Divnopis: Ublo

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Proč je Ublo Ublem? Odpověď na tuto otázku jsme vám slíbili koncem minulého týdne, když jsme avizovali blížící se začátek volné série divnopisného putování po českých zemích. Divnopis vznikal několik let v naší sesterské stanici Český rozhlas 1 - Radiožurnál a jeho reportér Vás v prvním díle zavede právě do Ubla.

"Když jsem byl na vojně v Plzni a dostal jsem opušťák, tak v rozkaze bylo čtené: Vojín Šimek, volno k opuštění posádky, místo pobytu Ublo. A teď hurónský smích, celá baterka se smíla, co to je Ublo. No tak Ublo, tak je to dědina", říká Jan Šimek a jeho přátelé přikyvují.

Bydlet v Ublu, to je spojeno s neustálým komolením jména vesnice. "To jméno je ze starého slovanského názvu Ubl, nebo-li pramen, nebo-li studánka,"říká starostka Ubla Jana Martincová. A hned dodává, že sice prameny tu vždycky byly, ale protože voda hned odteče, bývá tu sucho. "No tak ono se taky říká, že v Uble neumí kačeny plavat."

V místní hospůdce ale sucho nastat nesmí. V roce 1906 totiž ve Vlastivědě moravské vyšel článek o tom, že Ublem prochází zemská osa. V hospodě tu ten článek mají za rámečkem. "Ublo je Ublo, škaredá dědina, není v něm kostela, ani toho mlýna, ale naprostřed světa je přece, a maže se tam osa."

- Takže tady máte osu Země?

"Ano, samozřejmě."

- A kudy probíhá?

"Přímo před hospodú."

A skutečně. V rohu zábradlí zahrádky je vyznačena zemská osa a chlapi kolem ji mažou jedna radost. A když se jich zeptáte na původ slova Ublo:

„To je z nějakého staroslověnského pramen nebo...“

„Pramen, ano, studánka, pramen...“

Jazykovědec Milan Harvalík tentokrát potvrzuje a hned připomíná, že u nás je tato vesnice svým názvem výjimečná, ale na jih od našich hranic je to jméno velmi časté. „Dokonce se určité varianty toho jména objevují třeba v severním Řecku, tam, kde bylo slovanské osídlení.“

To nám podle Harvalíka ukazuje, že Ublo je slovo, které pochází z původní praslovanské slovní zásoby.„Později, při stěhování Slovanů, se s těmi jednotlivými kmeny dostalo až tam, kde my ho dneska máme dochováno, a to ve většině případů už jenom ve formě toho místního jména.“ Z čehož je jasné, že Ublo tu bylo dávno před rokem 1450, ze kdy se o něm dochovala první písemná zmínka. Místní legenda vypráví příběh o tom, jak to tehdy s tím názvem mohlo být: „Že byli bratři, podle toho vznikl Bratřilov, a jak šli, tak prostě přišli do Ubla, tady se jeden usadil, takže jeden ubyl, takže vzniklo Ublo.“