Diskutovat, premérovat, zájezdovat, víkendovat

V našich příspěvcích si všímáme velice často toho, co se v češtině mění. Tentokrát se podíváme na slovesa. Jak se vyjádření slovesného děje zjednodušuje.

Ještě v mém raném povědomí se slovo

- Abychom mohli lépe diskutovat argumenty pro i proti Humově tezi, pokusíme se nejprve uvést jakousi její základní formulaci...

- Realita je zpravidla komplikovanější a neudivuje, že se opakovaně a s různou naléhavostí diskutuje možnost eutanázie.

- Vezměme např. výpověď, že láska je nejušlechtilejší z lidských citů. Nebudu teď diskutovat oprávněnostči podloženost a chcete - li pravdivost takové výpovědi.

Následující sloveso

- ...za zvuků vídeňského orchestru, který při oné plavbě premiéroval nejnovější valčíky Johanna Strausse...

- Dílo bylo premiérováno v r. 1988 a v následujícím roce získalo cenu kritiky.

- Ne všechny skladby, které premiérujete, jsou stejně podařené.

- Představení s tímto názvem nastudovalo a v květnu premiérovalo pražské Divadlo pod Palmovkou.

- Kde by mohl Mozart premiérovat Dona Giovanniho, kdyby nebylo Nosticova divadla?

Jednoslovné vyjádření děje pomocí slovesa jsme nově zachytili i u slovesa zájezdovat. Máme zatím jen příklad, který jsme našli v běžném užití. V korpusech ani ve slovnících není.

- Zatím však orchestry dohrávají kde mohou, zájezdují a víceméně plní, co slíbily.

Na rozdíl od slovenštiny si čeština nevytvořila sloveso víkendovat. Respektive, jednou jsme ho v korpuse našli. Ale slovensky ho byly na internetu celé zástupy. Alespoň jedna ukázka:

- Víkendovali sme na Slovensku. Nádherný, slnečný, posledný októbrový víkend sme si s Robom spríjemnili prechádzkami do prírody.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz