Divnopis: Sány

Sány, foto: Google Maps
0:00
/
0:00

Ani dnes nebude v našem vysílání chybět Divnopis, ve kterém vám přibližujeme města a vesnice s nezvyklými a podivnými jmény. Tentokrát Vás pozveme do jedné z nejstarším obcí v Polabí - do Sán. Provázet Vás bude náš rozhlasový kolega Marek Janáč:

Koza sánská, foto: Irmgard, CC BY-SA 3.0 Unported
Sány jsou rozlehlá, malebná vesnice. Když jí projíždíme, vidíme skotačící děti, a tak se nám s kolegou Pavlem Tumlířem vybavuje přirovnání o skákání jako koza sánská.

"Sánské kozy jsou odtud?"

"Říkávalo se, že ano,"

říká starostka Sán Marie Špinková, na kterou nás tu všichni odkazovali jako na člověka, který určitě zná původ názvu Sán.

Sány, foto: Google Maps
"Já nevím, někdo říkává, že to bylo jakoby od saní nebo něco takového, ale jestli je to pravda, to vám nepovím. Opravdu to nevím."

A tak míříme za jazykovědcem Milanem Harvalíkem, který tvrdí, že rčení o skákavosti sánských koz nemá s českými Sánami nic společného.

"Já mám pocit, že to bude odněkud ze Švýcarska."

Pokud jde o vysvětlení samotného názvu Sán, Harvalík uvádí dvě hypotézy. Ta první tvrdí, že Sány se jmenují podle tvaru obce, která připomíná sáně:

"Ale představte si to sami, sáně jakožto dopravní prostředek pro děti a tvar vesnice je něco, co podle mne nejde příliš dohromady."

A navíc: jak by se na tu vesnici dívali, když nemohli seshora?

"Samozřejmě, nevím, jestli by měli takovou představu z té nikoliv ptačí perspektivy, jak přesně vesnice vypadá."

Miladu Harvalíkovi tak připadá pravděpodobnější druhá varianta:

"Můžeme to spojovat se slovem saň nebo san, což je drak. A pak bychom mohli uvažovat o tom, že to byla ves lidí, kterým se přezdívalo saně, sány čili draci. Možná byli tak divocí nebo nepříjemní, zkrátka měli takovou povahu."

"A to ne, to už teď ne,"

říká starostka. A ta by to měla vědět.

"To jsou spíš takoví beránkové. Nejsou tady problémy, neřekla bych."

A budete obec přejmenovávat, když už tu jste beránkové?

"Ne, nebudeme, to určitě ne."

I dnešním dílem Divnopisu vás provázel náš rozhlasový kolega Marek Janáč.