,6 miliardy. Odhadované tržby vyplývající z fotbalu jsou pak až sedm miliard. Z toho by podle studie měl stát získat 393 milionů korun na daních, 472 milionů na sociálním pojištění, 193 milionů na zdravotním pojištění a dalších 163 milionů je přínos pro kraje a obce. Z každé stokoruny utracené ve spojení s fotbalem se tak 33 korun vrací do státní kasy.

Tomáš Berdych na úvod exhibiční IPTL prohrál

Tenista Tomáš Berdych vstoupil do druhého ročníku exhibiční soutěže International Premier Tennis League (IPTL) porážkou. Šestý hráč světového žebříčku podlehl v úvodní zastávce soutěže v Kóbe v duelu na jeden set hladce 2:6 Australanu Nicku Kyrgiosovi. Tomáš Berdych hraje letos za dubajský tým UAE Royals. Na rozdíl od loňska není jediným českým zástupcem v soutěži - čerstvá fedcupová vítězka Karolína Plíšková je členkou týmu Singapore Slammers, který loni reprezentoval Tomáš Berdych.

Remigius Machura dostal osmiletý distanc za odmítnutí dopingové kontroly

Bývalý koulař a později hráč amerického fotbalu Remigius Machura mladší dostal osmiletý zákaz sportovní činnosti za opakované porušení antidopingových pravidel. Někdejšího juniorského mistra Evropy ve vrhu koulí potrestal Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne za odmítnutí dopingové kontroly v únoru letošního roku. Informoval o tom Antidopingový výbor ČR na svém webu. Osmiletý distanc obdržel Remigius Machura kvůli opakovanému prohřešku. V roce 2010 byl potrestán dvouletým zákazem startů za pozitivní dopingový test na růstový hormon. Mistr republiky z roku 2006 pak ukončil atletickou kariéru. Později se začal věnovat americkému fotbalu a letos v červenci získal s týmem Prague Black Panthers mistrovský titul. Zhruba o půl roku dříve se odmítl podrobit mimosoutěžní dopingové kontrole. Komisaři, který ho navštívil doma, tvrdil, že hráči registrovaní v České asociaci amerického fotbalu nepodléhají mimosoutěžním dopingovým kontrolám a také že má pozastavenou soutěžní činnost a tudíž nepodléhá namátkovým kontrolám.

Krátce o počasí v Česku:

Oblačno až zataženo, místy slabý déšť. Teploty 7 až 11 stupňů Celsia.