Divnopis: Poděbrady

Poděbrady, foto: www.czechtourism.cz
0:00
/
0:00

V předešlých 55 dílech Divnopisu jsme navštívili desítky různých obcí ve vlastech českých, nezřídka malých vesniček. Tentokrát je ale na řadě středočeské lázeňské město Poděbrady. Zažité rčení o nich říká, že jsou na srdce. Proč se ale tak jmenují?

Poděbrady, foto: www.czechtourism.cz
My pátráme po jedné věci: proč se Poděbrady jmenují Poděbrady?

„Pokud já vím, tak Poděbrady, že tady byl brod,“říká nám pan Čestmír Řízek a soused Jiří Pohořálek doplňuje: „Mělo se to jmenovat Podebrody.“

Jazykověda má ale s takovým vysvětlením problém, říká Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. V žádném prameni totiž není zmínka o tom, že by se to tu kdykoliv předtím jmenovalo Brod. „A protože je to slovo, které se běžně objevuje, tak těžko můžeme předpokládat, že by se to komolilo.“

Jméno Poděbrady je složené ze dvou částí: „Ze slovesného základu 'podě', který souvisí s výrazem 'podieti', víme, že se říká, kam se to podělo, kam se to ztratilo, no a ze slova 'brada', což není jenom část obličeje, ale také porost, který na té bradě je. Takže je to vlastně brada ve smyslu plnovous.“

Poděbrady jsou tedy ves lidí, kteří ztratili plnovous, tedy se oholili. Ve středověku to bylo velmi neobvyklé, což nám dokládá hned několik názvů obcí, kde se mužům také znelíbilo nosit vousy. „To jsou Podělusy, Poděhusy, Poděvousy a Paďousy,“ dodává Harvalík.

V Poděbradech naše řeči zaujaly paní Marii Novákovou: „Jak to vysvětlují jazykovědci?“

„Holili chlapy,“ předává poznatek pan Řízek a soused Pohořálek navazuje: „Jako to že 'podě' že je předpona, která znamená přijít o něco.“

„No tak mně se to vůbec nelíbí, tohleto vysvětlení,“ opáčí paní Nováková.

- Že se chlapi holí?

„Holit se musej, že jo, protože oholenej chlap se mi víc líbí než neoholenej.“

- Že mi ukazujete na kolegu zrovna...

„No protože ten je dost takovej...“

- Takhle se vám nelíbí?

„Ale no tak on se mi třeba líbí, ale takhle bych ho trošku přiholila, no.“