Divnopis: Rpety

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

I dnes pokračujeme se seriálem „Divnopis", ve kterém mapujeme divné názvy měst a vesnic celé České republiky. Tentokrát míříme na Hořovicko, kde leží vesnička Rpety.

Přijíždíme do vesničky, nikde ani noha, až na jednom dvorku nějaký starší pán přesívá písek. Je to Josef Matoušek.

"Proč se Rpety jmenujou Rpety? Protože tady byl dvůr, kdysi nějakej Levit nebo tak nějak, a protože tady tý poddaný věčně reptali, tak to začalo Repty. Tím právě se to jmenuje Rpety," směje se pan Matoušek.

No, moc jsme tomu nevěřili. Až do chvíle, než jsme se zeptali jazykovědce Milana Harvalíka:

"Rpety je ves reptů nebo reptačů."

Ten název mohli dát lidem ze Rpet nejspíše sousedé z okolních vesnic. Bylo to vlastně hanlivé označení, které se ujalo.

"Je to způsob, který v češtině existuje a dá se říct, že byl relativně produktivní. Máme třeba tak, jako je repta ze slovesa reptati, tak je louda ze slovesa loudati, anebo byl bumba ze slovesa bumbati, ten, kdo se rád napil,"říká Milan Harvalík.

A ještě tady dneska lidi reptají?

"No tak reptají všade," směje se pan Matoušek. "Kde nereptají dneska?"