Proměny slovní zásoby

'Monokl'
0:00
/
0:00

Oblíbená rubrika Čeština, jak ji neznáte bude v příštích týdnech a měsících pokračovat jazykovými úvahami dr. Jaroslavy Hlavsové. Tato lingvistka spolupracuje Českým rozhlasem dlouhodobě, už od 80. let, dnes její úvahy vysílá stanice Dvojka. Její sloupky mají u posluchačů velký ohlas, vydala je dokonce knižně pod názvem Čeština na každý den. V následujících řádcích se autorka zamýšlí nad tím, jak se v průběhu času mění používaná slovní zásoba.

Kuthan
Podle reakce posluchačů se domnívám, že kromě pravopisu sledují hlavně změny ve slovní zásobě. Často jsou to maličkosti, které vyplynou na povrch například při různých kvízech a soutěžích. V televizním pořadu například účastníci soutěže neznali slovo 'kuthan', mimochodem i sám moderátor ho vyslovoval z neznalosti 'kutan'. A slovo 'kruchta' znali soutěžící jen z Káji Maříka. Oba výrazy patří ke staré slovní zásobě. 'Kuthan' je nádoba na vaření, vlastně taková hlubší pánev na nožkách, a název pochází z němčiny. Stejně jako slovo 'kruchta', starší a lidovější jméno pro kostelní kůr. To slovo kůr je ale už staročeské z latinského chorus. Říkávalo se: zpívá na 'kchoru'. Jedna posluchačka si všimla, že mizí starší a, jak říká, vznešenější výraz 'milieu' - prostředí. Označoval také ozdobný menší ubrus uprostřed stolu.

'Monokl'
Neříká se ale ani řada dalších lidových výrazů, starých germanismů, jako 'truňk' i 'šláftruňk', 'šmakovat' a mnoho dalších. Jen to 'marodit' zůstalo. Jiná soutěž vynesla na povrch zapomenuté názvy starých předmětů. Slovo 'monokl' zná mládež jen přeneseně jako označení modřiny po ráně do obličeje kolem oka. Ale původně to bylo sklíčko nočené místo brýlí jen na jednom oku - proto mono. Název byl přejat z francouzštiny, stejně jako slovo 'lorňon', což byly brýle na ozdobné rukojeti přikládané k očím. Ani výraz 'psí dečky' neprošel kvízem úspěšně. Sousloví kdysi žertovně nazývalo textilní přikrytí nízkých pánských bot zapínané na patenty.

Ve slovní zásobě a frazeologii je ale řada novinek, ne vždy spisovných. Jistě jste si také všimli nebo sami říkáte: 'ta kabelka mě dostala'. To znamená, neodolala jsem a koupila si ji. 'Ryby a krevety nemusím'. Dříve jen ryby a krevety nerada. Nebo 'kultovní' film, 'kultovní' píseň, kapela, tj. slavný, známý. Také výraz 'mě to nenaplňuje', tj. mě to nebaví, neuspokojuje. Říká se to o práci i o zábavě. A snad nejpoužívanější je nový význam: 'to dáš', tj. to dokážeš. Například populární moderátorka televize vzpomínala: 'To tango jsme dali'.

Dalších výrazů a frází by byla celá řada. Některé jsou jen neumělou snahou o originalitu. Například v názvech prodejen je to 'Ráj ponožek', 'Svět papoušků', 'Bazénové centrum' a podobně.